Pravidla českého pravopisu

zznačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 značkář i značkař, -e m.
 značkovat
 značný
 znak, -u m.
 znalec, -lce m.; znalkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 znalý
 znamení s.
 znaménko s. (např. záporné)
 znamínko s.
 známka ž.
 známkovat
 známý; známě
 znárodnělý
 znárodnění s.
 znárodněný
 znárodnět, 3. mn. znárodnějí i znárodní; příč. znárodněl (nabýt národního rázu, zlidovět)
 znárodnit, 3. mn. znárodní; příč. znárodnil (např. průmysl)
 znárodňovat
 znásilnit
 znásilňovat
 znásobit
 znát, 1. j. znám, 3. mn. znají; rozk. znej; příč. znal
 znatelný
 znavený
 znázornit
 znázorňovat
 znechucovat
 znechutit, příč. znechucen
 znečištění i znečistění s.
 znečistit, rozk (ne)znečisti i (ne)znečisť; příč. znečištěn i znečistěn
 znečišťovat i znečisťovat
 znecitlivět, 3. mn. znecitlivějí i znecitliví; příč. znecitlivěl; podst. jm. znecitlivění (stát se necitlivým)
 znecitlivit, 3. mn. znecitliví; příč. znecitlivil; podst. jm. znecitlivení (něco)
 znectít, 3. mn. znectí; rozk. znecti, znectěte; příč. znectil, znectěn
 znedaleka i z nedaleka (z malé vzdálenosti)
 znehodnocovat
 znehodnotit, příč. znehodnocen
 znehybnět, 3. mn. znehybnějí i znehybní; příč. znehybněl (stát se nehybným)
 znehybnit, 3. mn. znehybní; příč. znehybnil (něco)
 zneklidnět, 3. mn. zneklidnějí i zneklidní; příč. zneklidněl (stát se neklidným)
 zneklidnit, 3. mn. zneklidní; příč. zneklidnil (někoho)
 zněkolikanásobit
 znělec, -lce m.
 znelíbit se, rozk. znelib se
 znělka ž.
 znemožnit
 znemožňovat
 znenadání přísl.
 znenáhla přísl.
 znění s.
 znepokojit
 znepřátelit
 znepříjemnit
 znepříjemňovat
 znepřístupnět, 3. mn. znepřístupnějí i znepřístupní; příč. znepřístupněl (stát se nepřístupným)
 znepřístupnit, 3. mn. znepřístupní; příč. znepřístupnil (něco)
 znervóznět, 3. mn. znervóznějí i znervózní; příč. znervózněl (stát se nervózním)
 znervóznit, 3. mn. znervózní; příč. znervóznil (někoho)
 znervózňovat
 zneškodnit
 zneškodňovat
 znesnadnit
 znesnadňovat
 znešvařit
 znesvářit (se), rozk. znesvař (se)
 znesvařovat (se)
 znesvěcovat
 znesvětit, příč. znesvěcen
 znetvořit
 zneuctít, 3. mn. zneuctí; rozk. zneucti, zneuctěte; příč. zneuctil, zneuctěn
 zneutralizovat
 zneužít, 1. j. zneužiji i zneužiju, 3. mn. zneužijí i zneužijou; rozk. zneužij; příč. zneužil, zneužit
 zneuznat, podst. jm. zneuznání
 znevážit, rozk. znevaž
 znevažovat
 znevlídnět, 3. mn. znevlídnějí i znevlídní; příč. znevlídněl
 zněžnět, 3. mn. zněžnějí i zněžní; příč. zněžněl
 zničit
 znicotnět, 3. mn. znicotnějí i znicotní; příč. znicotněl (stát se nicotným)
 znicotnit, 3. mn. znicotní; příč. znicotnil (něco)
 znít, 3. j. zní, 3. mn. znějí i zní; rozk. zni, zněte; příč. zněl; podst. jm. znění
 znivelizovat [-ny-]
 znoj, -e m.
 Znojmo, -a s.; znojemský
 znormalizovat
 znormovat
 znova i znovu přísl.
 znovuzrození s.
 znudit, příč. znuděn
 Podobné:
aadhezní
 ambiciózní
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 antikorozní [-ty-]
