Pravidla českého pravopisu

oop-art [-á-], -u m.
 opačný
 opájet (se), 3. mn. opájejí (se) i opájí (se)
 opál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (nerost)
 opálenina ž.
 opálit, rozk. opal
 opalizovat
 opánek, -nku m.
 opanovat
 opařit (se)
 opásat, 1. j. opásám i opášu, 3. mn. opásají i opášou; rozk. opásej; podst. jm. opásání
 opasek, -sku m.
 opat, -a m.
 Opatija [-ty-], -je ž.; opatijský
 opatrný
 opatský, mn. -tští
 opatství s.
 Opava, -y ž.; opavský
 opce ž.
 opční
 opéci i opéct, 1. j. opeču, 3. mn. opečou; rozk. opeč; příč. opekl, opečen
 opékat i opíkat, podst. jm. opékání i opíkání
 opera ž.
 opěra ž.
 operace ž.
 operační
 opěradlo s.
 operatér, -a m.
 operativní [-ty- i -tý-]
 operátor, -a m.
 opereta ž.
 opeřit se
 opěrný
 operovat
 opěšalý
 opět přísl.
 opětný
 opětovný
 opevnění s.
 opěvovat
 opiát, -u m.
 opičácký
 opičák, -a m.
 opice ž.; opičí
 opidum i oppidum, -da s.
 opíjet (se), 3. mn. opíjejí (se) i opíjí (se)
 opilec, -lce m.
 opilovat (opracovat pilníkem)
 opilství s.
 opilý
 opiový
 opírat (se)
 opis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 opisný
 opít, 1. j. opiji i opiju, 3. mn. opijí i opijou; rozk. opij; příč. opil, opit; podst. jm. opití
 opium, opia s.
 oplácet, 3. mn. oplácejí i oplácí; příč. oplácen
 opláchnout, příč. opláchl
 oplachovat
 oplakat, 1. j. opláču, 3. mn. opláčou; rozk. oplač i oplakej
 oplatit, příč. oplacen
 oplátka ž.
 oplatka, -y ž. i oplatek, -tku m.
 oplést, 1. j. opletu; rozk. opleť; příč. opletl
 oplétat i oplítat, podst. jm. oplétání i oplítání
 oplodit, příč. oplozen
 oplodnit, příč. oplodněn
 oplotit, příč. oplocen
 oplůtek, -tku m.
 oplývat, podst. jm. oplývání
 oplzlý
 opočlověk, -a m.
 opodál přísl. i předl.
 opodstatnit
 opojit
 opojný
 Opole, -e s.; opolský
 opomenout i opominout, příč. opomněl, opomenul i opominul; podst. jm. opomenutí, opominutí i opomnění
 opomíjet, 3. mn. opomíjejí i opomíjí
 oponent, -a m.
 oponentura [-tu- i -tú-] ž.
 oponovat
 oportunista [-ny-], -y m.
 oportunistický [-nysty-]
 oportunizmus [-ny-], -izmu i oportunismus [-nyzm-], -ismu m.
 oportunní; oportunně
 opotřebit
 opouštět, 3. mn. opouštějí i opouští
 opovážlivý
 opovrhnout, příč. opovrhl, opovržen; podst. jm. opovržení
 opovržlivý
 opozdilý
 opozdit, příč. opožděn
 opožďovat se, podst. jm. opožďování
 opozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 opoziční
 oppidum i opidum, -da s.
 opřádat, podst. jm. opřádání
 oprať, -tě ž.
 oprátka ž.
 Podobné:
aadopce ž.
 adopční
 adoptivní [-ty- i -tý-]
 adoptovat (osvojit)
 aeroplán [a-e-], -u m.
 Aisopos viz Ezop
 Aithiopia viz Etiopie
 akceschop
 Akropol(e) i Akropolis, -le ž.; akropolský
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 alotropie ž.
 anizotropie [-ny-] ž.
 anizotrop [-ny-]
 antidopinkový i antidopingový [-ty-]
 antilopa [-ty-], -y ž.; antilopí
 antropocentrický
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 antropogeneze ž.
 antropogenní
 antropolog, -a m.; antropoložka ž.
 antropologický
 antropologie ž.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 antropozoikum, -ka s.
 apoziopeze [-pe- i -pé-] ž.
 archeopteryx, -xe m., mn. 7. -xi
 atropin [-pi- i -pí-], -u m.
 Atropos, -py i neskl. ž.
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
 autoopravna, -y ž.
 autoportrét, -u m.
 autorskoprávní (k autorské právo)
 autostop, -u m.
bBelmopan, -u m.; belmopanský
 Bhópál, -u m.; bhópálský
 bioplazma, -y ž.
 biopsie ž.
 biotop, -u m.
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 bojeschopnost, -i ž.
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 buffa, -y ž.; opera buffa
 bytový (např. doplňky)
cčasopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 časopisecký
 časoprostor, -u m.
 celoplátěný
 cestopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 chalkopyrit, -u m.
 chlop, -pně ž.
 chlopenní
 chlopňový
 Chopok, -pku m.
 chorobopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 chroptět i chroptit
 číslo s. (zkr. č. i čís.); číslo jednací (zkr. č. j. i čj.); číslo popisné (zkr. č. p. i čp.)
 cizopasník, -a m.
 cizopasný
 copak zájm. i přísl.
 copak, cožpak část.
 copyright [kopyrajt], -u m. i neskl. s.
 cytoplazma, -y ž.
ddaktyloskopický
 daktyloskopie ž.
 dálnopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 defektoskopie ž.
 dioptrický [dy-]
 dioptrie [dy-] ž., mn. 2. -rií
 disproporce [dy-]
 disproporcionální [dy-]
 disproporční [dy-]
 dluhopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 dobropis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 doopravdy přísl.
 dopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
 dopéci i dopéct, 1. j. dopeču, 3. mn. dopečou; rozk. dopeč; příč. dopekl, dopečen
 dopékat i dopíkat, podst. jm. dopékání i dopíkání
 dopíjet, 3. mn. dopíjejí i dopíjí
 dopink, -ku i doping, -gu m.
 dopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 dopisnice ž.
 dopisovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 dopít, 1. j. dopiji i dopiju, 3. mn. dopijí i dopijou; rozk. dopij; příč. dopil, dopit; podst. jm. dopití
 doplácet, 3. mn. doplácejí i doplácí; příč. doplácen; podst. jm. doplácení
 doplatit, příč. doplacen; podst. jm. doplacení
 doplést, 1. j. dopletu; rozk. dopleť; příč. dopletl, dopleten
 doplétat i doplítat, podst. jm. doplétání i doplítání
 doplněk, -ňku m.
 dopnout, 1. j. dopnu; rozk. dopni, dopněte; příč. dopnul i dopjal, dopnut i dopjat; podst. jm. dopnutí
 dopodrobna přísl.
 dopola přísl.
 dopoledne, -e s., mn. 7. -y; dopoledne přísl. (ráno)
 dopolopita přísl.
 dopolosyta přísl.
 dopomáhat, podst. jm. dopomáhání
 dopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomoženo
 doposavad přísl.
 doposledka i do posledka (do samého konce)
 doposud přísl.
Naposledy hledáno:

lmet, op, chrsť, zhrzen, lidl, ztě, ztuž, zdelši, cháni, tent

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.