Pravidla českého pravopisu

eegalitář, -e m.
 egalizace ž.
 egalizační
 egalizovat
 Egeida i Egeis, -idy ž.; egejský
 Egejské moře
 Egid, -a m.
 egida ž.
 Egmont, -a m.
 egocentrický
 egocentrizmus, -izmu i egocentrismus [-zm-], -ismu m.
 egoista, -y m.
 egoistický [-ty-]
 egoizmus, -izmu i egoismus [-zm-], -ismu m.
 Egon, -a m.; Egona, -y ž.
 Egypt, -a m.; Egypťan, -a m.; egyptský, mn. -ptští
 Egypt, -a m.; Egyptská arabská republika; Egypťan m.; egyptský
 Podobné:
aagregace ž.
 agregát, -u m.
 Aigina [-gí-] i Aegina [égí-], -ny ž.
 alegoricko-symbolický (např. román)
 alegorický
 alegorie ž.
 alegorizace ž.
 alegorizovat
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 allegretto
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
bbegonie [-gony- i -góny-] ž., mn. 2. -nií
ccena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
ddegenerace ž.
 degenerační
 degenerativní [-ty- i -tý-]
 degradace ž.
 degustace ž.
 delegace ž.
 delegát, -a m.
 dezintegrace ž.
eelegán, -a m.
 elegance ž.
 elegantní
 elegický
 elegie ž.
 euroregion, -u m.
 euroregion, -u m.
 exa- [egza-] (zn. E)
 exaktní [egza-]
 exaltovaný [egza-]
 examinátor [egza-], -a m.
 exekuce [egze-] ž.
 exekutiva [egze-ty- i egze-tý-], -y ž.
 exekutivní [egze-ty- i egze-tý-]
 exekutor [egze-], -a m.
 exemplář [egze-], -e m.
 exemplární [egze-]
 exil [egzi-], -u m.
 existence [egzi-] ž.
 existencializmus [egzi-], -izmu i existencialismus [egzi-zm-], -ismu m.
 existenciální [egzi-]
 existenční [egzi-]
 existovat [egzi-]
 exit [egzi-], -u m.
 exitus [egzi-], -tu m.
 exoderm [egzo-], -u m.
 exodus [egzo-], -du m.
 exotický [egzoty-]
 exulant [egzu-], -a m.
fflegmatický [-ty-]
 flegmatik [-ty-], -a m.
 flegmona [-mo- i -mó-] ž.
 fregata ž.
ggregoriánský (např. chorál)
 Gregorios, -ria m.
hHegel [hégl], -gela [-gla] m.
 hegelovec, -e m.
 hegemon, -a m.
 hegemonický [-ny-]
 hegemonie [-ny-] ž.
 Hercegovina, -y ž.; hercegovský
iilegalita ž.
 ilegální
 ilegitimní [-ty-]
 impregnace ž.
 integrace ž.
 integrál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 integrální
 integrita ž.
 integrovaný (např. obvod)
 interregnum [-r-re- i -r-ré-], -gna s.
kkategoriální
 kategorický
 kategorie ž., mn. 2. -rií
 koexistence [ko-egzi-] ž.
 kolega, -y m.; kolegyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 kolegialita ž.
 kolegiální
 kolegium [-lé-], -gia s.; kolegium ministra, ředitele
 kongregace ž.
lLas Vegas neskl. s.; lasvegaský
 léga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 legace ž.
 legační
 legalizace ž.
 legalizační
 legalizovat
 legální
 legát, -a m.
 legato [-gá-]
 legenda ž.; Legenda o svatém Prokopu (název veršované skladby)
 legie ž., mn. 2. -gií
 legionář, -e m.
 legislativa [-ty- i -tý-], -y ž.
 legislativní [-ty- i -tý-]
 legitimace [-ty-] ž.
 legitimní [-ty-]; legitimně
 legitimovat [-ty-] (se)
 legovat, podst. jm. legování
Naposledy hledáno:

ég, hutnit, mlézi, kočič, oprava, velitelsk, zdich, , dorace, zalíst

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.