Pravidla českého pravopisu

kklíč, -e m.
 klíčit, rozk. klič
 klíčivost, -i ž.
 klícka ž., jedn. 3., 6. -cce
 klička ž., jedn. 3., 6. -čce
 klíční (např. kost)
 klíčník, -a m.; klíčnice ž.
 klíčový
 klid, -u m.
 klidit (se), příč. (u)klizen
 klidný
 klidový
 klient, -a m.
 klientela, -y ž.
 klih, -u m.
 klihárenství s.
 klik, -u m.
 klika ž.
 klikatý
 klikva, -y ž.
 klima, -atu s. (podnebí)
 klimakterický
 klimakterium [-te- i -té-], -ria s.
 klímat, podst. jm. klímání
 klimatický [-ty-]
 klimatizace [-ty-] ž.
 klimatologický
 klimatologie ž.
 klimax, -u m.
 klín, -a m. (část lidského těla)
 klín, -u m. (např. dřevěný)
 klinický [-ny-]
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 Klínovec, -vce m.; klínovecký
 klínový (např. písmo)
 klip, -u m.
 klipr, -u m.
 klips, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 klíring i clearing [klí-], -gu m.
 klišé s. neskl.
 klisna ž.
 klíště, -ěte s., mn. 1., 4. -ťata
 klíšťky, -těk ž. pomn.
 klíšťový
 klít, 1. j. kleji i kleju, 3. mn. klejí i klejou; rozk. klej; příč. klel; podst. jm. klení
 klívie ž., mn. 2. -vií
 klížící (kdo nebo co klíží)
 klížicí (např. lis)
 klížit, rozk. kliž
 kližka ž.
 Podobné:
aacyklický
 aklimatizace [-ty-] ž.
 aklimatizační [-ty-]
 aklimatizovat [-ty-]
 antiklimax [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 antiklinála [-ty-], -y ž.
cCeleveland [klívle-], -u m.; clevelandský
 cikcak i cik cak (klikatě)
 clearing [klí-] i klíring, -gu m.
 Cleveland [klívle-], -u m.; clevelandský, mn. -dští
 Cluny [kli-] neskl. s.; clunyský
 cyklický
 cyklista, -y m.
 cyklistický [-ty-]
 cyklistika [-ty-] ž.
ddeklinace ž.
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 důtklivý
eekliptický [-ty-]
 ekliptika [-ty-] ž.
 encyklika ž.
 Eukleides, lat. Euclides, -da m.; eukleidovský i euklidovský, Eukleidova i Euklidova věta
 Euklidova i Eukleidova věta
 euklidovský i eukleidovský (např. geometrie)
hheraklit, -u m.
 heterocyklický
iinklinovat
kkejklíř, -e m.
 Kleio [-ó] -eie i neskl. i Klio [-ó], Klie i neskl. ž.
 Klement i Kliment, -a m.
 Klement i Kliment, -a m.
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 kuklík, -u m.
mmotocyklista, -y m.
nnaklíčit, rozk. naklič
 nakličovat
 naklížit, rozk. nakliž
 nakližovat
 nedůtklivý
 nuklid, -u m.
oobklíčit, rozk. obklič
 obkličovat
 odklidit, příč. odklizen
 odkliz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 odklízeč, -e m.
 odklízet, 3. mn. odklízejí i odklí
 odklizovat
 oklika ž.
 klíbat se, podst. jm. ošklíbání
 ošklivý
ppakli, pakliže spojka
 petrklíč, -e m.
 Podmokly, -kel m. pomn., 3. -klům, 6. -klech i -klích, 7. -kly; podmokelský
 poklice ž.
 poklička ž., jedn. 3., 6. -čce
 poklidit, příč. poklizen
 poklízet, 3. mn. poklízejí i poklízí; příč. poklízen
 poliklinika [-ny-] ž.
 polycyklický
 pošklíbat se, podst. jm. pošklíbání
 prasklina ž.
 předklíčit, rozk. předklič
 předkličovat
 předsklizňový
 překližka ž.
 přiklížit, rozk. přikliž
 proklínat, podst. jm. proklínání
 proklít, 1. j. prokleji i prokleju, 3. mn. proklejí i proklejou; rozk. proklej; příč. proklel, proklet; podst. jm. prokletí
 proláklina ž.
 puklina ž.
rradionuklid [-dy-], -u m.
 roklina ž.
 rozklížit, rozk. rozkliž
 rozkližovat
ssklenka i sklínka ž.
 sklíčený
 sklíčko s.
 sklidit, příč. sklizen
 sklípek, -pku m.
 sklivec, -vce m.
 sklizeň, -zně ž.
 sklízet, 3. mn. sklízejí i sklízí; příč. sklízen
 sklížit, rozk. skliž
 sklizňový
 skližovat
 synklinála, -y ž.
 synklinální
ttesklivý
 tetracyklin [-li- i -lí-], -u m.
 tklivý
uúklid, -u m.; uklízečka
 uklidit, příč. uklizen
 uklidnit
 uklízet, 3. mn. uklízejí i uklízí; příč. uklízen
 klíbat se, podst. jm. ušklíbání
 klíbnout se, příč. ušklíbl se i ušklíbnul se
vvideoklip, -u m.
 videoklip, -u m.
 vklínit, rozk. vkliň
 vyklíčit, rozk. vyklič
Naposledy hledáno:

klí, augit, čemž, himá, vyhodit, aspar, bukolicky, refundace, šlehačka, dráh

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.