Pravidla českého pravopisu

ooba m., obě ž. a s., 2., 6. obou, 3., 7. oběma
oobec, obce ž.
 obecní (např. dům); Obecní dům (v Praze); Obecní úřad v (Černošicích)
 obecný (např. zájem)
 oběd, -a m.
 obědvat, 1. j. obědvám
 oběh, -u m.
 oběhat
 obehnat, 1. j. obeženu; rozk. obežeň; příč. obehnal, obehnán
 oběhnout, příč. oběhl
 oběhový (např. fond)
 obehrát, 1. j. obehraji i obehraju, 3. mn. obehrají i obehrajou; rozk. obehraj i obehrej; příč. obehrál, obehrán; podst. jm. obehrání
 obejít, 1. j. obejdu; rozk. obejdi, obejděte; příč. obešel, obešla; podst. jm. obejití
 obejmout, 1. j. obejmu; příč. objal i obejmul, objat; podst. jm. obejmutí i objetí
 obelhat, 1. j. obelžu, 3. mn. obelžou; rozk. obelži; podst. jm. obelhání
 obelisk, -u m.
 obelstít, příč. obelstěn
 obemknout, příč. obemkl, obemknut
 obemykat i obmykat
 obepnout, 1. j. obepnu; rozk. obepni, obepněte; příč. obepnul i obepjal, obepnut i obepjat; podst. jm. obepnutí (např. rukama) i obepětí (např. myšlenkami)
 obesílat i obsílat, podst. jm. obesílání i obsílání
 oběsit, rozk. oběs; příč. oběšen
 obeslat, 1. j. obešlu, 3. mn. obešlou; rozk. obešli; podst. jm. obeslání
 obestřít, 1. j. obestřu, 3. mn. obestřou; rozk. obestři; příč. obestřel, obestřen
 oběť, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem i -tím, 6. -tech i -tích, 7. -ťmi
 obětavý
 obětiště, -iště s., mn. 2. -išť
 obětní
 obezdít, 1. j. obezdím, 3. mn. obezdí; rozk. obezdi; příč. obezdil, obezděn
 obezdívka ž.
 obezita ž.
 oběživo s.
 obeznámit, rozk. obeznam, obeznamme; příč. obeznámen
 obézní
 oběžnice ž.
 oběžník, -u m.
 oběžný
 obezřelý
 obezřetný
 Podobné:
ccena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
dďobat, 1. j. ďobu i ďobám; rozk. ďobej
 doběhnout, příč. doběhl, doběhnut; podst. jm. doběhnutí
 dobrat, 1. j. doberu, 2. dobereš, ..., 3. mn. doberou; rozk. dober; příč. dobral, dobrán; podst. jm. dobrání
 drobek, -bku m.
 drobet, -btu m.
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
 dvojnásobek, -bku m.
fFlaubert [flobér], -berta [-béra i -bérta] m.
 flobertka ž.
ggobelín i goblén, -u m.
 gobelínový i goblénový
 Grenoble [-bl], -lu m.; grenobelský
jjedenapůlnásobek, -bku m.
kklinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 Kóbe neskl. s.; kóbský
lLibeň, 2.p Libně ž., libeňský; část Prahy, Vysoká Libeň, obec v okrese Mělník
 lichoběžník, -u i -a m.
 lobelin [-li- i -lí-], -u m.
 lobelka ž.
 lobovat (sport. hrát, zahrát míč lobem)
 lobovat (sport. hrát, zahrát míč lobem)
mmimoběžky, -žek ž. mn.
nnáhrobek, -bku m.
 napodobenina ž.
 násobek, -bku m.
 násobenec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
 Nioba, -by i Niobe [-é], -by i neskl. ž.
 nobelium [-be- i -bé-], -lia s.
oobjetí i obejmutí s. (k obejmout)
 obmykat i obemykat
