Pravidla českého pravopisu

ppablána ž., jedn. 7. pablánou, mn. 2. pablán, 3. pablánám atd.
 páchat, 1. j. páchám i pášu, 3. mn. páchají i pášou; rozk. páchej
 pachatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 páchnout, příč. páchl
 pacht, -u m.
 pachtit se, podst. jm. pachtění
 pachtovní
 pacient, -a m.
 pacifikovat
 pacifista, -y m.
 pacifistický [-ty-]
 pacifizmus, -izmu i pacifismus [-zm-], -ismu m.
 páčit, rozk. pač
 pád, -u m.
 Pád, -u m.; pádský
 Pád, -u m.; pádský, mn. -dští; Pádská nížina
 Pád, lat. Padus, -du m.; pádský
 padák, -u m.
 padesát
 padesaterý
 padesátiny, -in ž. pomn.
 padesátiprocentní
 padlí s.
 pádlo s.
 padlý
 padnout, příč. padl; podst. jm. padnutí
 pádný
 padok, -u m.
 padouch, -a m.
 padoucnice ž.
 padoušský, mn. -šští
 padoušství s.
 Padova, -y ž.; padovský
 Pádská nížina
 Pafos, -fu m.
 paginace ž.
 paginovat
 pagoda ž.
 pahýl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 pair [pér], -a m.
 páječka ž., jedn. 3., 6. -čce
 pájet, 3. mn. pájejí i pájí
 pájka ž.
 páka ž., jedn. 7. pákou, mn. 2. pák atd.
 pakatel, -e m., mn. 7. -i
 pakáž, -e ž.
 paketizace [-ty-] ž.
 paketování s.
 Pákistán, -u m.; Pákistánec, -nce m.; pákistánský
 Pákistán, -u m.; Pákistánská islámská republika; Pákistánec m.; pákistánský
 pakli, pakliže spojka
 pakobylka ž.
 pakt, -u m.
 pakůň, pakoně m.
 palác, -e m.; palác Kinských, Valdštejnský palác
 palačinka ž.
 Palamedes, -da m.
 palaš, -e m.
 Palatin i Palatinus [-tý-], -nu m.; palatinský
 palcát, -u m.
 palčivý
 paleocén, -u m.
 paleocenní
 paleogén, -u m.
 paleogenní
 paleografický
 paleografie ž.
 paleolit, -u m.
 paleolitický [-ty-]
 paleologie ž.
 paleontologický
 paleontologie ž.
 paleozoikum, -ka s.
 Palermo, -a s.; palermský
 Palestina [-tý- i - ty-], -y ž.; Palestinec m.; palestinský
 Palestina [-ty- i -tý-] ž.; Palestinec, -nce m.; palestinský
 paleta ž.
 paletizace [-ty-] ž.
 paleto s.
 palič, -e m.
 palice ž.
 paličkovat
 paličkovice ž.
 paličský, mn. -čští
 paličství s.
 palimpsest, -u m.
 palírna, -y ž.
 palisáda ž.
 palisandr, -u m.
 palist, -u m.
 pálit, rozk. pal
 palivo s.
 palivoenergetický [-ty-] (např. průmysl)
 pálivý
 pálka ž.
 palladium [-lady- i -lády-], -dia s. (chem. prvek)
 Pallas Athéna viz Athéna
 palmáre s. neskl.
 palný
 paluba, -y ž.
 Podobné:
aAchilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 Achillova pata, Achillova šlacha
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 Afršpach, -u m.; adršpašský
 Agrippa, -ppy m.
 alpaka ž.
 anděl, -a m., jedn. 5. -i, mn. 1. -é, 4., 7. -y; Anděl Páně (modlitba)
 andulka ž. (papoušek)
 anticipace [-ty-] ž.
 antilopa [-ty-], -y ž.; antilopí
 antipasát [-ty-], -u m.
 antipasta [-ty-] ž.
 antipatie [-ty-ty-] ž.
