Pravidla českého pravopisu

zzvábit, rozk. zvab i zvábi
 zvadlý
 zvadnout, příč. zvadl
 zválcovat
 zválet, 3. mn. zválejí i zválí; příč. zválen (poválet); jiné je sválet (např. kameny ze svahu)
 zvalorizovat
 zvápenatět, 3. mn. zvápenatějí i zvápenatí
 zvát, 1. j. zvu; rozk. zvi, zvěte i zvete; příč. zval; podst. jm. zvaní (někoho); jiné je svát (svanout)
 zvážit, rozk. zv
 zvážitelný i zvažitelný
 zvážnět, 3. mn. zvážnějí i zvážní
 zvažovat
 zvečera i z večera (před večerem)
 zvěcnit
 zvěčnit
 zvěcňovat
 zvěčňovat
 zvěd, -a m.
 zvedat
 zvědavý
 zvedený (např. šaty)
 zvědět, 1. j. zvím, 3. mn. zvědí; rozk. zvěď; příč. zvěděl, zvěděn
 zvednout, příč. zvedl, zvednut
 zvelebit
 zveličelý
 zveličit, příč. zveličen
 zvenčí přísl.
 zvenku přísl.
 zvěř, -e ž.
 zveřejnit
 zveřejňovat
 zvěřina ž.
 zvěřinec, -nce m.
 zvěrokruh, -u m.
 zvěrolékař, -e m.
 zveršovat
 zvěrstvo s.
 zvesela přísl.
 zvěst, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em, 6. -ech, 7. -tmi
 zvést, 1. j. zvedu; rozk. zveď; příč. zvedl, zveden; podst. jm. zvedení (zkazit); jiné je svést (dolů, dohromady, ke zlému apod.)
 zvěstovat
 zvětralý
 zvětrat
 zvětřit
 zvetšelý
 zvětšenina ž.
 zvetšet, 3. mn. zvetšejí i zvetší
 zvětšit
 zvětšovat
 zvíci (ve velikosti)
 zvídat, podst. jm. zvídání
 zvídavý
 zviditelnit
 zviklat
 Zvíkov, -a m.; zvíkovský
 Zvíkov, -a m.; zvíkovský
 zvířátko s.
 zvíře, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 zvířecí
 zvířecký
 zvířectvo s.
 zvířena ž.
 zvířetník, -u m.
 zvířit, rozk. zv
 zviřovat
 zvítězit
 zvláčnět, 3. mn. zvláčnějí i zvláční; příč. zvláčněl (stát se vláčným)
 zvláčnit, 3. mn. zvláční; příč. zvláčnil (něco)
 zvládat, podst. jm. zvládání
 zvládnout, příč. zvládl
 zvlášť, zvláště přísl. i část.
 zvláštní
 zvláštnost, -i ž.
 zvlažit; viz i svlažit
 zvlažnět, 3. mn. zvlažnějí i zvlažní
 zvlčilý
 zvlhčit
 zvlhčovač, -e m.
 zvlhnout, příč. zvlhl i zvlhnul
 zvlídnět, 3. mn. zvlídnějí i zvlídní
 zvlnit (se)
 zvnějška, zvnějšku i z vnějška, z vnějšku (zvenčí)
 zvnitřku i z vnitřku (zevnitř)
 zvodnatět, 3. mn. zvodnatějí i zvodnatí
 zvolat (vykřiknout, zavolat); jiné je svolat (vyzvat k sejití, pozvat k jednání)
 Zvolen, -a i -u m.; zvolenský
 zvolit, podst. jm. zvolení (vyvolit, vybrat); jiné je svolit (souhlasit)
 zvolna
 zvolnit
 zvolňovat
 zvon, -u m.
 zvonař, -e m.
 zvonek, -nku m.
 zvonice ž.
 zvonící (kdo nebo co zvoní)
 zvonicí (např. zařízení)
 zvoník, -a m.
 zvonovina ž.
 zvoskovatět, 3. mn. zvoskovatějí i zvoskovatí
 zvracet, 3. mn. zvracejí i zvrací; podst. jm. zvracení
 Podobné:
bberan, -a m.; beraní; Beran (souhvězdí zvěrokruhu)
 bezvědomí s.
 bezvědomý; bezvědomě
 bezvětří s.
 bezvládí s.
 bezvládný
 bezvlasý
 bezvousý
 bezvýhradný
 bezvýjimečnost, -i ž.
 bezvýjimečný
 bezvýsledný
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 býk, -a m.; býčí; Býk (souhvězdí zvěrokruhu)
ccelnice ž.; Celnice Rozvadov
ddovědět se i dozvědět se, 1. j. dovím se i dozvím se, 3. mn. dovědí se i dozvědí se; rozk. dověď se i dozvěď se; příč. dověděl se i dozvěděl se
 dovídat se i dozvídat se, podst. jm. dovídání i dozvídání
 dozvědět se viz dovědět se
 dozvídat se viz dovídat se
