Pravidla českého pravopisu

aAventin i Aventinus [-ty- i -tý-], -na m.; aventinský
 avenue [franc. aveny, angl. evinjú] ž. neskl.; Pátá avenue (v New Yorku)
 averze ž.
 Podobné:
aagáve neskl. ž. i s.
bbýložravec, -vce m.
cchrastavec, -vce m.
 churavět, 3. mn. churavějí i churaví
dděravět, 3. mn. děravějí i děraví
 dostaveníčko s.
 dostavět, 3. mn. dostavějí i dostaví; rozk. dostavěj i dostav; příč. dostavěl, dostavěn
 dravec, -vce m.; dravčí
hHavel, -vla m.; Havla, -y ž.
 havěť, -ti ž.
 hlaveň, -vně ž.
 hlodavec, -vce m.
 hmyzožravec, -vce m.
iintravenózní
jjíkavec i jikavec, -vce m.
kkadeřávek, -vku m. (kapusta)
 kaverna, -y ž.
 klávesa, -y ž.
 klávesnice ž.
 krasavec, -vce m.; krasavice ž.
llijavec, -vce m.
 liknavět, 3. mn. liknavějí i liknaví
 luh, -u m. (koželužský přípravek)
mmachiavelizmus [makja-], -izmu i machiavelismus [makja-zm-], -ismu m.
 Machiavelli [makjaveli], -lliho m.
 ministerstvo [-ny-] s.; Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 ministerstvo: Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 mlhavět, 3. mn. mlhavějí i mlhaví
 mravenec, -nce m.
 mraveniště, -iště s., mn. 2. -išť
nna odiv (stavět)
 nádavek, -vku m.
 naplavenina ž.
 naskrz, naskrze, naveskrz, naveskrze přísl.
 nástavec, -vce m.
 nástavek, -vku m.
 nastavět, 3. mn. nastavějí i nastaví; rozk. nastavěj i nastav; příč. nastavěl, nastavěn
 nastavit, 3. mn. nastaví; rozk. nastav; příč. nastavil, nastaven
 navát, 3. j. navěje, 3. mn. navějí i navějou; příč. navál, navát
 navečer přísl. (kvečeru)
 navečeřet se, 3. mn. navečeří se i navečeřejí se; rozk. navečeř se
 navěky i na věky (navždy)
 naven přísl.
 navenek přísl. (zevně)
 návěs, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 náves, návsi ž., mn. 1. -vsi, 3. -vsím, 6. -vsích, 7. -vsemi
 návěsný
 návěst, -i ž.
 navést, 1. j. navedu; rozk. naveď; příč. navedl, naveden
 návěstí s. (např. v letectví)
 návěští s. (oznámení)
 návěstidlo s.
 návěštní
 návěstní (např. znak)
 návětří s.
 návětrný
 navézt, 1. j. navezu; rozk. navez; příč. navezl, navezen
 nespravedlivost i nespravedlnost, -i ž.
 nespravedlivý
 Nové Město na Moravě, N-ho M-a na m. s.; novoměstský
oobstavět, 3. mn. obstavějí i obstaví; rozk. obstavěj i obstav; příč. obstavěl, obstavěn
 obstavit, 3. mn. obstaví; rozk. obstav; příč. obstavil, obstaven
 ochuravět, 3. mn. ochuravějí i ochuraví
 odstavec, -vce m.
 odstavit, příč. odstaven
 ospravedlnit (se)
 ozdravět, 3. mn. ozdravějí i ozdraví; podst. jm. ozdravění (stát se zdravým)
 ozdravit, 3. mn. ozdraví; podst. jm. ozdravení (učinit zdravým)
pPavel, -vla m.; Pavla i Pavlína, -y ž.
 pavéza, -y ž.
 plavat, 1. j. plavu; rozk. plav i plavej; podst. jm. plavání
 plavec, -vce m.; plavkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 plavecký
 Plavno, -a s.; plavenský
 podlézavec i podlízavec, -vce m.
 podplavat, 1. j. podplavu; rozk. podplav i podplavej; podst. jm. podplavání
 podstavec, -vce m.
 postavit, rozk. postav; příč. postaven
 požadavek, -vku m.
 právě přísl.
 pravěk, -u m.
 pravěký
 představe s.
 představenstvo s.
 představe, -ého m.
 přestavět, 3. mn. přestavějí i přestaví; rozk. přestavěj i přestav; příč. přestavěl, přestavěn
 přestavit, 3. mn. přestaví; rozk. přestav; příč. přestavil, přestaven
 přežvýkavec, -vce m.
 přídavek, -vku m.
 přípravek, -vku m.
 přístavek, -vku m.
 přistavět, 3. mn. přistavějí i přistaví; rozk. přistavěj i přistav; příč. přistavěl, přistavěn
 přistavit, 3. mn. přistaví; rozk. přistav; příč. přistavil, přistaven
 proděravět, 3. mn. proděravějí i proděraví; příč. proděravěl, proděravěn
 proděravit (něco), 3. mn. proděraví; příč. proděravil, proděraven
 prostavět, 3. mn. prostavějí i prostaví; rozk. prostavěj i prostav; příč. prostavěl, prostavěn
 průmyslový; Střední průmyslová škola stavební v (Praze 1)
rRavenna, -nny ž.; ravennský
 Ravenna, -y ž.; ravennský
 Ravensbrück [-brik], -u m.; ravensbrücký
Naposledy hledáno:

subvenční, pištec, ave, orlí, odjinu, rvy, oceloryjec, haň, automatizovaný, cholový

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.