Pravidla českého pravopisu

rRoad Town [roud taun], R. T-u m.; roadtownský
 roajalista i royalista [roaja-], -y m.
 roajalistický [-ty-] i royalistický [roaja-ty-]
 roajalizmus i royalizmus [roaja-], -izmu i roajalismus [-zm-] i royalismus [roajalizm-], -ismu m.
 róba, -y ž.
 Robert, -a m.; Roberta, -y ž.
 Robin, -a m.; Robina, -y ž.
 robinzon, -a m. (člověk žijící o samotě); vl. jm. Robinson [-zo-]
 robinzonáda ž.
 robot, -u i -a m., mn. 1. -y i -i
 robota ž.
 robotika [-ty-] ž.
 robotizace [-ty-] ž.
 robotnický
 robotník, -a m.
 robustní
 rock [rok], -u m.
 rock-and-roll [rokenrol] i rokenrol, -u m.
 rockový [roko-]
 roční
 rodák, -a m.; rodačka ž.
 rodeo, -ea s., mn. 2. -eí, 6. -eích, 7. -ei
 Roderik, -a m.
 rodič, -e m., mn. 1. -e i -ové
 rodina ž.
 rodinný; rodinně
 rodiště, -iště s., mn. 2. -išť
 rodit, příč. rozen
 rodný
 rododendron, -u m.
 rodonit [-ny-], -u m.
 Rodopy, Rodop m. pomn.; rodopský
 Roentgenovy [rent-] i rentgenové paprsky
 rogalo s.
 Roger [-ge- i -že-], -a m.
 roh, -u m.
 rohatka ž.
 rohlík, -u m.
 rohovka ž.
 rohovnický
 rohovník, -a m.
 rohož, -e ž.
 rohožka ž.
 roj, -e m.
 rok, -u (ale do roka) m., mn. obyč. léta, let, ale též roky, roků; Nový rok (svátek 1. ledna); Rok české hudby (akce)
 rokenrol i rock-and-roll [rokenrol], -u m.
 rokfór, -u m.
 roklina ž.
 rokoko s.
 rokokový
 Rokycany, -an m. pomn.; rokycanský
 roláda i ruláda ž.
 Roland, -a m.
 role ž., mn. 2. -lí
 roleta ž.
 Rolf, -a m.
 rolnický
 rolnictvo s.
 rolník, -a m.; rolnice ž.
 romadúr, -u m.
 Roman, -a m.; Romana, -y ž.
 román, -u m.
 romance ž.
 romaneto s.
 romanistický [-nysty-]
 romanistika [-nysty-] ž.
 romanopisec, -sce m.; romanopiskyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 románský
 romantický [-ty-]
 romantik [-ty-], -a m.; romantička ž.
 romantika [-ty-] ž.
 romantizmus [-ty-], -izmu i romantismus [-tyzm-], -ismu m.
 romboedr [-o-e-], -u m.
 Romové, Romů m. mn.
 romština ž.
 Romulus [ró-], -la m.
 ron, -u m.
 Ronald, -a m.
 rondel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 rondo s. (hudební forma aj.)
 rondó s. neskl. (básnický útvar)
 ropa, -y ž.
 Ropotamo, -a s.; ropotamský
 ropovod, -u m.
 ropucha ž.; ropuší
 rorýs, -a i -e m., mn. 4. -y i -e, 7. -y i -i; rorýsí
 rosa, -y ž.
 rošáda ž.
 Rosice, -ic ž. pomn.; rosický
 rosička ž., jedn. 3., 6. -čce (rostlina)
 rosnatka ž.
 rosnička ž., jedn. 3., 6. -čce
 rosný
 rosol, -u m.
 rosomák, -a m.
 rošt, -u m.
 rostbíf, -u m.
 roští s.
 Rostislav i Rastislav, -a m.; Rostislava i Rastislava, -y ž.
 rostlina ž.
 Podobné:
aAcheron, -onu i -ontu m.
 adresný (např. projev)
 aerobik [a-e-], -u m.
 aerobní [a-e-]
 aerobus [a-e-], -su m.
 aerodyn [a-e-], -u m.
 aerodynamický [a-e-]
 aerodynamika [a-e-] ž.
 aeroklub [a-e-], -u m.
 aerolinie [a-e-ny-] ž., mn. 2. -nií
 aeroplán [a-e-], -u m.
 aerosol [a-e-sol], -u m.
 aerostatický [a-e-ty-]
 Afrodita, -ty i Afrodite [-é], -ty i neskl. ž.
 agrobiologický
 agrobiologie ž.
 agrochemický
 agrochemie ž.
 agronom, -a m.
 agronomický
 agronomie ž.
 agrotechnický [-ny-]
 agrotechnika [-ny-] ž.
 ahasverský i ahasverovský
 akrobacie ž.
 akrobat, -a m.
 akrobatický [-ty-]
 Akropol(e) i Akropolis, -le ž.; akropolský
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 albatros, -a m., mn. 4., 7. -y
 alegoricko-symbolický (např. román)
 Alexandr i Alexandros i Alexander, -dra m.
 algol, -u m.; programovací jazyk Algol
 Alkaios, -kaia m.; alkajská strofa
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 alotropie ž.
 Ambrož, -e m.
 ambrózie ž.
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 Amsterodam i Amsterdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 anachronický [-ny-]
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 anaerobní [an-a-e-]
 Anaximandros, -ra m.
 Androklos, -kla i Androkles, -kla i -klea m.
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 aneroid, -u m.
 angström [-rém], -u m.
 anhydrit, -u m. (nerost)
 anizotropie [-ny-] ž.
 anizotropní [-ny-]
 antidrogový [-ty-]
 antidrogový [-ty-]
 antikorozní [-ty-]
 antivirový [-ty-]
 antivirový [-ty-]
 antropocentrický
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 antropogeneze ž.
 antropogenní
 antropolog, -a m.; antropoložka ž.
 antropologický
 antropologie ž.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 antropozoikum, -ka s.
 Apeninský poloostrov [-ny-]
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 apostrof, -u m.
 apostrofa, -y ž.
 aprobace ž.
 aprovizace ž.
 aprovizační
 aproximace ž.
 aproximační
 aproximativní [-ty- i -tý-]
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
 Arabský poloostrov
 Aralské jezero
 Archilochos, -cha m.; Archilochova strofa
 arogance ž.
 arogantní
 aroma [-ro- i -ró-] s. neskl. i -atu
 aromatický [-ty-]
 aromatizovat [-ty-]
 Áron i Aron, -a m.
 áron [-on i -ón], -u m. (rostlina)
 arterioskleróza, -y ž.
 artróza, -y ž.
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 aspirovat
 asteroid, -u m.
 astrofyzika ž.
 astrolog, -a m.
 astrologický
 astrologie ž.
 astronaut, -a m.
 astronautika [-ty-] ž.
 astronom, -a m.
Naposledy hledáno:

řó, tráva, skříň, miti, ješťě, omeji, zhať, vjedu, nemu, velký

Najít ve Slovníku rýmů řó
Najít rýmy na slovo řó
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.