 džezva, -y ž.
iinfrazvuk, -u m.
jjizva, -y ž., mn. 2. -zev
 Jobova zvěst
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kóma, -atu s. (bezvědomí)
 kontrarozvědka ž.
 Kozoroh, -a. m. (souhvězdí zvěrokruhu); obratník Kozoroha
 kozorožec, -žce m.; Kozorožec (souhvězdí zvěrokruhu)
llama, -y ž. (zvíře); lamí
 Lev, Lva m. (souhvězdí zvěrokruhu)
 libozvučný
 loretánský; loretánské zvonky
 los, -a m., mn. 4., 7. -y (zvíře); losí
mmistr, -a m.; mistr Jan Hus, m. Jan Hus; Mistr vyšebrodského oltáře, tzv. Mistr vyšebrodský i Vyšebrodský mistr; Mistr Jirásek; v oslovení: vážený Mistře
 mul, -a m., mn. 4., 7. -y i mula, -y ž. (zvíře)
nna předložka; v místních názvech: ulice Na Florenci, ulice Na Kopečku, ulice Na Dlouhém lánu; zahrada Na Valech
 nad předložka; v místních názvech: ulice Nad Lesem, ulice Nad Bertramkou, náměstí Nad Bateriemi apod.
 nadzvednout i nazvednout, příč. na(d)zvedl, na(d)zvednut
 nadzvukový
 název, -zvu m.
 nazvat, 1. j. nazvu; rozk. nazvi, nazvěte i nazvete; podst. jm. nazvání
 nazvednout i nadzvednout, příč. na(d)zvedl, na(d)zvednut
 zvosloví s.
 zvoslovný
 neprůzvučnost, -i ž.
 nezvážitelný i nezvažitelný
 nezvěstný
 nezvládatelný i nezvladatelný
 nezvládnutelný
 nezvratitelný
 nezvratný
 nezvyklý
oobzvláště, obzvlášť
 odezva, -y ž.
 odzvánět, 3. mn. odzvánějí i odzvání
 ozev, -zvu m.
 ozva, -y ž., mn. 2. ozev
 ozvat se, 1. j. ozvu se; rozk. ozvi se, ozvěte se i ozvete se; podst. jm. ozvání
 ozvěna ž.
 ozvučit
ppanna ž., jedn. 2. panny, mn. 2. panen; Panna Maria; Panna (souhvězdí zvěrokruhu); Panna orleánská
 pod předložka; v názvech ulic: ulice Pod Stadiony, ulice Pod Lipami
 pomalu přísl. (zvolna)
 pozvánka ž.
 pozvat, 1. j. pozvu; rozk. pozvi, pozvěte i pozvete; podst. jm. pozvání
 pozvolna i pozvolně přísl.
 pramen, -e i -u m.; Křížový pramen, pramen Knížete Václava (názvy léčivých pramenů)
 před předložka; v názvech ulic: ulice Před Cibulkami, ulice Před Tratí
 předzvěst, -i ž.
 při předložka; v názvech ulic: ulice Při Hranici, ulice Při Trati
 přizvat, 1. j. přizvu; rozk. přizvi, přizvěte i přizvete; podst. jm. přizvání
 přízvisko s., mn. 2. -sk i -sek
 přízvučný
 přízvuk, -u m.
 přízvukovat (klást přízvuk)
 přizvukovat (souhlasit)
 přízvukový
rrak, -a m.; račí; Rak (souhvězdí zvěrokruhu)
 rozevírat i rozvírat, podst. jm. rozevírání i rozvírání
 rozezvučet i rozzvučet, 3. mn. rozezvučí i rozzvučí
 rozváděč, -e m.
 rozvádět, 3. mn. rozvádějí i rozvádí; příč. rozváděn
 rozvadit, příč. rozvaděn
 rozvaha ž.
 rozválet, 3. mn. rozválejí i rozválí; příč. rozválen
 rozvalina ž.
 rozvalit, příč. rozvalen
 rozvalovat
 rozvářet, 3. mn. rozvářejí i rozváří; příč. rozvářen
 rozvařit, příč. rozvařen
 rozvařovat
 rozvášnit
 rozvášňovat
 rozvát, 3. j. rozvěje, 3. mn. rozvějí i rozvějou; rozk. rozvěj; příč. rozvál, rozvát
 rozvázat, 1. j. rozvážu, 3. mn. rozvážou; rozk. rozvaž; podst. jm. rozvázání
 rozvážet, 3. mn. rozvážejí i rozváží; příč. rozvážen
 rozvážit, rozk. rozvaž; příč. rozvážen
 rozvážka ž.
 rozvážný (např. člověk)
 rozvazovat
Naposledy hledáno:

zv, ikoď, taygetos, syrovinka, čapí, áý, lískovka, kdybys, vlít, dlúho

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.