 Apač, -e m.
 apačský, mn. -čští
 apanáž, -e ž.
 aparát, -u m.
 aparatura [-tu- i -tú-] ž.
 apartheid [-teji-], -u m.
 apartmá s. neskl. i apartmán, -u m.
 apartní
 apatický [-ty-]
 apatie [-ty-] ž.
 apatit [-ty-], -u m.
 Ares, -se i -rea m.; Areův pahorek
 Arpád, -a m.
 asparágus, -gusu i -gu m.
 Athéna, -ny ž.; Pallas Athéna, Pallady Athény i Pallas Athény
 atrapa, -y ž.
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
 avenue [franc. aveny, angl. evinjú] ž. neskl.; Pátá avenue (v New Yorku)
bbaklažán i patlažán, -u m.
 balicí (např. papír, stroj)
 bastila [-ty-], -y ž. (vězení); Bastila (v Paříži)
 beduín, -a m. (kočovný pastevec)
 Belmopan, -u m.; belmopanský
 běžící pás
 bezpáteřný
 Bhópál, -u m.; bhópálský
 Bílé Karpaty
 bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
 bonapartista [-ty-], -y m.
 bonapartizmus [-ty-], -izmu i bonapartismus [-tyzm-], -ismu m.
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 Britské Panenské ostrovy
 bych, bys (ale učil by ses, pamatoval by sis atp.) by, mn. bychom, byste, by
cCampania viz Kampánie
 capat, 1. j. capu i capám; rozk. capej
 čerpat
 Českápa, Č-é L-y ž.; (česko)lipský
 chalupa, -y ž.; Krkonošská chalupa (restaurace)
 chalupář, -e m.
 chapadlo s.
 chápat, 1. j. chápu; rozk. chápej
 chcípat, podst. jm. chcípání
 chňapat, 1. j. chňapám i chňapu; rozk. chňapej
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
 chřoupat i chřupat, 1. j. chřoupu, chřupu i chřoupám, chřupám; rozk. chřoupej i chřupej
 chroupat, 1. j. chroupu i chroupám; rozk. chroupej
 pa
 cizopasník, -a m.
 cizopasný
 copak zájm. i přísl.
 copak, cožpak část.
 cpát, 1. j. cpu; rozk. cpi, cpěte i cpete; příč. cpal; podst. jm. cpa
 cupat, 1. j. cupu i cupám; rozk. cupej
ddepartement [departmán], -u m. (franc. oblast)
 department [depártment], -u m. (americký úřad)
 depo, depa s.
 diskrepance [dy-] ž.
 diskrepantní [dy-]
 disparátní [dy-]
 disparita [dy-] ž.
 dopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
 dospat (se), 1. j. dospím (se), 3. mn. dospí (se); podst. jm. dospání
 dosypat (dok.), 1. j. dosypu i dosypám; rozk. dosyp i dosypej; podst. jm. dosypání
 dosýpat (nedok.), 1. j. dosýpám; rozk. dosýpej; podst. jm. dosýpání
 dóžecí; Dóžecí palác (v Benátkách)
 drápat, 1. j. drápu i drápám; rozk. drápej; příč. drápal, drápán; podst. jm. drápání
 dupat, 1. j. dupu i dupám; rozk. dupej
eekvipáž, -e ž.
 Elysejská [-ze-] pole, Elysejský palác (v Paříži)
 emancipace ž.
 en passant [án pasán] (franc.)
 Epameinondas, lat. Epaminondas, -da m.
 etapa, -y ž.
 Etiopie [-ty-] ž.; Etiopan, -a m.; etiopský
 Etiopie [-ty-], -e ž. (Habeš); Etiopská lidově demokratická republika; Etiopan m.; etiopský
 Europa, -py i Europe [-é], -py i neskl. ž.
 Evropa, -y ž.; Evropan m.; evropský
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
 expanze ž.
 expanzivní [-zi- i -zí-]
 expanzní
 Ezop, řec. Aisopos [-zó-], -pa m.; Ezopovy i ezopské bajky
fFilip, -a m.; Filipa, -y ž.
 Filippos, -ppa m.
Naposledy hledáno:

pa, verzatilní, darinka, trada, plastelína, zhrb, zájmén, chvályhodný, novomanžel, ustřikovat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.