Pravidla českého pravopisu

ppsaní s.
 psárka ž.
 psát, 1. j. píšu i píši, 3. mn. píšou i píší; rozk. piš; příč. psal, psán; podst. jm. psaní
 pseudogotický [-ty-]
 pseudoklasicistický [-ty-]
 pseudonym, -u m. neživ.
 psí (k pes); být vepsí i ve psí
 psík, -a m.
 psinec, -nce m.
 psinka ž.
 psisko s., mn. 2. -sk i -sek
 Pskov, -a m.; pskovský
 psoriáza, -y ž.
 psotník, -u m.
 psovitý
 psovod, -a m.
 pstruh, -a m.; pstruží
 pstruhový (např. pásmo)
 Psyche [é-], -chy i neskl. ž.
 psychiatr, -a m.
 psychiatrický
 psychiatrie ž.
 psychický
 psychika ž.
 psychoanalytický [-ty-]
 psychoanalýza, -y ž.
 psychofarmaka, -mak s. mn.
 psychofyzický
 psychofyziologie ž.
 psycholog, -a m.; psycholožka ž.
 psychologický
 psychologie ž.
 psychopat, -a m.
 psychopatický [-ty-]
 psychopatie [-ty-] ž.
 psychopatologický
 psychopatologie ž.
 psychoterapie ž.
 psychóza, -y ž.
 Podobné:
aAlpy, Alp ž. pomn.; alps
 Alpy, Alp ž. pomn.; alps
 antisepse [-ty-] ž.
 Antverpy, Antverp ž. pomn.; antverps
 Antverpy, Antverp ž. pomn.; antverps
 apokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible)
 apsida ž.
bbiceps, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 biopsie ž.
cČeská Lípa, Č-é L-y ž.; (česko)lips
ddopsat, 1. j. dopíšu i dopíši, 3. mn. dopíšou i dopíší; rozk. dopiš; příč. dopsal, dopsán; podst. jm. dopsání
 drops, -u m.
eelipsa, -y ž.
 elipsoid, -u m.
 elipsovitý
 epilepsie ž.
 Etiopie [-ty-] ž.; Etiopan, -a m.; etiops
 Etiopie [-ty-], -e ž. (Habeš); Etiopská lidově demokratická republika; Etiopan m.; etiops
 Etiopie, řec. Aithiopia, -ie ž.; Etiopové, etiops
 Evropa, -y ž.; Evropan m.; evrops
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
 Ezop, řec. Aisopos [-zó-], -pa m.; Ezopovy i ezopské bajky
gGuadeloupe [gvadelup], -pu m.; guadeloups
iindoevrops
jjeskyně ž., mn. 2. -yň i -yní; jeskyně Domica, Sloupsjeskyně
kKalypso [-ó], -sy i neskl. ž.
 kapsa, -y ž.
 Kaps Město
 Kaps Město, K-ho M-a s.
 kapsle ž., mn. 2. -lí
 katalepsie ž.
 Kekrop i Kekrops, -pa m.
 klips, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 klopsy, -ů m. mn.
 kolaps, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Kralupy nad Vltavou, K-lup nad V. m. pomn.; kralups
 krepsilon, -u m.
 Kyklop, -pa m.; kyklops
llapsus, -su i -susu m., mn. 1., 4., 7. -sy i -susy
 Limpopo, -a s.; limpops
 Lipsko, -a s.; lips
mMenippos, -ppa m.; menippská satira
 Mississippi neskl. s. i ž. (řeka), neskl. s. (stát); mississipps
 Mississippi neskl. s. i ž. (řeka), s. neskl. (stát); mississipps
 Mokropsy, -psů i -pes m. pomn., 3. -psům, 6. -psích i -psech, 7. -psy; mokropský i mokropeský, mn. -pští i -peští
 Mokropsy, -psů i -pes m. pomn.; mokropský i mokropeský
nnačisto i na čisto (např. napsat)
 nadepsat, 1. j. nadepíšu i nadepíši, 3. mn. nadepíšou i nadepíší; rozk. nadepiš; příč. nadepsal, nadepsán; podst. jm. nadepsání
 nanečisto i na nečisto (např. napsat)
