Pravidla českého pravopisu

jjmelí s.
 jmění s.
 jmeniny, -in ž. pomn.
 jmenný
 jméno s., mn. 2. jmen, 3. jménům atd.
 jmenovat (se)
 jmenovatel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 jmenovitý; jmenovitě
 jmenovka ž.
 jmout, 1. j. jmu; rozk. jmi, jměte; příč. jal, jat; podst. jm. jetí
 Podobné:
aahasver, -a m. (věčný poutník); vl. jm. Ahasver
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 august, -a m. (šašek, klaun); vl. jm. August
bbádat, podst. jm. bádání
 bezejmennost, -i ž.
 bezejmenný
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 blít, 1. j. bliji i bliju, 3. mn. blijí i blijou; rozk. blij; příč. blil; podst. jm. blití
 blond příd. jm. neskl.
 bloudit, rozk. (ne)bluď i (ne)bloudi; podst. jm. bloudění
 blýskat (se), podst. jm. blýskání
 bordó příd. jm. neskl.
 brát, 1. j. beru, 2. j. bereš, ..., 3. mn. berou; rozk. ber; příč. bral, brán; podst. jm. braní
 brousit, rozk. brus; příč. broušen; podst. jm. broušení
 brzdit, rozk. brzdi i brzď; příč. brzděn; podst. jm. brzdění
 budit, příč. buzen; podst. jm. buzení
 buklé příd. jm. neskl. i m. neskl.
 bydlet i bydlit, 3. mn. bydlejí i bydlí; rozk. bydli, bydlete; příč. bydlel i bydlil; podst. jm. bydlení
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cčadit, podst. jm. čadění i čazení
 Caesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 cestující m. i ž. i příd. jm.
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 chátrat, podst. jm. chátrání
 chcípat, podst. jm. chcípání
 chladit, příč. chlazen; podst. jm. chlazení
 chodit, podst. jm. chození
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
 chrastět i chrastit, podst. jm. chrastění
 chtít, 1. j. chci, 3. mn. chtějí i chtí; rozk. chtěj; příč. chtěl; podst. jm. chtění
 chvástat (se), podst. jm. chvástání
 chvátat, podst. jm. chvátání
 chvět (se), 1. j. chvěji (se) i chvěju (se), 3. mn. chvějí (se) i chvějou (se); rozk. chvěj (se); příč. chvěl (se); podst. jm. chvění
 chybět, 3. mn. chybějí i chybí; příč. chyběl; podst. jm. chybění (nebýt přítomen)
 chybit, 3. mn. chybí; příč. chybil; podst. jm. chybení (udělat chybu)
 číjm., 2. m. a s. čího, ž. čí atd.
 číhat, podst. jm. číhání
 číkoli, číkoliv zájm.
 čingischán, -a m. (krutovládce); vl. jm. Čingischán
 čísijm.
 číst, 1. j. čtu, 3. mn. čtou; rozk. čti, čtěte; příč. četl, četla i čtla, čten; podst. jm. čtení
 čítat, podst. jm. čítání
 cítit, rozk. ciť; příč. cítěn; podst. jm. cítění
 clít, 1. j. clím, 3. mn. clí; rozk. cli; příč. clil, clen; podst. jm. clení
 čmárat, podst. jm. čmárání
 čmoudit, rozk. čmuď i čmoudi; podst. jm. čmoudění
 čmudit, podst. jm. čmudění
 cojm., 2. čeho, 3. čemu, 4. co, 6. o čem, 7. čím
 cokoli, cokoliv zájm.
 copakjm. i přísl.
 cosi, cos zájm.
 čoudit, rozk. čuď i čoudi; podst. jm. čoudění i čouzení
 cožejm. i citosl.
 cpát, 1. j. cpu; rozk. cpi, cpěte i cpete; příč. cpal; podst. jm. cpaní
 čpět, 3. mn. čpí; rozk. čpi, čpěte; příč. čpěl; podst. jm. čpění
 cválat, podst. jm. cválání
