Pravidla českého pravopisu

mmy zájm., 2., 4., 6. nás, 3. nám, 7. námi
nnásada ž.
 násadec, -dce m.
 nasadit, příč. nasazen
 násadka ž.
 nasáknout, příč. nasákl
 nasakovat
 nasát, 1. j. nasaji i nasaju, 3. mn. nasají i nasajou; rozk. nasaj; příč. nasál, nasát i nasán; podst. jm. nasátí i nasání
 nasávat, podst. jm. nasávání
 nasázet, 3. mn. nasázejí i nasází
 naschvál přísl.
 násep, -spu m.
 nashromáždit, rozk. nashromáždi i nashromažď; příč. nashromážděn
 nasíci i nasíct, 1. j. naseču, 3. mn. nasečou; rozk. naseč; příč. nasekl, nasečen
 násilí s.
 násilnický
 násilník, -a m.
 násilný
 nasít, 1. j. naseji i naseju, 3. mn. nasejí i nasejou; rozk. nasej; příč. nasel i nasil, naset; podst. jm. nasetí
 naskicovat
 naskrz, naskrze, naveskrz, naveskrze přísl.
 naskytat se i naskýtat se
 naskytnout se, příč. naskytl se
 naskytovat se
 nasládlý
 náslech, -u m.
 následek, -dku m.
 následnický
 následnictví s.
 následník, -a m.; následnice ž.
 následný
 naslepo i na slepo (bez dívání)
 naslouchátko s.
 nasnadě přísl.
 Naso [názó], -ona m.
 násobek, -bku m.
 násobenec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
 násobič, -e m.
 násobilka ž.
 násobit
 násobitel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 násobný; šedesátinásobný, 60násobný apod.
 naspěch přísl.
 naspod (dolů, dole)
 naspodu přísl. i předl.
 náspový (k násep)
 Nassau neskl. s.; nassauský
 nastálo i na stálo (stále)
 nastát se, 1. j. nastojím se; příč. nastál se
 nastat, 3. j. nastane; rozk. nastaň; příč. nastal
 nastávat
 nástavba, -y ž.
 nástavec, -vce m.
 nástavek, -vku m.
 nastavět, 3. mn. nastavějí i nastaví; rozk. nastavěj i nastav; příč. nastavěl, nastavěn
 nastavit, 3. mn. nastaví; rozk. nastav; příč. nastavil, nastaven
 nástavný
 nastavovat
 nastejno i na stejno (stejně)
 nástěnka ž.
 nástěnný
 nástin, -u m.
 nastínit, rozk. nastiň
 nastiňovat
 nastlat, 1. j. nastelu; příč. nastlal, nastlán
 nastokrát i na stokrát (mnohokrát)
 nástraha ž.
 nastražit
 nástřel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 nastřihat i nastříhat, podst. jm. nastřihání i nastříhání
 nastřihnout, příč. nastřihl, nastřižen
 nastřihovat
 nastříkat, podst. jm. nastříkání
 nastříknout, příč. nastříkl, nastříknut
 nastřikovat
 nastřílet, 3. mn. nastřílejí i nastřílí
 nástroj, -e m.
 nástrojař, -e m.
 nastudit, příč. nastuzen
 nástup, -u m.
 nástupce, -ce m., jedn. 5. -ce; nástupkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 nástupiště, -iště s., mn. 2. -išť
 nástupištní
 nástupnický
 nástupník, -a m.; nástupnice ž.
 nastydnout, příč. nastydl, nastydnut; podst. jm. nastydnutí
 nastylizovat
 nasucho i na sucho (např. mrznout)
 nasuchu i na suchu (být)
 nasupit (se)
 nasvědčovat
 nasycovat
 násyp, -u m.
 nasypat (dok.), 1. j. nasypu i nasypám; rozk. nasyp i nasypej; podst. jm. nasypání
 nasýpat (nedok.), 1. j. nasýpám; rozk. nasýpej; podst. jm. nasýpání
 násypka ž.
 násypník, -u m.
 násypný
 násypový
 nasytit, příč. nasycen
 Podobné:
aananas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Anastázie ž.
 Anastázie, -e ž.
ddvojnásobek, -bku m.
 dvojnásobný
 dynastický [-ty-]
 dynastie [-ty-] ž., mn. 2. -tií
eEvropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
ggymnasta, -y m.; gymnastka ž.
 gymnastický [-ty-]
 gymnastika [-ty-] ž.
jjedenapůlnásobek, -bku m.
kKaunas, -u m.; kaunaský
 koštýř, -e m. (násoska na víno)
llyra ž. (hudební nástroj)
mMaecenas [mé-], -na i -nata m.
 maňásek, -ska m., mn. 1. -sci i -sky (loutka)
 mnohonásobný
 monastýr, -u m.
 mučicí (např. nástroj)
nnenasycený
 nenasyta, -y m. i ž.
 nenasytný
pParnas, -su řec. Parnassos, -nassu m.; parnaský
 parnasie [-si-] ž., mn. 2. -sií
 pleonastický [-ty-]
 pleonazmus, -zmu i pleonasmus [-zm-], -smu m.
 pronásledovat
 pronásledovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
sšedesátinásobný
 skrznaskrz i skrz naskrz (např. promoknout)
 smrticí (např. nástroj)
ttisícinásobný
 trojnásobný, 3násobný (viz § 61)
vvícenásobný
 vynasnažit se
zzdesateronásobit i zdesetinásobit
 zdvojnásobit
 zestonásobit
 zmnohonásobit
 znásilnit
 znásilňovat
 znásobit
 zněkolikanásobit
Naposledy hledáno:

nás, futuna, zapomněl, fad, tušit, jezero, termoplast, segment, kf, porni

Najít ve Slovníku rýmů Nás
Najít rýmy na slovo Nás
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.