 obrat, 1. j. oberu, 2. j. obereš, ..., 3. mn. oberou; rozk. ober; příč. obral, obrán; podst. jm. obrání
 obrobek, -bku m.
 obsílat i obesílat, podst. jm. obsílání i obesílání
 oznobenina ž.
ppěnobeton, -u m.
 plynobeton, -u m.
 poběhlík, -a m.; poběhlice ž.
 pobělohorský
 pohrobek, -bka m.; král Ladislav Pohrobek
 ponovu i po novu (novým způsobem)
 poobědvat, 1. j. poobědvám
 pórobeton, -u m.
 postaru i po staru (starým způsobem)
 předvečerem i před večerem (v předvečerní době)
 proběhnout, příč. proběhl
 probrat, 1. j. proberu, 2. j. probereš, ..., 3. mn. proberou; rozk. prober; příč. probral, probrán
rRabí s. (hrad, obec); rabský
 rada ž.; Rada bezpečnosti OSN; Bezpečnostní rada státu; Rada města Zlína, Obecní rada v (Horní Bříze)
 Robert, -a m.; Roberta, -y ž.
 rovnoběžka ž.
 rovnoběžník, -u i -a m.
 rovnoběžnostěn, -u m.
 rovnoběžný
 Rožmberk, -a i -u m. (obec, hrad, rybník); rožmberský, mn. -rští
 rozzlobit (se), příč. rozzloben
 různoběžník, -u i -a m.
 různoběžný
 rychloběžný
ssbít, 1. j. sbiji i sbiju, 3. mn. sbijí i sbijou; rozk. sbij; příč. sbil, sbit (přitlouci k sobě); jiné je zbít (nabít někomu)
 se zájmeno zvratné a částice u zvratných sloves, 2. sebe, 3. sobě i si, 4. sebe i se, 6. sobě, 7. sebou (např. vzít s sebou, rozumí se samo sebou apod.)
 sezobat, 1. j. sezobu i sezobám; rozk. sezobej
 sklobeton, -u m.
 škvárobeton, -u m.
 sobec, -bce m.
 sobecký
 sobectví s.
 Soběslav, -a m.; Soběslava, -y ž.
 Soběslav, -i i -ě ž., 3., 6. -i, 7. -í; soběslavský
 Soběslav, -i i -ě ž.; soběslavský
 soběstačný
 světoběžník, -a m.; světoběžnice ž.
tty zájm., 2. tebe (tebe se to netýká, od tebe) i tě (nebojím se tě, to se tě netýká), 3. tobě i ti, 4. tebe i tě, 6. tobě, 7. tebou; v dopisech bývá Ty, Tebe, Tobě, Ti atd.
uÚpravy, doplňky příkladů obecných jmen a vlastních názvů u stávajících heslových slov
vvolnoběžka ž.
 volnoběžný
 vpodvečer i v podvečer (v předvečerní době)
 všeobecný
 Vtelno, -a s., vtelenský; Mělnické Vtelno, obec v okrese Mělník
 výrobek, -bku m.
zžárobeton, -u m.
 zásobit, podst. jm. zásobení
 zastupitelstvo s.; Zastupitelstvo města Zlína; Obecní zastupitelstvo v (Mnichovicích)
 zběhat (např. celé město, křížem krážem proběhat)
 zbít, 1. j. zbiji i zbiju, 3. mn. zbijí i zbijou; rozk. zbij; příč. zbil, zbit (nabít někomu); jiné je sbít (přitlouci k sobě)
 železobeton, -u m.
 zevšeobecnit
 zlítat (křížem krážem proběhat)
 zmetek, -tku m. (vadný výrobek)
 zobat, 1. j. zobu i zobám; rozk. zobej
 zobec, -bce m.
 zobecnět, 3. mn. zobecnějí i zobecní; příč. zobecněl (stát se obecným)
 zobecnit, 3. mn. zobecní; příč. zobecnil (něco)
Naposledy hledáno:

óbě, homonymický, zavěsit, ka, ťka, bych, typiza, zavýskl, prvo

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.