Pravidla českého pravopisu

eex abrupto [-tó] (lat.)
 ex libris [-rís] (lat.) i exlibris s. neskl.
 ex offo [ofó] (lat.)
 ex post (lat.)
ddeus ex machina [máchiná] (lat.)
eexa- [egza-] (zn. E)
 exaktní [egza-]
 exaltovaný [egza-]
 examinátor [egza-], -a m.
 excelence ž.; Jeho (Vaše) Excelence, Excelence (titul)
 excelovat
 excentrický
 excerpce ž.
 excerpční
 excerpovat
 excerpt, -u m. i excerptum, -ta s.
 excitace ž.
 exekuce [egze-] ž.
 exekutiva [egze-ty- i egze-tý-], -y ž.
 exekutivní [egze-ty- i egze-tý-]
 exekutor [egze-], -a m.
 exemplář [egze-], -e m.
 exemplární [egze-]
 exhalace ž.
 exhaustor, -u m.
 exhibice ž., mn. 2. -ic i -icí
 exhumace ž.
 exil [egzi-], -u m.
 existence [egzi-] ž.
 existencializmus [egzi-], -izmu i existencialismus [egzi-zm-], -ismu m.
 existenciální [egzi-]
 existenční [egzi-]
 existovat [egzi-]
 exit [egzi-], -u m.
 exitus [egzi-], -tu m.
 exkavátor, -u m.
 exkluzivní [-zi- i -zí-]
 exkomunikace [-ny-] ž.
 exkrece ž.
 exkrement, -u m.
 exkurz, -zu m., mn. 1., 4., 7. -zy
 exkurze ž.
 exkurzní
 exmistr, -a m.
 exoderm [egzo-], -u m.
 exodus [egzo-], -du m.
 exotický [egzoty-]
 expanze ž.
 expanzivní [-zi- i -zí-]
 expanzní
 expedice [-dy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 expediční [-dy-]
 expedient [-dy-], -a m.
 expedovat
 experiment, -u m.
 experimentální
 expert, -a m.
 expertiza [-ty- i -tý-], -y ž.
 expertní
 explicite
 explicitní
 exploatace ž.
 explodovat
 exploze ž.
 explozivní [-zi- i -zí-]
 exponát, -u m.
 exponenciální
 exponent, -a m. živ.
 exponent, -u m. neživ.
 exponovat
 export, -u m.
 exportní
 expozé s. neskl.
 expozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 expozimetr, -u m.
 expozitura [-tu- i -tú-] ž.
 expres přísl. i příd. jm. neskl.
 expres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 expresionista [-ny-], -y m.
 expresionistický [-nysty-]
 expresionizmus [-ny-], -izmu i expresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 expresivní [-si- i -sí-]
 expresní
 exsudát, -u m.
 extatický [-ty-]
 extáze ž.
 extempore s. neskl.
 extenze ž.
 extenzivní [-zi- i -zí-]
 extenzor, -u m.
 exteriér, -u m.
 exteriérový
 exteritoriální
 externí
 externista [-ny-], -y m.
 extrahovat
 extrakce ž.
 extrakční
 extrakt, -u m.
 extrapolace ž.
 extravagance ž.
 extravagantní
 extravilán, -u m.
 extrém, -u m.
 extremista, -y m.
 Podobné:
aAlexandr i Alexandros i Alexander, -dra m.
 Alexandr, -a m.
 Alexandr, -a m.; Alexandra, -y ž.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 Alexandrie ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -e ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 alexandrin [-ri- i -rí-], -u m.
 alexandrinský [-ri- i -rí-]
 Alexej, -e m.
 anekční (k anexe)
 anexe ž.
 anex
 apex, -u m.
bbikonvex
 bytí s. (život, existence)
ccísařství s.; císařství mexické (dř.); druhé císařství (ve Francii) (viz § 88)
ddextrin [-ri- i -rí-], -u m.
 dextróza, -y ž.
 dyslexie ž.
eextremistický [-ty-]
 extremizmus, -izmu i extremismus [-zm-], -ismu m.
 extrémní
 extrovertní
 extroverzní
 exulant [egzu-], -a m.
fflexe ž.
 flexivní [-ksi- i -ksí-]
 flexura [-ksu- i -ksú-] ž.
hHalifax [helifex], -u m.; halifaxský
 hexaedr [-a-e-], -u m.
 hexametr, -u m.
 homosexuální
iindex, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
kkánon, -u m. (stanovený soubor textů, pravidel apod.)
 kodex, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Kodex jenský i Jenský kodex
 koexistence [ko-egzi-] ž.
 komplex, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 komplex
 konexe ž.
 kontext, -u m.
 konvex
llastex, -u m.
 latex, -u m.
 lexika ž. (slovní zásoba)
 lexikální
 lexikografie ž.
 lexikon, -ka s. (slovní zásoba)
 lexikon, -konu m. (slovník)
mMexický záliv
 Mexiko s.; Mexičan, -a m.; mexický, mn. -čtí
 Mexiko, -a s.; Spojené státy mexické; Mexičan m.; mexický
 multiplex [-ty-], -u m.
nNew Mexiko [ňú-ko] viz Nové Mexiko
 nexus, -xu m.
 Nové mexiko, N-ého M-a s. (New Mexiko); novomexický
ooidipovský [ojdy-] komplex
 Oidipus, -pa m.; oidipovský komplex
pplexisklo s.
 podexponovat
 podtext, -u m.
 pontifex [-ty-], -fika m., mn. 1. -fikové
 přeexponovat
rreflex, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 reflexe ž.
 reflexivní [-ksi- i -ksí-]
 reflexivum [-ksi- i -ksí-], -va s.
 reflex
ssex, -u m.
 sexta ž.
 sextant, -u m.
 sextet, -u m.
 sexteto s.
 Sextius, -tia m.
 sexualita ž.
 sexuální
tteletex, -u m. (typ dálnopisné služby)
 teletext, -u m. (textové zprávy na obrazovce)
 telex, -u m.
 Texas, -u m.; Texasan m.; texaský
 Texas, -u m.; Texasan, -a m.; texaský, mn. -ští
 texasky, -sek ž. pomn.
 text, -u m.
 textace ž.
 textil [-ty-], -u m.
 textilie [-ty- i -tý-] ž., mn. 2. -lií
 textilní [-ty-]
 textilnictví [-ty-] s.
 textologie ž.
 textura [-tu- i -tú-] ž.
vváš zájm. m., 7. vaším; vaše ž., 2., 3., 6., 7. vaší, 4. vaši; vaše s., 7. vaším; mn. m. živ. vaši, m. neživ., ž. i s. vaše; 2., 6. vašich, 3. vašim, 7. vašimi; v dopisech bývá Váš, Vaše atd.; Vaše Magnificence, Excelence apod.
 vyexpedovat
Naposledy hledáno:

ex, osmn, atomový, upek, oprošťovat, laskomina, sinice, okej, laptop, ťarsky

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.