Pravidla českého pravopisu

jjet, 1. j. jedu, bud. pojedu; rozk. jeď; příč. jel, jet; podst. jm. jetí
jjetel, -e m., mn. 7. -i
 Podobné:
bbujet, 3. mn. bují i bujejí
ddobíjet, 3. mn. dobíjejí i dobíjí
 dojet, 1. j. dojedu; rozk. dojeď; příč. dojel, dojet; podst. jm. dojetí
 dojmout, 1. j. dojmu; příč. dojal, dojat; podst. jm. dojetí
 dopíjet, 3. mn. dopíjejí i dopíjí
ffejeton [-on i -ón], -u m.
 fejetonista [-ny-], -y m.
jjmout, 1. j. jmu; rozk. jmi, jměte; příč. jal, jat; podst. jm. jetí
kKajetán, -a m.
 kajetáni, -ů m. mn. (mnišský řád)
 kajetánský; Kajetánské divadlo
 krájet, 3. mn. krájejí i krájí
lletovat (pájet)
mmajetnický
 majetnictví s.
 majetník, -a m.; majetnice ž.
 jet, 3. mn. míjejí i míjí; rozk. míjej; příč. míjel
nnabíjet, 3. mn. nabíjejí i nabíjí
 nahrubo i na hrubo (např. nakrájet)
 nakrájet, 3. mn. nakrájejí i nakrájí
 napájet, 3. mn. napájejí i napájí
 navíjet, 3. mn. navíjejí i navíjí; rozk. navíjej; příč. navíjel, navíjen
oobejmout, 1. j. obejmu; příč. objal i obejmul, objat; podst. jm. obejmutí i objetí
 obíjet, 3. mn. obíjejí i obíjí
 objet, 1. j. objedu; rozk. objeď; příč. objel, objet; podst. jm. objetí
 objetí i obejmutí s. (k obejmout)
 obojet
 obvíjet, 3. mn. obvíjejí i obvíjí
 odbíjet, 3. mn. odbíjejí i odbíjí
 odjet, 1. j. odjedu; rozk. odjeď; příč. od(e)jel; podst. jm. odjetí
 odkrájet, 3. mn. odkrájejí i odkrájí
 odvíjet, 3. mn. odvíjejí i odvíjí
 ojet, 1. j. ojedu; příč. ojel, ojet; podst. jm. ojetí
 opájet (se), 3. mn. opájejí (se) i opájí (se)
 opíjet (se), 3. mn. opíjejí (se) i opíjí (se)
 opomíjet, 3. mn. opomíjejí i opomíjí
 ovíjet, 3. mn. ovíjejí i ovíjí
pjet, 3. mn. pájejí i pájí
 pobíjet, 3. mn. pobíjejí i pobíjí
 podbíjet, 3. mn. podbíjejí i podbíjí
 podejmout se, 1. j. podejmu se; příč. podjal se, podjat; podst. jm. podjetí
 podjet, 1. j. podjedu; rozk. podjeď; příč. podjel, podjet
 pojetí s.
 pojmout, 1. j. pojmu; příč. pojal, pojat; podst. jm. pojetí
 pomíjet, 3. mn. pomíjejí i pomíjí
 popíjet, 3. mn. popíjejí i popíjí
 popojet, 1. j. popojedu; rozk. popojeď; příč. popojel, popojeto; podst. jm. popojetí
 přebíjet, 3. mn. přebíjejí i přebíjí
 předejet i předjet, rozk. před(e)jeď; podst. jm. před(e)jetí
 předjet i předejet, rozk. před(e)jeď; podst. jm. před(e)jetí
 přejet, 1. j. přejedu; rozk. přejeď; příč. přejel, přejet; podst. jm. přejetí
 přejmout, 1. j. přejmu; příč. přejal, přejat; podst. jm. přejetí
 převíjet, 3. mn. převíjejí i převíjí
 přibíjet, 3. mn. přibíjejí i přibíjí
 přijet, 1. j. přijedu; rozk. přijeď, přijeďte; příč. přijel; podst. jm. přijetí
 přijmout, 1. j. přijmu; příč. přijal, přijat; podst. jm. přijetí
 připíjet, 3. mn. připíjejí i připíjí
 přivíjet, 3. mn. přivíjejí i přivíjí
 probíjet, 3. mn. probíjejí i probíjí
 promíjet, 3. mn. promíjejí i promíjí
 propíjet, 3. mn. propíjejí i propíjí
rříjet, 3. mn. říjí i říjejí; podst. jm. říjení
 rozbíjet, 3. mn. rozbíjejí i rozbíjí
 rozbujet (se), 3. mn. rozbují (se) i rozbujejí (se) (bujně se rozrůst)
 rozjet, 1. j. rozjedu; rozk. rozjeď; příč. rozjel, rozjet; podst. jm. rozjetí
 rozkrájet, 3. mn. rozkrájejí i rozkrájí
 rozvíjet, 3. mn. rozvíjejí i rozvíjí
 rukojeť i rukověť, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tím, 6. -tích, 7. -ťmi
ssbíjet, 3. mn. sbíjejí i sbíjí (stloukat)
 sjet (se), 1. j. sjedu (se); rozk. sjeď (se); příč. sjel (se), sjet; podst. jm. sjetí
 spájet (k pájet i k spojovat), 3. mn. spájejí i spájí
 svíjet (se), 3. mn. svíjejí (se) i svíjí (se)
uubíjet, 3. mn. ubíjejí i ubíjí
 ujet, 1. j. ujedu; rozk. ujeď; příč. ujel; podst. jm. ujetí
 ukájet, 3. mn. ukájejí i ukájí
 upíjet, 3. mn. upíjejí i upíjí
 uvíjet, 3. mn. uvíjejí i uvíjí
vvbíjet, 3. mn. vbíjejí i vbíjí
 vjet, 1. j. vjedu; rozk. vjeď; příč. vjel; podst. jm. vjetí
 vpíjet (se), 3. mn. vpíjejí (se) i vpíjí (se)
 vybíjet, 3. mn. vybíjejí i vybíjí
 vybujet, 3. mn. vybují i vybujejí
 vyjet, 1. j. vyjedu; rozk. vyjeď; příč. vyjel, vyjet; podst. jm. vyjetí
 vykrájet, 3. mn. vykrájejí i vykrájí
 vypíjet, 3. mn. vypíjejí i vypíjí
 vyvíjet (se), 3. mn. vyvíjejí (se) i vyvíjí (se)
zzabíjet, 3. mn. zabíjejí i zabíjí
 zajet, 1. j. zajedu; rozk. zajeď; příč. zajel, zajet; podst. jm. zajetí
 zajmout, 1. j. zajmu; příč. zajal, zajat; podst. jm. zajetí
 zapíjet, 3. mn. zapíjejí i zapíjí
 zaujmout, 1. j. zaujmu; příč. zaujal, zaujat; podst. jm. zaujetí
 zavíjet, 3. mn. zavíjejí i zavíjí
 zpíjet (se), 3. mn. zpíjejí (se) i zpíjí (se)
Naposledy hledáno:

jet, vávět, hedv, gerontologie, odnášet, lovosice, rozjížďka, impresionismus, dosyta, zlý

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.