ddát, 1. j. dám, 3. mn. dají; rozk. dej; příč. dal, dán; podst. jm. dání
 dbát, 1. j. dbám; příč. dbal; podst. jm. dbání
 dít se, 3. j. děje se, 3. mn. dějí se; rozk. děj se; příč. dělo se i dálo se; podst. jm. dění
 dívat se, podst. jm. dívání
 dlabat, 1. j. dlabu i dlabám; rozk. dlab i dlabej; podst. jm. dlabání
 dmout, 1. j. dmu; rozk. dmi, dměte; příč. dmul, dmut; podst. jm. dmutí
 dmýchat, podst. jm. dmýchání
 doběhnout, příč. doběhl, doběhnut; podst. jm. doběhnutí
 dobíhat, podst. jm. dobíhání
 dobírat, podst. jm. dobírání
 dobít, 1. j. dobiji i dobiju, 3. mn. dobijí i dobijou; rozk. dobij; příč. dobil, dobit; podst. jm. dobití
 dobrat, 1. j. doberu, 2. dobereš, ..., 3. mn. doberou; rozk. dober; příč. dobral, dobrán; podst. jm. dobrání
 dobýt, 1. j. dobudu i dobydu; rozk. dobuď; příč. dobyl, dobyt; podst. jm. dobytí
 dobývat, podst. jm. dobývání
 dočíst, 1. j. dočtu; rozk. dočti, dočtěte; příč. dočetl, dočetla i dočtla, dočten; podst. jm. dočtení
 dodat, 1. j. dodám; podst. jm. dodání
 dodávat, podst. jm. dodávání
 dohasínat, podst. jm. dohasínání
 dohrát, 1. j. dohraji i dohraju, 3. mn. dohrají i dohrajou; rozk. dohraj i dohrej; příč. dohrál, dohrán; podst. jm. dohrání
 dohřát, 1. j. dohřeji i dohřeju, 3. mn. dohřejí i dohřejou; rozk. dohřej; příč. dohřál, dohřát; podst. jm. dohřátí
 dojet, 1. j. dojedu; rozk. dojeď; příč. dojel, dojet; podst. jm. dojetí
 dojídat, podst. jm. dojídání
 dojíst, 1. j. dojím, 3. mn. dojedí; rozk. dojez; příč. dojedl dojeden; podst. jm. dojedení
 dojít, 1. j. dojdu; rozk. dojdi, dojděte; příč. došel, došla; podst. jm. dojití
 dojit, 1. j. dojím, 3. mn. dojí; podst. jm. dojení
 dojmout, 1. j. dojmu; příč. dojal, dojat; podst. jm. dojetí
 doléhat, podst. jm. doléhání
 dolétat i dolítat, podst. jm. dolétání i dolítání
 dolévat i dolívat, podst. jm. dolévání i dolívání
 dolézat i dolízat, podst. jm. dolézání i dolízání
 dolít, 1. j. doliji, doleji i doliju, doleju, 3. mn. dolijí, dolejí i dolijou, dolejou; rozk. dolij i dolej; příč. dolil, dolit; podst. jm. dolití
 domáhat se, podst. jm. domáhání
 domýšlet, 3. mn. domýšlejí i domýšlí; příč. domýšlel, domýšlen; podst. jm. domýšlení
 domyslit i domyslet, 3. mn. domyslí i domyslejí; rozk. domysli, domyslete; příč. domyslil i domyslel, domyšlen; podst. jm. domyšlení
 donchuán, -a m. (svůdce); vl. jm. Don Juan [don chuan], Dona Juana
 donkichot, -a m. (bláhový snílek); vl. jm. Don Quijote [don kichot], Dona Quijota
 doorávat, podst. jm. doorávání
 dopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
 dopékat i dopíkat, podst. jm. dopékání i dopíkání
 dopít, 1. j. dopiji i dopiju, 3. mn. dopijí i dopijou; rozk. dopij; příč. dopil, dopit; podst. jm. dopití
 doplácet, 3. mn. doplácejí i doplácí; příč. doplácen; podst. jm. doplácení
 doplatit, příč. doplacen; podst. jm. doplacení
 doplétat i doplítat, podst. jm. doplétání i doplítání
Naposledy hledáno:

pobývat, lázeň, odmalička, úboč, změřit, hibernace, objevný, mléko, lynčovat, lyska

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.