Pravidla českého pravopisu

kklábosit, podst. jm. klábosení
 kláda ž., jedn. 7. kládou, mn. 2. klád, 3. kládám atd.
 kladina ž.
 kladivář, -e m.
 kladívko s.
 kladivo s.
 kladka ž.
 kladkostroj, -e m.
 Kladno, -a s.; kladenský
 kladrubský kůň
 Kladsko s.; kladský, mn. -dští
 Kladsko, -a s.; kladský
 Kľak, -u m.; kľacký
 klakson, -u m.
 klamat, 1. j. klamu; rozk. (ne)klam i (ne)klamej, (ne)klamme i (ne)klamejme; podst. jm. klamání
 klamný; klamně
 klan, -u m.
 klanět se, 3. mn. klanějí se i klaní se; rozk. klaněj se i klaň se
 klání s. (potyčka)
 klapat, 1. j. klapu i klapám; rozk. klap i klapej
 klapnout, příč. klapl i klapnul
 Klára, -y ž.
 klarinet, -u m.
 klarinetista [-ty-], -y m.
 klas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 klasicizmus, -izmu i klasicismus [-zm-], -ismu m.
 klasický
 klasifikace ž.
 klasik, -a m.
 klasika ž.
 klást, 1. j. kladu; rozk. klaď; příč. kladl, kladen
 klášter, -a m.; Sázavský klášter; Anežský klášter (v Praze); dominikánský klášter, klášter (u) alžbětinek apod.
 klášterní
 klastr, -u m.
 klatba, -y ž., mn. 2. -teb
 klátit, rozk. klať; příč. klácen
 Klatovy, -tov m. pomn.; klatovský
 klatý i kletý
 Klaudius i Claudius [k-], -dia m.
 Klaudius [-dy-], -dia m.; Klaudie [-dy-], -e ž.
 klaun, -a m.
 klaustrofobie ž.
 klauzule ž., mn. 2. -lí
 klauzura [-zu- i -zú-] ž.
 klauzurní
 klávesa, -y ž.
 klávesnice ž.
 klaviatura [-tu- i -tú-] ž.
 klavír, -u m.
 klavírista, -y m.
 klavírní
 kl, -e ž.
 klec, -e ž.
 kleče i vkleče přísl.
 klečet, 3. mn. klečí
 Kleio [-ó] -eie i neskl. i Klio [-ó], Klie i neskl. ž.
 klekání s.
 klekánice ž.
 klekat
 klekátko s.
 kleknout, příč. klekl
 klematis [-máty-] ž. neskl. i -su m.
 Klemens i Clemens [k-] i Klement, -menta m.
 Klement i Kliment, -a m.
 Klement i Kliment, -a m.
 Klementinum [-tý-], -na s.
 Klementýna i Klementina [-tý-] ž.
 Klementýna i Klementina [-tý-], -y ž.
 klempíř, -e m.
 klen, -u m.
 klenba, -y ž., mn. 2. -neb
 klenbový
 Klenčí pod Čerchovem, K-í pod Č. s.; klenečský
 klenební (ke klenba)
 klenot, -u m.
 klenotnice ž. (pro úschovu klenotů); Klenotnice (na Pražském hradě, v Loretě apod.)
 klenotnický
 klenotnictví s.
 klenotník, -a m.; klenotnice ž.
 klenout
 klenutí s.
 Kleopatra, -ry ž.
 klepat, 1. j. klepu i klepám; rozk. klepej
 klepeto s.
 klepítko s.
 kleptomanie [-many- i -mány-] ž.
 klér i klérus, -ru m.
 klerikál, -a m., mn. 4., 7. -y
 klerikalizmus, -izmu i klerikalismus [-zm-], -ismu m.
 klest, -i ž. i klest, -u m.
 kleště, -í ž. pomn.
 klestí s.
 klestit, rozk. klesti i klesť; příč. kleštěn i klestěn
 kletba, -y ž., mn. 2. -teb
 kletý i klatý
 klevera ž.
 klevetit, podst. jm. klevetění
 klíč, -e m.
 klíčit, rozk. kl
 klíčivost, -i ž.
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 Abigail [-jl], -y i neskl. ž.
 abonmá s. neskl.
 Abú Dhabi [dá-] i Abú Zabí neskl. s.; abúdhabský i abúzabský
 acyklický
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 aeroklub [a-e-], -u m.
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 Afrodita, -ty i Afrodite [-é], -ty i neskl. ž.
 Agathokles, -kla i -klea m.
 agáve neskl. ž. i s.
 agens, -ntu m. i s. neskl.
 aklamace ž.
 aklimatizace [-ty-] ž.
 aklimatizační [-ty-]
