Pravidla českého pravopisu

ssouběžný
 soubor, -u m.
 současník, -a m.; současnice ž.
 současnost, -i ž.
 současný
 součást, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em, 6. -ech, 7. -stmi
 součástka ž.
 součet, -čtu m.
 souchotiny, -in ž. pomn.
 součin, -u m.
 součinitel, -e m., mn. 1. -é i -e, 7. -i (koeficient)
 součinnost, -i ž.
 součinný
 soucit, -u m.
 soucítit, rozk. souciť; podst. jm. soucítění
 soucitný
 soud, -u m.; Ústavní soud, Nejvyšší soud, Vrchní soud, Krajský soud v (Ústí nad Labem)
 soud; Ústavní soud, Nejvyšší soud, Vrchní soud, Krajský soud v (Ústí nad Labem)
 soudce, -ce m., jedn. 5. -ce; soudkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 soudělný
 soudit, rozk. suď; příč. souzen
 soudní (např. budova)
 soudnictví s.
 soudný (např. člověk)
 soudobý
 soudruh, -a m.; soudružka ž.
 soudružský, mn. -žští
 soudržný
 souhlas, -u m.
 souhlasný
 souhrnný; souhrnně
 souhvězdí s.; souhvězdí Panny apod.
 soukat
 soukenictví s.
 soukeník, -a m.; soukenice ž.
 soukenný
 soukmenovec, -vce m.
 soukolí s.
 soukromí s.
 soukromník, -a m.; soukromnice ž.
 soukromovlastnický (k soukromé vlastnictví)
 soukromý; soukromě
 Soul, -u m.; soulský
 soulad, -u m.
 soumar, -a m.
 souměřitelný
 souměrný
 sounož; sounožmo přísl.
 souostroví s.
 souosý
 soupeř, -e m.
 soupis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 souřadicí (např. spojky)
 souřadnice ž.
 souřadný
 sourodý
 sourozenec, -nce m.
 souš, -e ž.
 souše ž. (strom)
 soused, -a m.
 sousedský, mn. -dští
 sousedství s.
 sousloví s.
 sousoší s.
 soustava, -y ž.
 soustavný
 soustrast, -i ž.
 soustředěný
 soustředit (se)
 soustředný
 soustrojí s.
 soustruh, -u m.
 soustruhovat
 soustružit
 soustružník, -a m.; soustružnice ž.
 soutěska ž.
 soutěž, -e ž.
 soutěžící m. i ž. i příd. jm.
 soutěžit
 soutěžní
 soutok, -u m.
 souvětí s.
 souviset, 3. mn. souvisejí i souvisí
 souvislý
 souvrať, -tě ž. (okraj pole)
 souvrat, -u m. (obrat)
 souvrství s.
 souvztažný
 soužit (se), rozk. (ne)suž (se) i (ne)souži (se)
 soužití s.
 souznačný
 souzvučný
 Podobné:
bBahamské souostroví
 beran, -a m.; beraní; Beran (souhvězdí zvěrokruhu)
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 býk, -a m.; býčí; Býk (souhvězdí zvěrokruhu)
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cčervený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 Čierná nad Tisou, Č-é nad T.ž.; čiernský
 ciferný (např. součet)
 Crusoe [krúsou i krúzou], -soea [-soua i -zoua] m.
ffénix [-ny-], -e i -a m., mn. 4. -e i -y, 7. -i i -y; Fénix (souhvězdí jižní oblohy)
jjsem, jsi, je i jest, jsme, jste, jsou; ty jsi nesl, ty jsi má naděje i tys nesl, tys má naděje; ty ses učil, ty sis pamatoval
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kánon, -u m. (stanovený soubor textů, pravidel apod.)
 kosoúhelník, -u i -a m.
 kosoúhlý
 Kozoroh, -a. m. (souhvězdí zvěrokruhu); obratník Kozoroha
 kozorožec, -žce m.; Kozorožec (souhvězdí zvěrokruhu)
 krajský; Krajský soud v (Ústí nad Labem)
