Pravidla českého pravopisu

aatd. (a tak dále)
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
bbratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 bříza, -y ž., jedn. 7. břízou, mn. 2. bříz, 3. břízám atd.
 bůhvíkde, bůhvíkdy atd. i bůhví kde, bůhví kdy atd.
 bůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký atd. i bůhví kdo, bůhví co, bůhví jaký atd.
ccauserie [kózrí] ž., jedn. 3., 4., 6. -rii, 7. -rií atd. i neskl. ž.
 chvála, -y ž., jedn. 7. chválou, mn. 2. chval, 3. chválám atd.
 chvíle ž., jedn. 7. chvílí, mn. 2. chvil, 3. chvílím atd.
 čí zájm., 2. m. a s. čího, ž. čí atd.
ddáma, -y ž., mn. 2. dam i dám, 3. dámám atd.
 deci- (zn. d) ve složeninách, např. decigram, decilitr atd.
 deka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 díra ž., jedn. 7. dírou, mn. 2. děr, 3. dírám atd.
 dóže, -ete i -e m., jedn. 4. -ete i -e, mn. 1. -ové, 2. -ů atd., i s. -ata, 2. -at atd.
 držgrešle, -e m., mn. 1. -lové, 2. -lů atd., 7. -li, i ž., mn. 1. -le, 2. -lí atd., 7. -emi
 duo, dua s., mn. 1. dua, 2. duí, 3. duím atd.
 dýha ž., jedn. 7. dýhou, mn. 2. dýh, 3. dýhám atd.
 dýka ž., jedn. 7. dýkou, mn. 2. dýk, 3. dýkám atd.
ggejša, -i ž., jedn. 3., 6. -e i -i, 4. -u, 7. -ou, mn. 1., 4. -i, 2. gejš, 3. -ám atd.
 giga- (zn. G) ve složeninách, např. gigahertz atd.
hhekto- (zn. h) ve složeninách, např. hektolitr atd.
 hlína ž., jedn. 7. hlínou, mn. 2. hlín, 3. hlínám atd.
 hlíza, -y ž., mn. 2. hlíz, 3. hlízám atd.
 Ho Či Minovo Město s., jedn. 2. Ho Či Minova Města atd.; hočiminovoměstský, mn. -stští
 hrábě, hrábí ž. pomn., 3. hrábím atd.
 hříva, -y ž., jedn. 7. hřívou, mn. 2. hřív, 3. hřívám atd.
 hrouda ž., jedn. 7. hroudou, mn. 2. hrud, 3. hroudám atd.
jjádro s., mn. 2. jader, 3. jádrům atd.
 jáhla, -y ž., mn. 1. jáhly, 2. jahel i jáhel, 3. jáhlám atd.
 jáma, -y ž., jedn. 7. jámou, mn. 2. jam, 3. jámám atd.
 její zájm. přivlastňovací k ona, 2. jejího, jejímu atd., mn. 2., 6. jejích, 3. jejím, 7. jejími
 jíva, -y ž., jedn. 7. jívou, mn. 2. jív, 3. jívám atd.
 jízda ž., jedn. 7. jízdou, mn. 2. jízd, 3. jízdám atd.
 jméno s., mn. 2. jmen, 3. jménům atd.
kkánoe ž., jedn. 3., 4., 6. -oi, 7. -oí, mn. 2. -oí atd.
 kára ž., jedn. 7. károu, mn. 2. kár, 3. kárám atd.
 káva, -y ž., jedn. 7. kávou, mn. 2. káv, 3. kávám atd.
 kdovíkde, kdovíkdy atd. i kdoví kde, kdoví kdy atd.
 kdovíkdo, kdovíco, kdovíjaký atd. i kdoví kdo, kdoví co, kdoví jaký atd.
 kdybych, kdybys (ale kdyby ses učil, kdyby sis pamatoval atd.), kdyby, kdybychom, kdybyste, kdyby
 kilo- (zn. k) ve složeninách, např. kilogram, kilometr atd.
 kláda ž., jedn. 7. kládou, mn. 2. klád, 3. kládám atd.
 krása, -y ž., jedn. 7. krásou, mn. 2. krás, 3. krásám atd.
 křída ž., jedn. 7. křídou, mn. 2. kříd, 3. křídám atd.
 kroupa, -y ž., mn. 2. krup, 3. kroupám atd.
 kůra ž., jedn. 7. kůrou, mn. 2. kůr, 3. kůrám atd.
 kůže ž., jedn. 7. kůží, mn. 2. kůží, 3. kůžím atd.
 kýta ž., jedn. 7. kýtou, mn. 2. kýt atd.
lláhev i lahev ž., jedn. 2. láhve i lahve atd., 7. láhví i lahví, mn. 1. láhve i lahve atd.
 louka ž., mn. 1. louky, 2. louk i luk atd.
mmarkrabě, -ěte m., mn. s. 1., 4. -ata, 2. -at, i markrabí, -ího m., mn. 1. -í, 2. -ích atd.
 míle ž., mn. 2. mil, 3. mílím atd.
 míra ž., jedn. 7. mírou, mn. 2. měr, 3. mírám atd.; tou měrou
 mísa, -y ž., jedn. 7. mísou, mn. 2. mís i mis, 3. mísám atd.
 moucha ž., mn. 2. much, 3. mouchám atd.; muší
 mříž, -e i mříže ž., mn. 2. mříží, 3. mřížím atd.
nnano- (zn. n) ve složeninách, např. nanoampér atd.
 nebýt, přít. nejsem, nejsi, není atd.; bud. nebudu; rozk. nebuď; příč. nebyl; podst. jm. nebytí
 někdy, někde, někudy atd.
 neť i neteř ž., jedn. 2. neteře, 3., 6. neteři, 4. neteř, 7. neteří, mn. 1. neteře, 2. -í, 3. -ím atd.
 nikdy, nikde, nikudy atd.
