Pravidla českého pravopisu

mmy zájm., 2., 4., 6. nás, 3. nám, 7. námi
nnamáčet, 3. mn. namáčejí i namáčí
 námaha ž.
 namáhat (se), podst. jm. namáhání
 namáhavý
 namále přísl.
 namastit, rozk. namasti i namasť; příč. namaštěn
 namátkou přísl.
 naměkko i na měkko (např. být)
 naměklý
 námel, -u i -e m., mn. 1., 4. -y i -e, 7. -y i -i
 náměsíčník, -a m.; náměsíčnice ž.
 náměsíčný
 Náměšť nad Oslavou, Náměště nad O. ž.; (oslavsko)náměšťský
 namést, 1. j. nametu; rozk. nameť; příč. nametl, nameten
 náměstek, -stka m.; náměstkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 náměstí s.; Václavské náměstí; náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, náměstí Bratří Čapků, náměstí Míru, náměstí Na Stráži
 námět, -u m.
 námezdní i námezdný
 Namibie ž.; Namibijec, -jce m.; namibijský
 Namibie, -e ž.; Namibijská republika; Namibijec m.; namibijský
 namířit, rozk. namiř
 namístě přísl. i předl.
 namísto předl.
 namítat, podst. jm. namítání
 námitka ž.
 namítnout, příč. namítl
 namlít, 1. j. namelu; rozk. namel; příč. namlel, namlet; podst. jm. namletí
 námluvy, -mluv ž. pomn.
 namnoze přísl.
 namoci se i namoct se, 1. j. namohu se i namůžu se, 2. j. namůžeš se, ..., 3. mn. namohou se i namůžou se; rozk. (ne)namoz se; příč. namohl se, namožen
 namodro i na modro (modře; např. o rybě)
 namokro i na mokro (např. žehlit)
 námořní
 námořnický
 námořnictvo s.
 námořník, -a m.
 namouduši i na mou duši (opravdu)
 namouvěru i na mou věru (opravdu, skutečně)
 námraza, -y ž.
 námrazek, -zku m.
 namydlit
 Podobné:
aaerodynamický [a-e-]
 aerodynamika [a-e-] ž.
 anamnéza, -y ž.
bBetlémská kaple, Betlémské náměstí (v Praze)
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
ddítko s., mn. dítky ž., 2. -tek, 3. -tkám, 6. -tkách, 7. -tkami, v přenes. významu i dítka, dítek s.
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 dynamický
 dynamika ž.
 dynamit, -u m.
 dynamizovat
 dynamo s.; Dynamo (sportovní klub)
 dynamometr, -u m.
gGuantánamo [gvanta-], -a s.; guantánamský
hhlína ž., jedn. 7. hlínou, mn. 2. hlín, 3. hlínám atd.
 Hradčany, -čan m. pomn., 3. -nům, 6. -nech, 7. -ny; hradčanský; Hradčanské náměstí (v Praze)
 hrob, -u m.; hrob Neznámého bojovníka
 hydrodynamika ž.
jjinam přísl.
mManáma, -y ž.; manámský
 Menam, -u m.; menamský
nnad předložka; v místních názvech: ulice Nad Lesem, ulice Nad Bertramkou, náměstí Nad Bateriemi apod.
 návěští s. (oznámení)
 neznámý
 Niamey [ňame] neskl. s.; niameyský
 nóta ž. (písemné oznámení)
oobeznámit, rozk. obeznam, obeznamme; příč. obeznámen
 ornament, -u m.
 ornamentální
 oznámení s.
 oznámit, rozk. oznam, oznamme; příč. oznámen
ppablána ž., jedn. 7. pablánou, mn. 2. pablán, 3. pablánám atd.
 panama, -y ž. i neskl. s. (tkanina) i příd. jm. neskl. (např. panama látka)
 Panama, -y ž.; Panamec, -mce m.; panamský; Panamský průplav
 Panama, -y ž.; Panamská republika; Panamec m.; panamský
 panamerický
 Panamský průplav
 Pelops i Pelop, -pa m.; Námluvy Pelopovy
 plnovýznamový
 poznámka ž.
 pražský, mn. -žští; Pražský hrad (Hrad); Pražské povstání (významná událost)
rrána ž., jedn. 7. ranou i ránou, mn. 2. ran, 3. ranám i ránám, 6. ranách i ránách, 7. ranami i ránami
ssedřít, 1. j. sedřu, 3. mn. sedřou; rozk. sedři; příč. sedřel, sedřen (např. kůži z těla); jiné je zedřít (se) (např. námahou)
 seznam, -u m.
 seznámit (se), rozk. seznam (se), seznamme (se); příč. seznámen; podst. jm. seznámení
 slavobrána ž., jedn. 7. slavobránou, mn. 2. slavobrán, 3. slavobránám atd.
 somnambulizmus, -izmu i somnambulismus [-zm-], -ismu m.
 stanice ž.; stanice metra Náměstí Míru apod.
 strhat (dolů); jiné je ztrhat (se) (přílišnou námahou nebo kritikou)
 strhnout (se), příč. strhl (se) i strhnul (se), stržen (dolů apod.); jiné je ztrhnout (se) (přílišnou námahou)
 Surinam, -u m.; Surinamská republika; Surinamec m.; surinamský
 světoznámý; světoznámě
ttermodynamický
 termodynamika ž.
 topinambur, -u m.
 turbodynamo s.
 tzn. (to znamená)
uuhelný (k uhel, uhlí); uhelná pánev; Uhelný trh (náměstí)
vVietnam, -u m.; Vietnamec, -mce m.; vietnamský
 Vietnam, -u m.; Vietnamská socialistická republika; Vietnamec m.; vietnamský
 vietnamština ž.
 vrána ž., jedn. 7. vránou, mn. 2. vran, 3. vránám i vranám, 6. vránách i vranách, 7. vránami i vranami; vraní
 vrhnout, příč. vrhl, vržen; podst. jm. vržení (házet); ve významu zvracet příč. vrhnul; podst. jm. vrhnutí
 vyvrhnout, příč. vyvrhl, vyvržen; podst. jm. vyvržení (vyhodit); ve významu zvrátit pokrm příč. vyvrhnul, vyvrhnut; podst. jm. vyvrhnutí
 význam, -u m.
 vyznamenání s.
 vyznamenat
 významný; významně
 významový
zžába, -y ž.; jedn. 7. žábou, mn. 2. žab, 3. žábám i žabám, 6. žábách i žabách, 7. žábami i žabami (ve významu "dívka" mn. 3. žábám, 6. žábách, 7. žábami); žabí
 záznam, -u m.
 záznamní
 záznamník, -u m.
 záznamový
 zdynamizovat
 zedřít (se), 1. j. zedřu (se), 3. mn. zedřou (se); rozk. zedři (se); příč. zedřel (se), zedřen (např. námahou); jiné je sedřít (např. kůži z těla)
 znamení s.
 znaménko s. (např. záporné)
 znamínko s.
 známka ž.
 známkovat
 známý; známě
 znát, 1. j. znám, 3. mn. znají; rozk. znej; příč. znal
 ztrhat (se) (přílišnou námahou nebo kritikou); jiné je strhat (dolů)
 ztrhnout (se), příč. ztrhl (se) i ztrhnul (se), ztržen (přílišnou námahou); jiné je strhnout (se) (dolů apod.)
Naposledy hledáno:

nám, fez, aranžm, , doď, spoleh, uhnout, závidět, btu, zkrucova

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.