 atto- (zn. a)
bbajt, -u i byte [bajt], -tu m. (zn. B)
 barabizna, -y ž.
 bázeň, -zně ž.
 bel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (zn. B)
 bit, -u m. (jednotka množství informace, zn. b)
 blázen, -zna m.
 blizna ž.
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 březen, -zna m.
 buržoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
 buržoazní
 byte [bajt], -tu i bajt, -u m. (zn. B)
 byznys, -su m.
cCelsiův [-zi-] stupeň (zn. šC)
 centimetr [-ty-], -u m. (zn. cm)
 coulomb [kul-], -bu m. (zn. C)
ddeci- (zn. d) ve složeninách, např. decigram, decilitr atd.
 decibel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (zn. dB)
 deka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 dekagram, -u m. (zn. dag)
 diecézní [dy-]
 difuzní [dyfu- i dyfú-]
 diskurzní [dy-]
 diskusní i diskuzní [dy-]
 diskuzní i diskusní [dy-]
 disperzní [dy-]
 dítko s., mn. dítky ž., 2. -tek, 3. -tkám, 6. -tkách, 7. -tkami, v přenes. významu i dítka, dítek s.
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 diverzní [dy-]
 divizna [di-], -y ž.
 divizní [dy-]
 doříznout, příč. dořízl i doříznul
 dotazník, -u m.
 doznít, 3. mn. doznějí i dozní; rozk. dozni, dozněte; příč. dozněl; podst. jm. doznění
 dřevokazný
 dubiózní
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 důrazný
eelektronvolt, -u m. (zn. eV)
 erozní
 exa- [egza-] (zn. E)
 exkurzní
 expanzní
 extroverzní
ffamózní
 farad, -u m. (zn. F)
 femto- (zn. f)
 Františkovyzně, F-ých L-í ž. pomn.; františkolázeňský
 Františkovyzně, Františkových Lázní ž. pomn.; františkolázeňský
ggiga- (zn. G) ve složeninách, např. gigahertz atd.
 Gniezno viz Hnězdno
 graciézní
 graciózní
 grandiózní [-dy-]
 gray [grej], -ye m. (zn. Gy)
hhekto- (zn. h) ve složeninách, např. hektolitr atd.
 helvetský, mn. -tští (např. vyznání)
 henry m. neskl. (jednotka indukčnosti, zn. H)
 hertz [herc], -u m., mn. 1., 4., 7. -y (zn. Hz)
 hlíznatý i hliznatý
 Hnězdo, -a s. (Gniezno); hnězdenský
 hodina ž. (zn. h; zkr. h. i hod.)
 hrob, -u m.; hrob Neznámého bojovníka
 hrozen, -znu m.
 hroznýš, -e m.
 hrůzný
 hryznout, příč. hryzl
 humózní
iimpulzní
 infuzní [-fu- i -fú-]
 intravenózní
 introverzní
 invazní
 inverzní
jJanskézně ž. pomn.; janskolázeňský
 Janskézně, J-ých L-í ž. pomn.; janskolázeňský
kkandela, -y ž. (zn. cd)
 Karakalla i Caracalla [ka-ka-], -lly m.; Karakallovy i Caracallovy lázně
 kázeň, -zně ž.
 znice ž.
 kelvin, -u m. (zn. K)
 kilo- (zn. k) ve složeninách, např. kilogram, kilometr atd.
 kilogram, -u m. (zn. kg)
 kilohertz [-rc], -u m., mn. 1., 4., 7. -y (zn. kHz)
 kilometr, -u m. (zn. km)
 kilovolt, -u m. (zn. kV)
 kilowatt, -u m. (zn. kW)
 kilowatthodina ž. (zn. kW.h)
 kluzný (např. ložisko)
 kohezní
 kokakola, -y ž.; nápoj zn. Coca-Cola
 koncizní [-ci- i -cí-]
 konfuzní [-fu- i -fú-]
Naposledy hledáno:

zn, vlhký, reflektivn, posvětit, otvírat, podsvinče, podsvětí, metál, písmo, směs

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.