Pravidla českého pravopisu

uuzákonit
 uzákoňovat
 uzamknout, příč. uzamkl, uzamčen i uzamknut
 uzamykat
 uzance ž.
 uzanční
 uzardělý
 uzardít se, 3. mn. uzardí se i uzardějí se; příč. uzarděl se
 uzávěr, -u m.
 uzávěra ž.
 uzávěrka ž.
 uzavírat, podst. jm. uzavírání
 uzavírka ž.
 uzávorkování s.
 uzavřít, 1. j. uzavřu, 3. mn. uzavřou; rozk. uzavři; příč. uzavřel, uzavřen
 Uzbekistán, -u m.; Uzbecká republika; Uzbek m.; uzbecký
 úzce, 2. st. úže i úžeji
 uzda ž.
 uzdravit, příč. uzdraven
 uzdvihnout, příč. uzdvihl, uzdvižen
 uzel, uzlu m., mn. 1., 4., 7. -y
 území s.
 územně-technický [-ny-] (např. podklad)
 uzemnění s.
 územní; územně
 uzemnit, příč. uzemněn
 uzemňovat
 uzenáč, -e m., mn. 1. -i i -e
 uzenář, -e m.
 uzenina ž.
 uzenka ž.
 úzko přísl.
 úzkokolejný
 úzkolistý
 úzkoprsý
 úzkost, -i ž.
 úzkostlivý
 úzkostný
 úzký, 2. st. užší
 uzlina ž.
 uzlinný
 uzlování s.
 uznalý
 uznat, podst. jm. uznání
 uzpůsobit
 uzrát, 3. j. uzraje, 3. mn. uzrají i uzrajou; rozk. uzraj; příč. uzrál; podst. jm. uzrání
 uzřít, 1. j. uzřím, 3. mn. uzří; rozk. uzři; příč. uzřel
 uzuální
 uzurpátor, -a m.
 uzurpovat
 úzus, úzu m.
 uzvednout, příč. uzvedl, uzvednut
 Podobné:
aAbú Dhabi [dá-] i Abú Zabí neskl. s.; abúdhabský i abúzabský
 ad usum [úzum] (lat.)
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akuzativ [-ty- i -tý-], -u m.
 akuzativní [-ty- i -tý-]
 Andalusie [-lúz- i -luz-], -e ž.; Andalusan m.; andaluský
 Andalusie [-lúz- i -luz-]; Andalusan, -a m.; andaluský, mn. -luští
 arkebuza [-bu- i -bú-], -y ž.
bberle, -e i berla, -y ž. (podpěra při chůzi)
 bezuzdnost, -i ž.
 bezuzdný
 blůza, -y ž.
 bluzon, -u m.
 brouzdat (se)
 budit, příč. buzen; podst. jm. buzení
 busola i buzola, -y ž.
 buzola i busola, -y ž.
cčarovat (kouzlit)
 časopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 causa [kauza] i kauza, -y ž.
 Chotěbuz, -e ž. (Cottbus); chotěbuzský
 chůze ž.
 Cottbus [k-] viz Chotěbuz
 čoudit, rozk. čuď i čoudi; podst. jm. čoudění i čouzení
 Crusoe [krúsou i krúzou], -soea [-soua i -zoua] m.
 Cuzco [kusko], -ca i -ka s.
ddeziluze ž.
 difuze [dyfu- i dyfú-] ž.
 difuzní [dyfu- i dyfú-]
 difuzor [dy-], -u m.
 diskuse i diskuze [dy-] ž.
 diskusní i diskuzní [dy-]
 diskuze i diskuse [dy-] ž.
 diskuzní i diskusní [dy-]
 dlouhý, mn. dlouzí; 2. st. delší
 dlouze přísl.
 doktor honoris causa [honóris kauzá] (zkr. dr. h. c.) (lat.)
 Drusus [-úzu-], Drusa m.
 drúza, -y ž.
eEleuzína -zíny i Eleusis [-z-], -siny ž.; eleuzínský i eleusinský
 Emauzský klášter (v Praze Na Slovanech)
 Emauzy, Emauz m. pomn.
 entuziastický [-ty-]
 entuziazmus, -zmu i entuziasmus [-zm-], -smu m.
 exkluzivní [-zi- i -zí-]
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 Francie ž.; Francouzská republika; Francouz, -e m.; francouzský, mn. -zští; Velká francouzská revoluce, Francouzská revoluce (1789)
 Francie, -e ž.; Francouzská republika; Francouz m.; francouzský
 Francouzská Guyana [gvajá-], F-é G-y ž.; francouzskoguyanský
 Francouzská Polynésie [-zi-], F-é P-e ž.
 francouzština i franština ž.
 franština i francouzština ž.
 fuga [fu- i fú-], -y ž., jedn. 3., 6. fuze
 fúze ž.
 fúzovat
ggordický [-dy-] uzel
 Gordion, lat. Gordium, -dia s.; gordický uzel
 Gruzie ž.; Gruzín, -a i Gruzínec, -nce m.; gruzínský
 Gruzie, -e ž.; Gruzínská republika; Gruzín i Gruzínec m.; gruzínský
hhaluz, -e i haluze ž.
 honoris causa [-nó- kauzá] (zkr. h. c.) (lat.)
 hrůza, -y ž.; hrůza přísl. i citosl.
 hrůz
iiluze ž.
 iluzionista [-ny-], -y m.
 iluzivní [-zi- i -zí-]
 iluzorní
 infuze [-fu- i -fú-] ž.
 infuzní [-fu- i -fú-]
 inkluze ž.
 inkluzivní [-zi- i -zí-]
jJeruzalém, -a m.; jeruzalémský
 Jeruzalém, -a m.; jeruzalémský
kkartouza, -y ž.
 kartouzský, mn. -zští
 kauza i causa [kauza], -y ž.
 kauzální
 klauzule ž., mn. 2. -lí
 klauzura [-zu- i -zú-] ž.
 klauzurní
 klouzat, 1. j. kloužu i klouzám, 3. mn. kloužou i klouzají; rozk. klouzej
 klouzek, -zku m.
 kluzák, -u m.
 kluziště, -iště s., mn. 2. -išť
 kluzký, mn. kluzcí, 2. st. kluzčí
 kluzný (např. ložisko)
 konfuze [-fu- i -fú-] ž.
 konfuzní [-fu- i -fú-]
 konkluzivní [-zi- i -zí-]
 kouzelnický
 kouzelník, -a m.
 kouzelný
 kůzle, -ete s., mn. 1., 4. -ata; kůzlečí
 Kuzněck, -a i -u m.; kuzněcký
llimuzína ž.
 lůza i luza, -y ž.
 Luzern [-cern], -u m.; luzernský
 luzný
 Luzon, -u m.; luzonský
mmalthuzián [-tu-], -a m.
Naposledy hledáno:

ůz, éz, vsky, ťěj, todu, plížit, oskev, trať, úžit, cekl

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.