Pravidla českého pravopisu

bBianka, -y ž.
 bianko
 biatlon, -u m.
 bibelot, -u m.
 Bibiana, -y ž.
 bible ž., mn. 2. -lí; Bible kralická i Kralická bible
 biblický
 bibliobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 bibliofil, -a m., mn. 4., 7. -y
 bibliofilie [-fi- i -fí-] ž., mn. 2. -lií
 bibliografický
 bibliografie ž.
 biblioteční
 bibliotéka ž.
 bibliotékář, -e m.
 bíbr, -u m.
 Bibracte [-k-], -ta i neskl. s.
 bič, -e m.
 biceps, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 bi (např. hodiny)
 bičík, -u m.
 bičíkovec, -vce m.
 bičiště, -iště s., mn. 2. -išť
 bicykl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 bída ž., jedn. 7. bídou, mn. 2. běd
 bídák, -a m.; bídačka ž.
 bidet, -u m.
 bidlo s. (tyč)
 bídník, -a m.; bídnice ž.
 bídný
 biedermeier [bídrmajer], -u m.
 bienále s. neskl.
 bifokální
 biftek, -teku m.
 biftekový
 big beat [big bít], -u m.
 bigamie ž.
 bigbeatový [bigbítový]
 bigotní
 Bihár, -u m.; Bihárec m.; bihárský
 bikarbonát, -u m.
 Bikini [-ny] neskl. s.; bikinský
 bikiny, -in ž. pomn.
 bikonkávní
 bikonvexní
 bikros, -u m.
 bikros, -u m.
 Bílá Hora (osada), B-é H-y ž.; bělohorský
 Bílá hora (vrch); bělohorský
 Bílá Rus, B-é R-si ž.
 bilance ž.
 bilaterální
 Bilbao, -aa s.; bilbajský
 Bílé Karpaty
 Bílé moře
 bílek, -lku m.
 biliár, -u m.
 bílící (kdo nebo co bílí)
 bílicí (na bílení)
 Bílina, -y ž.; bílinský
 bilingvizmus, -izmu i bilingvismus [-zm-], -ismu m.
 bilingvní
 bilion [-on i -ón], -u m.
 bilirubin [-bi- i -bí-], -u m.
 bílit, rozk. bil i bíli
 bílkovina ž.
 bílkovinný
 billboard [bilbór- i bilbor-], -u m.
 billboard [bilbór- i bilbor-], -u m.
 bílomodročervený
 bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
 bimetal, -u m.
 binární
 binokl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 binokulární
 binom, -u m.
 binomický
 bioakustika [-ty-] ž.
 biocenóza, -y ž.
 biochemie ž.
 biocyklus, -lu m., mn. 1., 4., 7. -ly
 biofyzika ž.
 biogenní
 biograf, -a m. živ., mn. 1. -ové, 4., 7. -y
 biograf, -u m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y
 biografický
 biografie ž.
 bioinženýrství s.
 biokatalyzátor, -u m.
 biolog, -a m.; bioložka ž.
 biologicko-ekologický (např. vědy)
 biologicko-geografický (např. stanice)
 biologický
 biologie ž.
 biomasa, -y ž.
 bionika [-ny-] ž.
 bioplazma, -y ž.
 biopsie ž.
 biosféra ž.
 biosyntéza, -y ž.
 Podobné:
aAbidžan, -u m.; abidžanský
 Abigail [-jl], -y i neskl. ž.
 abilympiáda ž.
 abilympiáda ž.
 abiturient, -a m.
 Abú Dhabi [dá-] i Abú Zabí neskl. s.; abúdhabský i abúzabský
 adaptabilita ž.
 adaptabilní
 adaptovat (přizpůsobit, upravit)
 aerobik [a-e-], -u m.
 agrobiologický
 agrobiologie ž.
 albigenští m. mn. (sekta)
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 Albín, -a m.; Albína, -y ž.
 albinizmus [-ny-], -izmu i albinismus [-nyzm-], -ismu m.
 alibi s. neskl.
 alibista, -y m.
 alibistický [-ty-]
 alibizmus, -izmu i alibismus [-zm-], -ismu m.
 amabile [-má-]
 ambice ž., mn. 2. -ic i -icí
 ambiciózní
 ambit, -u m.
 ambivalence ž.
 ambivalentní
 antibiotický [-ty-ty-]
 antibiotikum [-ty-ty-], -ka s.
 apokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible)
 arbitr, -tra m.
 arbitráž, -e ž.
 arcibiskup, -a m.
 autobiografie ž.
 automobil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 automobilista, -y m.
 automobilizmus, -izmu i automobilismus [-zm-], -ismu m.
bbabí (např. léto)
 babiččin; Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babiččino údolí (u Náchoda)
 babička ž., jedn. 3., 6. -čce
 bambitka ž.
 barabizna, -y ž.
 barbiturát, -u m.
 barbiturový
 barnabita, -y m.
 beat [bít], -u m.
 beatnik [bít-], -a m.
 beatový [bít-]
 behaviorizmus [bihejvi-], -izmu i behaviorismus [bihejviorizm-], -ismu m.
 bělohorský; bělohorská bitva (viz § 68)
 Besarábie ž.; besarabský
 Besarábie, -e ž.; besarabský
 biotechnologie ž.
 biotit [-ty-], -u m.
 biotop, -u m.
 bipolární
 biret, -u m.
 Birgit [-gi-], -y i neskl. i Birgita [-gi-], -y ž.
 biřic, -e m.
 Birmingham [bérmingem], -u m.; birminghamský
 Birobidžan, -u m.; birobidžanský
 Biskajský záliv
 Biskajský záliv
 biskup, -a m.
 biskvit, -u m. (pečivo; porcelán)
 Bissau neskl. s.; bissauský
 bistro s. (bufet)
 bit, -u m. (jednotka množství informace, zn. b)
 bít, 1. j. biji i biju, 3 mn. bijí i bijou; rozk. bij; příč. bil, bit
 bitevní
 Bithýnie, -ie ž.
 bi s. (výprask)
 bitka ž.
 bitva, -y ž., mn. 2. bitev; bitva na Bílé hoře (bělohorská bitva), bitva u Domažlic (viz § 68)
 bivak, -u m.
 Bivoj, -e m.
 bizam, -u m.
 bizarní
 bizmut, -u m.
 bizon, -a m.; bizoní
 bižuterie [-te- i -té-] ž.
 Boubín, -a m.; boubínský
 Boubín, -a m.; boubínský
 bubínek, -nku m.
cČeljabinsk, -u i -a m.; čeljabinský
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 čepobi s.
 červenobílý
 červenomodrobílý
 Charbin, -u m.; charbinský
 cherub, -a i cherubín, -a m.
 chlebíček, -čku m.
 chlubi
 chybět, 3. mn. chybějí i chybí; příč. chyběl; podst. jm. chybění (nebýt přítomen)
 chybit, 3. mn. chybí; příč. chybil; podst. jm. chybení (udělat chybu)
 Columbia [k-], -ie ž. (řeka); columbijský
 čtyřslabičný
 cukrárna, -y ž.; cukrárna U Bílého jelínka
ddabing, -gu i dabink, -ku m.
 debilita ž.
Naposledy hledáno:

bi, dostřihovat, mědikovec, číšník, příčemž, mezitím, nyny, hal, ikebana, přiviň

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.