Pravidla českého pravopisu

bbych, bys (ale učil by ses, pamatoval by sis atp.) by, mn. bychom, byste, by
jjakoby, např. byl jakoby u vidění (jako u vidění); ale dělal, jako by to neviděl (v 1. os.: jako bych to neviděl)
bbýček, -čka m.
 Bydhošť, -ště ž.; bydhošťský
 bydlet i bydlit, 3. mn. bydlejí i bydlí; rozk. bydli, bydlete; příč. bydlel i bydlil; podst. jm. bydlení
 bydliště, -iště s., mn. 2. -išť
 bydlo s. (živobytí)
 Bydžov, -a m.; bydžovský
 Bydžov, -a m.; bydžovský
 býk, -a m.; býčí; Býk (souhvězdí zvěrokruhu)
 býkovec, -vce m.
 býlí s.
 bylina ž.
 bylinář, -e m.
 bylinný
 býložravec, -vce m.
 byreta ž.
 byro, -a s. i by s. neskl.
 byrokracie ž.
 byrokrat, -a m.
 byrokratický [-ty-]
 byrokratizmus [-ty-], -izmu i byrokratismus [-tyzm-], -ismu m.
 byronizmus [bajrny- i bajrony-], -izmu i byronismus [bajrnyzm- i bajronyzm-], -ismu m.
 bysta i busta ž.
 Bystřice ž.; bystřický, mn. -čtí
 Bystřice, -e ž.; bystřický
 bystřina ž.
 bystřinný
 bystrozraký; Bystrozraký m. (pohádková postava)
 bystrý; bystře
 byt, -u m.
 byť, byť i spojka
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, neby
 Bytča, -če ž.; bytečský
 byte [bajt], -tu i bajt, -u m. (zn. B)
 bytelný
 by s. (život, existence)
 bytná, -é ž.
 Bytom, -i ž.; bytomský
 bytost, -i ž.
 bytový (např. doplňky)
 bytový [bajt-] i bajtový
 byťsi spojka
 bývalý
 bývat
 Byzanc, -e ž.; Byzantinec [-ty-] m.; byzantský
 Byzanc, -e ž.; Byzantinec [-ty-], -nce m.; byzantský, mn. -tští; byzantská říše
 byzantinizmus [-tyny-], -izmu i byzantinismus [-tynyzm-], -ismu m.
 Byzantion [-ty-], lat. Byzantium [-ci-], -tia s.; dn. Istanbul
 byznys, -su m.
 Podobné:
aabych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 Addis Abeba [adys], Addis Abeby ž.; addisabebský [-dys-a-]
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
bbabyka ž.
 babylon [-on i -ón], -u m. (zmatek); Babylon (starověké asijské město)
 Babylon, -u m. (v Čechách); babylonský
 Babylon, -u m.; babylonský
 babylonská [-on- i -ón-] věž
 bajt, -u i byte [bajt], -tu m. (zn. B)
 bajtový i bytový [bajt-]
 Banská Bystrica, B-é B-e ž.; banskobystrický
 Banská Bystrica, -e ž., 3., 6. -i, 4. -i i -u, 7. -í i -ou; banskobystrický, mn. -čtí
 Baucida i Baucis, řec. Byukis, -idy ž.
 bezpochyby i bez pochyby (nepochybně)
 bezzubý
 blahobyt, -u m.
 blbý
 bohulibý
 bufet [bufet], -u m. i [byfé] s. neskl.
 bulletin [byltén], -u m.
 busta i bysta ž.
cčernobýl, -u m.
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 chabý
 chybět, 3. mn. chybějí i chybí; příč. chyběl; podst. jm. chybění (nebýt přítomen)
 coby (jakoby)
ddebut [-by i -but], -tu m.
 debutant [-by- i -bu-], -a m.
 debutovat [-by- i -bu-]
 Derby neskl. s.
 derby s. neskl.
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dobýt, 1. j. dobudu i dobydu; rozk. dobuď; příč. dobyl, dobyt; podst. jm. doby
 dobytče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 dobytčí
 dobytek, -tka m.
 dobytkář, -e m.
 dobytkářství s.
 dobyvačný
 dobývat, podst. jm. dobývání
 dobyvatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 Doudleby, -dleb m. pomn.; doudlebský
 droby, -ů m. pomn.
 duch, -a m. živ., jedn. 3., 6. -u i -ovi, 4. -a, mn. 1. -ové (bytost)
ffit (být fit)
gglóbus, -usu i -bu m., mn. 1., 4., 7. -usy i -by
 grácie ž., mn. 2. -cií (půvab, půvabná bytost); Grácie (starořímská bohyně)
hHebe [hébé], -by i neskl. ž.
 Hekabe [-bé], -by i neskl. lat. Hecuba [-ku-] i Hekuba, -by ž.
 hobby i hoby s. neskl.
 Hrubý Jeseník, H-ého J-u i J-a m.
 hrubý, 2. st. hrubší i hrubější
 hudbymilovný
iinvazivní [-zi- i -zí-] (např. metoda léčby)
 invazivní [-zi- i -zí-] (např. metoda léčby)
jjatečný (např. dobytek)
 jižan, -a m. (obyvatel jižních zemí; přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA)
kkatakomby, -komb ž. pomn.
 kdybych, kdybys (ale kdyby ses učil, kdyby sis pamatoval atd.), kdyby, kdybychom, kdybyste, kdyby
 kobyla, -y ž.; koby
 Koby, -í i -ího s.; kobylský
 Koby, -í i -ího s.; kobylský
 Kobylisy, -lis m. pomn., 3. -sům, 6. -sích, 7. -sy; kobyliský, mn. -ští
 Kobylisy, -lis m. pomn.; kobyliský
 kobylka ž.
 krátkodobý
 křivozobý
 kromobyčejný
 kvartet, -u m.; Smetanův kvartet Z mého života; Smyčcový kvartet Es-dur, Harfový kvartet (hudební skladby)
llabyrint, -u m.
 ledaby; ledabyle
 legenda ž.; Legenda o svatém Prokopu (název veršované skladby)
 libý
 Libye, -e ž.; Socialistická lidová libyjská arabská džamáhíríja; Libyjec m.; libyjský
 Libye, -ye ž., 3., 4., 6. -yi, 7. -yí; Libyjec, -jce m.; libyjský
 lobbovat (k lobby)
 lobbovat (k lobby)
 lobby neskl. s. i ž.
mMarťan, -a m. (obyvatel Marsu)
 modrovous, -a m.; Modrovous (pohádková bytost)
nnabíledni přísl. (být jasné, samozřejmé)
 nabýt, 1. j. nabudu i nabydu; rozk. nabuď; příč. nabyl, nabyt; podst. jm. naby
 bytek, -tku m.
 bytkář, -e m.
 nabývat, podst. jm. nabývání
 nabývatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 nadbytečný
 nadbytek, -tku m.
 nadobyčej i nad obyčej (neobyčejně)
 nadobyčejný
 nalíc i na líc (opak naruby)
 naměkko i na měkko (např. být)
 nanic (špatně, např. bylo mu nanic)
 naprázdno i na prázdno (zbytečně, nadarmo)
 naruby i na ruby; narub i na rub (rubem navrch)
 nasuchu i na suchu (být)
 nazapřenou i na zapřenou (být někde)
 nazbyt přísl.
Naposledy hledáno:

mykat, zepředu, by, toponymie, istém, výšleh, venture, kontrární, olh, outna

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.