 napsat, 1. j. napíšu i napíši, 3. mn. napíšou i napíší; rozk. napiš; příč. napsal, napsán; podst. jm. napsání
 nížepodepsaný i níže podepsaný
oodepsat, 1. j. odepíšu i odepíši, 3. mn. odepíšou i odepíší; rozk. odepiš; příč. odepsal, odepsán; podst. jm. odepsání
 Olymp i Olympos, -pu m.; Olympané, olymps
 Olymp i Olympos, -pu m.; olymps
 Olymp, -u m.; olymps
 opsat, 1. j. opíšu i opíši, 3. mn. opíšou i opíší; rozk. opiš; příč. opsal, opsán; podst. jm. opsání
ppalimpsest, -u m.
 parapsychologie ž.
 pedagogicko-psychologický (např. poradna)
 pedagogickopsychologický (k pedagogická psychologie)
 Pelops i Pelop, -pa m.; Námluvy Pelopovy
 pepsin [-si- i -sí-], -u m.
 pes, psa m., mn. 4., 7. psy; psí
 podepsat, 1. j. podepíšu i podepíši, 3. mn. podepíšou i podepíší; rozk. podepiš; příč. podepsal, podepsán; podst. jm. podepsání
 pohár, -u m.; Pohár mistrů evropských zemí (např. v odbíjené), Světový pohár ve sjezdovém lyžování (soutěže)
 popsat, 1. j. popíšu i popíši, 3. mn. popíšou i popíší; rozk. popiš; příč. popsal, popsán; podst. jm. popsání
 předepsat, 1. j. předepíšu, předepíši i předpíšu, předpíši; rozk. předepiš, předpiš; příč. předepsal, předepsán
 přepsat, 1. j. přepíšu i přepíši, 3. mn. přepíšou i přepíší; rozk. přepiš; příč. přepsal, přepsán; podst. jm. přepsání
 připsat, 1. j. připíšu i připíši, 3. mn. připíšou i připíší; rozk. připiš; příč. připsal, připsán; podst. jm. připsání
rrapsód, -a m.
 rapsodický [-dy-]
 rapsodie [-sody- i -sódy-] ž.
 Říp, -u m.; řips
 Říp, -u m.; řips
 Rodopy, Rodop m. pomn.; rodops
 rozepsat, 1. j. rozepíšu i rozepíši, 3. mn. rozepíšou i rozepíší; rozk. rozepiš; příč. rozepsal, rozepsán
 ryps, -u m.
 rypsový
ssepsat, 1. j. sepíšu i sepíši, 3. mn. sepíšou i sepíší; rozk. sepiš; příč. sepsal, sepsán; podst. jm. sepsání
 sepse ž.
 skepse ž.
 Skopje, -e ž.; skops
 slapy, -ů m. mn.; Slapy, Slap i Slapů m. pomn., 3. -ům, 6. -ech, 7. -y; slaps
 Slapy, Slap i -ů m. pomn.; slaps
 solipsizmus, -izmu i solipsismus [-zm-], -ismu m.
 špic, -e m. (plemeno psa)
 středoevrops (např. čas)
 synapse ž.
 synopse i synopsis, -pse ž.
tTegucigalpa [-si-], -y ž.; tegucigalps
 Terpsichora, -ry i Terpsichore [-é], -ry i neskl. ž.
 triceps, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 trypsin [-si- i -sí-], -u m.
uunie [uny- i úny-] ž., mn. 2. unií; Evropsunie
 unie; Evropsunie
 Uppsala, -y ž.; uppsalský
 upsat, 1. j. upíšu i upíši; 3. mn. upíšou i upíší; rozk. upiš; příč. upsal, upsán; podst. jm. upsání
vvepsat, 1. j. vepíšu, vpíšu i vepíši, vpíši, 3. mn. vepíšou, vepíší i vpíšou, vpíší; rozk. vepiš i vpiš; příč. vepsal, vepsán
 vepsí i ve psí (být)
 vypsat, 1. j. vypíšu i vypíši, 3. mn. vypíšou i vypíší; rozk. vypiš; příč. vypsal, vypsán; podst. jm. vypsání
Naposledy hledáno:

ps, pokaždé, konzistenc, neos, klopýtnout, minul, obězd, covn, předsevzetí, zahraničn

Najít ve Slovníku rýmů Ps
Najít rýmy na slovo Ps
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.