Pravidla českého pravopisu

aad absurdum (lat.)
 ad acta [akta] (lat.)
 ad hoc [hók] (lat.)
 ad infinitum [-ný-] (lat.)
 ad usum [úzum] (lat.)
aadagio [adádžo]
 Adalbert, -a m.; Adalberta, -y ž.
 Adam, -a m.
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 adaptabilita ž.
 adaptabilní
 adaptace ž.
 adaptér, -u m.
 adaptor, -u m.
 adaptovat (přizpůsobit, upravit)
 Addis Abeba [adys], A. A-y ž.; addisabebský [-dys-a-]
 Addis Abeba [adys], Addis Abeby ž.; addisabebský [-dys-a-]
 addukce [-d-d-] ž.
 adekvátní
 Adéla, -y ž.
 Adelaida [-aj-], -y ž.
 Adelaide [edelid], -du m.; adelaidský
 adept, -a m.
 adheze ž.
 adhezivní [-zi- i -zí-]
 adhezní
 adiabatický [-dy-ty-]
 adice [-dy-] ž.
 adié i adieu [adyjé]
 Adina [-ďi-], -y ž.
 Adiže [ady-] ž.; adižský, mn. -žští
 Adiže [ady-], -e ž.; adižský
 adjektivizace [-ty-] ž.
 adjektivní [-ty- i -tý-]
 adjektivum [-ty- i -tý-], -va s.
 adjunkt, -a m.
 adjustace ž.
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 admirál, -a m., mn. 4., 7. -y
 admiralita ž.
 adolescence ž.
 adolescenční
 adolescent, -a m.
 Adolf, -a m.; Adolfa, -y i Adolfina i Adolfína, -y ž.
 Adonis, -ise i -ida m.
 adopce ž.
 adopční
 adoptivní [-ty- i -tý-]
 adoptovat (osvojit)
 adrenalin [-li- i -lí-], -u m.
 adresa ž.
 adresát, -a m.
 adresní (např. kniha)
 adresný (např. projev)
 Adrián i Adrian, -a m.; Adriána i Adriana, -y ž.
 Adriena, -y ž.
 adsorbér, -u m.
 adsorbovat
 adsorpce ž.
 adsorpční
 adstrát, -u m.
 advent, -u m.
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 adventní
 advokacie ž.
 advokát, -a m.
 advokátní
 advokátský, mn. -tští
 advokatura [-tu- i -tú-] ž.
 Podobné:
aabilympiáda ž.
 abilympiáda ž.
 abradovat
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 Afršpach, -u m.; adršpašský
 agitato [adžitáto]
 Ahmadábád, -u m.; ahmadábádský
 akademický
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akademik, -a m.; akademička ž. (zkr. akad.)
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 akvadukt, -u m.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 Almadén, -u m.; almadénský
 Amadeus, -ea m.
 Ándhrapradéš, -e m.; ándhrapradéšský
 Ariadna, -ny i Ariadne [-é], -ny i neskl. ž.
 arkáda ž.
 Arkádie, -ie ž.; arkádský i arkadský
 armáda ž.; Armáda České republiky
 armáda; Armáda České republiky
 armádní
 Arpád, -a m.
 Ašchabad i Ašchábád, -u m.; ašchabadský i ašchábádský
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 Athéna, -ny ž.; Pallas Athéna, Pallady Athény i Pallas Athény
 augustiniáni [-styny-], -ů m. mn. (mnišský řád)
 autogramiáda ž.
 autostráda ž.
bBadajoz [-cho-], -u m.; badajozský
 bádat, podst. jm. bádání
 badatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 Baden-Baden [bá-bá-], B.-B-u m.; badenbadenský
 Bádensko-Württembersko [vir-], B-a-W-a i B-o-W-a s.; bádensko-württemberský
 badminton [bed-], -u m.
 badyán, -u m.
 Bagdád i Bagdad, -u m.; bagdádský i bagdadský
 Bagdád i Bagdad, -u m.; bagdádský i bagdadský, mn. -dští
 balada ž.
 baladický [-dy-]
 balustráda ž.
 Bangladéš, -e m.; Bangladéšan, -a m.; bangladéšský, mn. -šští
 Bangladéš, -e m.; Bangladéšská lidová republika; Bangladéšan m.; bangladéšský
 Barbados, -u m.; Barbadosan m.; barbadoský
 barikáda ž.
 barikádník, -a m.
 beladona ž.
 Bělehrad, -u m.; bělehradský
 Bělehrad, -u m.; bělehradský, mn. -dští
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 Benátky nad Jizerou, B-tek nad j. ž. pomn.; benátecký
 Benátky, -tek ž. pomn.; benátský, mn. -tští (v Itálii); Benátky nad Jizerou; benátecký, mn. -tečtí
 berní (např. úřad)
 bezjaderný
 bezpečnost, -i ž.; Rada bezpečnosti OSN
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezvládí s.
 bezvládný
 bezvýhradný
 bezzásadový
 Bílá Hora (osada), B-é H-y ž.; bělohorský
 bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
 blokáda ž.
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 bradavice ž.
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
 bradlo s. (útes)
 brigáda ž.
 brigádní
 brigádnický
 brigádník, -a m.; brigádnice ž.
 brigadýr, -a m.
 broučkiáda ž.
 budulínek, -nka m. (o dítěti); Budulínek (pohádková postava)
 bystrozraký; Bystrozraký m. (pohádková postava)
cCačihrad viz Instanbul
 Čad, -u m.; Čadská republika; Čan m.; čadský
 Čadca, -e ž., 3., 6., -i, 4. -u, 7. -ou; čadecký, mn. -čtí
 Čadca, -e ž.; čadecký
 čadit, podst. jm. čadění i čazení
 Cádiz [kadys], -u m.; cádizský
 čalamáda ž.
 čeládka ž.
 celnice ž.; Celnice Rozvadov
 centigrád [-ty-], -u m.
 černý; černé divadlo (druh divadla); Černé divadlo (divadlo v Praze); Černé moře; Černá hora (vrch)
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chamr, -di ž.
 chapadlo s.
 chlad, -u m.
 chladící (kdo nebo co chladí)
 chladicí (např. zařízení)
 chladit, příč. chlazen; podst. jm. chlazení
 chladnout, příč. chladl
 chřadnout, příč. chřadl
 Čierná nad Tisou, Č-é nad T.ž.; čiernský
 čihadlo s.
Naposledy hledáno:

, samozřejmý, snazší, mochyně, zívat, hihi, zlostník, ozývat, zpamět, chytnout

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.