Pravidla českého pravopisu

ssál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Vladislavský sál (na Pražském hradě)
ssát, 1. j. saji i saju, 3. mn. sají i sajou; rozk. saj; příč. sál, sát i sán; podst. jm. sátí i sání
 Španělsko s.; Španěl, -a m.; španělský; Španělský sál (na Pražském hradě)
vvladislavský (např. sloh); Vladislavský sál (na Pražském hradě)
ssala terrena [sala teré-], saly terreny ž. (ital.)
 Sála, -y ž.; sálský
 salám, -u m.
 Salamanca [-ka], -cy i -ky ž.; salamanský
 Salamanca [-ka], -cy [-ky] i -ky ž.; salamanský
 salamandr, -a m.
 Salamina i Salamis, -iny ž.; Salamiňané, salaminský
 salaš, -e ž.
 salašnictví s.
 salát, -u m.
 sálat, podst. jm. sálání
 sálavý
 Salcburk, -u m.; salcburský
 saldo s., mn. 2. sald
 Salerno, -a s.; salernský
 salicin [-ci- i -cí-], -u m.
 salicyl, -u m.
 salina [-li- i -lí-] ž.
 Saliové m. mn.
 Salisbury [sólzberi] neskl. s.; salisburský
 Sallustius, -tia m.
 salmiak, -u m.
 salmonelóza, -y ž.
 salon [-on i -ón], -u m.
 salonek [-on- i -ón-], -nku m.
 salonní
 salonový [-on- i -ón-]
 Salt Lake City [sólt lejk si-] neskl. s.
 salto s.; salto mortale [-tá-] (lat.)
 Salus, -uty i neskl. ž.
 salva, -y ž., mn. 2. salv
 Salvador, -u m.; Salvadorská republika; Salvadorec i Salvadořan m.; salvadorský
 Podobné:
aautosalon [-on i -ón], -u m.
ccisalpinský [cis-al- i cizal-]
dDáresalám, -u m.; dáresalámský
 dopsat, 1. j. dopíšu i dopíši, 3. mn. dopíšou i dopíší; rozk. dopiš; příč. dopsal, dopsán; podst. jm. dopsání
kkolosál
mmesaliance i mezaliance ž.
 Messalina [-lí-], -ny ž.
 mezaliance i mesaliance ž.
 misál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
nnadepsat, 1. j. nadepíšu i nadepíši, 3. mn. nadepíšou i nadepíší; rozk. nadepiš; příč. nadepsal, nadepsán; podst. jm. nadepsání
 napsat, 1. j. napíšu i napíši, 3. mn. napíšou i napíší; rozk. napiš; příč. napsal, napsán; podst. jm. napsání
 nasát, 1. j. nasaji i nasaju, 3. mn. nasají i nasajou; rozk. nasaj; příč. nasál, nasát i nasán; podst. jm. nasátí i nasání
oodepsat, 1. j. odepíšu i odepíši, 3. mn. odepíšou i odepíší; rozk. odepiš; příč. odepsal, odepsán; podst. jm. odepsání
 odsát, 1. j. odsaji i odsaju, 3. mn. odsají i odsajou; rozk. odsaj; příč. odsál, odsát i odsán; podst. jm. odsátí i odsání
 olysalý
 opsat, 1. j. opíšu i opíši, 3. mn. opíšou i opíší; rozk. opiš; příč. opsal, opsán; podst. jm. opsání
ppisálek, -lka m.
 podepsat, 1. j. podepíšu i podepíši, 3. mn. podepíšou i podepíší; rozk. podepiš; příč. podepsal, podepsán; podst. jm. podepsání
 popsat, 1. j. popíšu i popíši, 3. mn. popíšou i popíší; rozk. popiš; příč. popsal, popsán; podst. jm. popsání
 předepsat, 1. j. předepíšu, předepíši i předpíšu, předpíši; rozk. předepiš, předpiš; příč. předepsal, předepsán
 předsálí s.
 přepsat, 1. j. přepíšu i přepíši, 3. mn. přepíšou i přepíší; rozk. přepiš; příč. přepsal, přepsán; podst. jm. přepsání
 připsat, 1. j. připíšu i připíši, 3. mn. připíšou i připíší; rozk. připiš; příč. připsal, připsán; podst. jm. připsání
 přisát se, 1. j. přisaji se i přisaju se, 3. mn. přisají se i přisajou se; rozk. přisaj se; příč. přisál se, přisát i přisán; podst. jm. přisátí i přisání
 Provence [-váns], -ce ž.; Provensálec m.; provensálský
 Provence [-váns], -ce [-se] ž.; Provensálec, -lce m.; provensálský
 Provensálské Alpy [-vánsál-], P-ých Alp ž. pomn.
 psát, 1. j. píšu i píši, 3. mn. píšou i píší; rozk. piš; příč. psal, psán; podst. jm. psaní
rrepresálie [-sá-], -lií ž. mn.
 Rozalinda i Rosalinda [-za-], -y ž.
 rozepsat, 1. j. rozepíšu i rozepíši, 3. mn. rozepíšou i rozepíší; rozk. rozepiš; příč. rozepsal, rozepsán
 rusalka ž. (víla); Rusalka (opera)
sSan Salvador, s. S-u m.; sansalvadorský
 sepsat, 1. j. sepíšu i sepíši, 3. mn. sepíšou i sepíší; rozk. sepiš; příč. sepsal, sepsán; podst. jm. sepsání
 sisal, -u m.
tThesálie i Thessalie, -ie ž.; thesalský i thessalský
 Thessalonika, -ky i Thessaloniké [-ké], -ky i neskl. ž., dn. Saloniki, čes. Soluň
uUppsala, -y ž.; uppsalský
 upsat, 1. j. upíšu i upíši; 3. mn. upíšou i upíší; rozk. upiš; příč. upsal, upsán; podst. jm. upsání
vvepsat, 1. j. vepíšu, vpíšu i vepíši, vpíši, 3. mn. vepíšou, vepíší i vpíšou, vpíší; rozk. vepiš i vpiš; příč. vepsal, vepsán
 vypsat, 1. j. vypíšu i vypíši, 3. mn. vypíšou i vypíší; rozk. vypiš; příč. vypsal, vypsán; podst. jm. vypsání
 vysát, 1. j. vysaji i vysaju, 3. mn. vysají i vysajou; rozk. vysaj; příč. vysál, vysát i vysán; podst. jm. vysátí i vysání
zzapsat, 1. j. zapíšu i zapíši, 3. mn. zapíšou i zapíší; rozk. zapiš; příč. zapsal, zapsán; podst. jm. zapsání
 žhnoucí (sálající)
Naposledy hledáno:

sál, míjé, otei, slis, acát, vsypat, triglav, ukra, proximace, eskamotáž

Najít ve Slovníku rýmů sál
Najít rýmy na slovo sál
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.