 aklimatizovat [-ty-]
 akné ž. neskl.
 Albertville [albervil i albertvil], -llu m. i neskl. s.; albertvillský
 aleluja citosl. i s. neskl.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 alibi s. neskl.
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 aloe [-o-e] ž. i s. neskl.
 amen [a- i á-] s. neskl.
 Amfitrita, -ty i Amfitrite [-é], -ty i neskl. ž.
 Androklos, -kla i Androkles, -kla i -klea m.
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
 angažmá s. neskl.
 anticyklona [-ty-on- i -ty-ón-] ž.
 Antigona, -ny i Antigone [-é], -ny i neskl. ž.
 antiklimax [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 antiklinála [-ty-], -y ž.
 apartmá s. neskl. i apartmán, -u m.
 Arachne [-é], -ny i neskl. ž.
 aranžmá s. neskl.
 Ariadna, -ny i Ariadne [-é], -ny i neskl. ž.
 aroma [-ro- i -ró-] s. neskl. i -atu
 Arsinoa, -noy i Arsinoe [-é], -noy i neskl. ž.
 arterioskleróza, -y ž.
 artikl [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 Asklepieion [-lé-], -pieia s.
 Asklepios viz Aeskulap
 Astarta, -ty i Astarte [-é], ty i neskl. ž.
 Astrid, -y i neskl. i Astrida, -y ž.
 Atalanta, -ty i Atalante [-é], -ty i neskl. ž.
 atašé m. neskl.
 ateroskleróza, -y ž.
 Atropos, -py i neskl. ž.
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
 august, -a m. (šašek, klaun); vl. jm. August
 Aulida, -idy i Aulis, -idy i neskl. ž.
 autodafé s. neskl.
 autokláv, -u m.
 autoklub, -u m.
 automotoklub, -u m.
 avenue [franc. aveny, angl. evinjú] ž. neskl.; Pátá avenue (v New Yorku)
bbaklažán i patlažán, -u m.
 Baku neskl. s.; bakuský
 Baku neskl. s.; bakuský
 Bali neskl. s.; baliský i balijský
 Bangui [-gi] neskl. s.; bunguiský
 Bari neskl. s.; bariský i barijský
 Basseterre neskl. s.; basseterrský
 Batumi neskl. s.; batumský
 Belize neskl. s.; Belizan m.; belizský
 Belo Horizonte [belorizonty] neskl. s.; belohorizontský
 Benghází neskl. s.; bengházský
 benzoe [-o-e] s. neskl.
 Berenika, -ky i Berenike [-ké], -ky i neskl. ž.
 beri-beri s. neskl.
 Bibracte [-k-], -ta i neskl. s.
 bicykl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 bienále s. neskl.
 Bikini [-ny] neskl. s.; bikinský
 binokl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 biocyklus, -lu m., mn. 1., 4., 7. -ly
 Birgit [-gi-], -y i neskl. i Birgita [-gi-], -y ž.
 Bissau neskl. s.; bissauský
 blahosklonnost, -i ž.
 blahosklonný; blahosklonně
 bliknout, příč. blikl i bliknul
 blond příd. jm. neskl.
 blues [blús] s. neskl.
 blýsknout (se), příč. blýskl (se) i blýsknul (se)
 boa s. neskl.
 boogie-woogie [bugy vugy] i bugy-vugy s. neskl.
 Bordeaux [-do i -dó] neskl. s.; bordeauxský
 Bordeaux [-do i -dó] s. neskl.; bordeauxský [-doský i -dóský], mn. -xští
 bordó příd. jm. neskl.
 brandy [brendy] neskl. s. i ž.
 Brindisi [-dyzi] neskl. s.; brindiský
 břinknout, příč. břinkl i břinknul
 budižkničemu m., ž. i s. neskl.
 Buenos Aires neskl. s.; buenosaireský
 Buenos Aires [ajr-] neskl. s.; buenosaireský, mn. -reští
 bufet [bufet], -u m. i [byfé] s. neskl.
 bugy-vugy i boogie-woogie [bugy vugy] s. neskl.
Naposledy hledáno:

kl, prezď, gsto, chytit, any, botanička, příspěl, kamkoli, přiměl, přijet

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.