 krajský; Krajský soud v (Ústí nad Labem)
 krása, -y ž., jedn. 7. krásou, mn. 2. krás, 3. krásám atd.
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 kvarteto s.; smyčcové kvarteto, České kvarteto (komorní soubor)
lLev, Lva m. (souhvězdí zvěrokruhu)
mmalý, 2. st. menší; Malý vůz (souhvězdí); Malá Strana (městská čtvrť); Malá Asie [áz-]
 medvěd, -a m.; Malý medvěd (souhvězdí); medvědí
 mísa, -y ž., jedn. 7. mísou, mn. 2. mís i mis, 3. mísám atd.
 Missouri [-zú-] neskl. s. i ž. (řeka), neskl.s. (stát); missourský
 mlhovina ž.; Mlhovina v Andromedě (galaxie v souhvězdí Andromedy)
nnaráz přísl. (najednou, současně)
 nejvyšší; Nejvyšší kontrolní úřad; Nejvyšší soud
 nejvyšší; Nejvyšší kontrolní úřad; Nejvyšší soud
 nesoudělnost, -i ž.
 nesoustředěný
oodsoudit, rozk. odsuď; příč. odsouzen; podst. jm. odsouzení
 Orion [-on i -ón], -a i -u m. (souhvězdí)
 Orion, -onu m. (souhvězdí)
 osoušet, 3. mn. osoušejí i osouší
ppanna ž., jedn. 2. panny, mn. 2. panen; Panna Maria; Panna (souhvězdí zvěrokruhu); Panna orleánská
 pařicí (např. souprava)
 Paris, -se i -ida m.; Paridův soud
 pohár, -u m.; Pohár mistrů evropských zemí (např. v odbíjené), Světový pohár ve sjezdovém lyžování (soutěže)
 posoudit, rozk. posuď; příč. posouzen; podst. jm. posouzení
 přizvukovat (souhlasit)
 prsa s. pomn., 2., 6. prsou, 7. prsy (část těla)
rrak, -a m.; račí; Rak (souhvězdí zvěrokruhu)
 rozsoudit, rozk. rozsuď; příč. rozsouzen
 ryba, -y ž.; rybí; Ryby (souhvězdí zvěrokruhu)
ssesout (se), 1. j. sesuji (se) i sesuju (se), 3. mn. sesují (se) i sesujou (se); rozk. sesuj (se); příč. sesul (se), sesut
 sesouvat (se)
 skopec, -pce m.; Skopec (souhvězdí zvěrokruhu)
 skosit, rozk. skos; příč. skosen (kosou posekat); jiné je zkosit (učinit kosým)
 sluneční; sluneční soustava
 stínicí (např. součinitel)
 štír, -a m.; Štír (souhvězdí zvěrokruhu)
 střelec, -lce m.; Střelec (souhvězdí zvěrokruhu)
 svar, -u m. (spojení kovových součástí)
 svolit, podst. jm. svolení (souhlasit); jiné je zvolit (vyvolit, vybrat)
ttěžišťový (např. souprava)
uusnést se, 3. mn. usnesou se; rozk. usneste se; příč. usnesli se
 usoudit, rozk. usuď; příč. usouzen
 usoustavnit
 usouvztažnit
 ústavní; Ústavní soud
 ústavní; Ústavní soud
vváhy, vah ž. pomn.; Váhy (souhvězdí zvěrokruhu)
 velký; Velký vůz (souhvězdí); Velká Morava; Velké Antily [-ty-]; Velká pardubická steeplechase [stýplčejs]
 Vodnář, -e m. (souhvězdí zvěrokruhu)
 vrchní; Vrchní soud
 vrchní; Vrchní soud
 vsouvat
 vůz, vozu m., mn. 1., 4., 7. -y; Malý vůz, Velký vůz (souhvězdí)
 vysoudit, rozk. vysuď; příč. vysouzen
 vysoušet, 3. mn. vysoušejí i vysouší
 vysouvat, podst. jm. vysouvání
zzepsout, 1. j. zepsuji i zepsuju, 3. mn. zepsují i zepsujou; příč. zepsul
 zkosit, rozk. zkos; příč. zkosen (učinit kosým); jiné je skosit (kosou posekat)
 zvolit, podst. jm. zvolení (vyvolit, vybrat); jiné je svolit (souhlasit)
Naposledy hledáno:

sou, yic, dím, uth, benedik, znovu, tiskátko, sken, diferenciační, saúdská

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.