ookapi ž. neskl., mn. též 1. -ie, 2. -ií atd.
 oko s., mn. ž. 1., 4. oči, 2. očí, 3. očím, 6. očích, 7. očima (o tělesném ústrojí, jinak oka atd.)
 on zájm., m., 2. živ. i neživ. ho, jej, jeho, (bez) něho, něj, 3. mu, jemu, (k) němu, 4. živ. ho, jej, jeho, (na) něho, něj, neživ. ho, jej, (na) něj, 6. (o) něm, 7. jím, (s) ním; mn. 1. živ. oni, neživ. ony, 2. jich, (bez) nich atd.; ona ž., 2., 3.,
ppablána ž., jedn. 7. pablánou, mn. 2. pablán, 3. pablánám atd.
 páka ž., jedn. 7. pákou, mn. 2. pák atd.
 pária, -ie m., mn. 1. -iové, 2. -iů atd., 7. -ii
 parvenu [-ny] m. neskl., jedn. 7. též -num [-nym], mn. 1. -nuové, 2. -nuů atd.
 peníz, -e m., mn. 1., 4. peníze, 2. peněz, 7. penězi; vedle toho 2. penízů atd., 7. penízi (na označení jednotlivých mincí)
 plíce ž., mn. 2. plic, 3. plícím i plicím atd.
 povinen, povinna, povinno; povinni atd.
 purkrabě, -ěte m., jedn. 4. -ěte, mn. s. 1., 4. -ata, 2. -at atd. i purkrabí, -ího m., mn. 1. -í, 2. -ích atd.
rréva, -y ž., jedn. 7. révou, mn. 2. rév, 3. révám atd.
 rychlodráha ž., jedn. 7. rychlodráhou, mn. 2. rychlodráh atd.
 rýha ž., jedn. 7. rýhou, mn. 2. rýh, 3. rýhám atd.
ssiločára ž., jedn. 7. siločárou, mn. 2. siločár, 3. siločárám atd.
 škola, -y ž.; mateřská škola, základní škola, střední škola, vysoká škola atd.; Základní škola Senohraby apod., Střední průmyslová škola stavební Praha 1, Dušní 17; Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích
 slavobrána ž., jedn. 7. slavobránou, mn. 2. slavobrán, 3. slavobránám atd.
 spára ž., jedn. 7. spárou, mn. 2. spár, 3. spárám atd.
 šťáva, -y ž., jedn. 7. šťávou, mn. 2. šťáv, 3. šťávám atd.
 sto, sta; ve spojení s počítaným předmětem: ze sta lidí, ke stu lidí, ale i ze sto lidí, ke sto lidem i ke stu lidem atd.; dvě stě, tři sta
 století s., mn. 1. století nebo staletí atd.
 stý, stá, sté; stý prvý (první), stý desátý atd.
tten zájm., m., 2. toho, 3. tomu, 6. tom, 7. tím; ta ž., 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou; to s., 2. toho, 3. tomu atd., mn. m. živ. ti, m. neživ. ty, ž. ty, s. ta, 2., 6. těch, 3. těm, 7. těmi
 tolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. tolika (tolik lidí, od tolika lidí, tolika lidem atd.)
 třída ž., jedn. 7. třídou, mn. 2. tříd atd.; třída Krále Jiřího, třída Pod Lipami, Nádražní třída, Husova třída
 ty zájm., 2. tebe (tebe se to netýká, od tebe) i tě (nebojím se tě, to se tě netýká), 3. tobě i ti, 4. tebe i tě, 6. tobě, 7. tebou; v dopisech bývá Ty, Tebe, Tobě, Ti atd.
 týden, -dne m., jedn. 3., 6. -dni i -dnu, mn. 1., 4. -dny, 2. -dnů atd.
uucho s., mn. ž. 1., 4., 5. uši, 2. uší, 3. uším, 6. uších, 7. ušima (o tělesném ústrojí, jinak ucha, uch atd.)
vváš zájm. m., 7. vaším; vaše ž., 2., 3., 6., 7. vaší, 4. vaši; vaše s., 7. vaším; mn. m. živ. vaši, m. neživ., ž. i s. vaše; 2., 6. vašich, 3. vašim, 7. vašimi; v dopisech bývá Váš, Vaše atd.; Vaše Magnificence, Excelence apod.
 vice- (viceadmirál, viceprezident, vicekancléř atd.)
 vinen, vinna, vinno; vinni atd.
 víra ž., jedn. 7. vírou, mn. 2. věr, 3. vírám atd.
 všechen zájm., m., 2. všeho, 3. všemu atd.; všechna ž., 2., 3., 6., 7. vší, 4. všechnu (ale nade vši pochybnost); všechno s., 2. všeho atd.; mn. m. živ. všichni, m. neživ. všechny, ž. všechny, s. všechna, 2., 6. všech, 3. všem, 7. všemi
 vy zájm., 2., 4., 6. vás, 3. vám, 7. vámi; v dopisech bývá Vy, Vás, Vám atd. (viz § 98)
zžábry, žaber ž. mn., 3. žábrám atd.
 žláza, -y ž., jedn. 7. žlázou, mn. 2. žláz, 3. žlázám atd.
 zřídkakde, zřídkakdy atd. i zřídka kde, zřídka kdy atd.
Naposledy hledáno:

atď, motol, inese, objetí, margarin, oděme, chimér, podruh, titulární, rnaj

Najít ve Slovníku rýmů atď
Najít rýmy na slovo atď
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.