Pravidla českého pravopisu

sslogan, -u m.
 sloh, -u m.
 sloj, -e ž.
 sloka ž.
 slon, -a m.; slonice ž.; sloní
 slosovat
 sloučenina ž.
 sloučit, rozk. sluč
 sloup, -u m.
 sloupat, 1. j. sloupu i sloupám; rozk. sloupej
 sloupnout, příč. sloupl
 sloupoví s.
 sloupový
 sloužící m. i ž.
 sloužit, rozk. služ
 Slovácko, -a s.; slovácký
 slovakistika [-ty-] ž.
 Slovan, -a m.
 slovanský; Slovanský sjezd (v Praze 1848)
 slovanština ž.
 Slovanstvo s. (Slované)
 Slovenská republika, S-é r-y ž.; pomn. i m. pomn.
 Slovenské rudohoří
 Slovensko s.; Slovák, -a m.; slovenský; Slovenská republika; Slovenské rudohoří, Slovenský ráj
 Slovensko, -a s.; Slovák m.; slovenský
 Slovenský kras
 Slovenský ráj
 slovenština ž.
 Slovinsko s.; Slovinec, -nce m.; slovinský
 Slovinsko, -a s.; Slovinec m.; slovinský
 slovinština ž.
 slovnědruhový (k slovní druh)
 slovní
 slovník, -u m.
 slovníkář i slovnikář, -e m.
 slovo s.
 slovosled, -u m.
 slowfox [slou-], -u m.
 složit
 složka ž.
 Podobné:
aanhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
bbájesloví s.
 Baltoslované, -ů m. mn.
 baltoslovanský
 bednicí (sloužící k bednění)
cčechoslovakizmus, -izmu i čechoslovakismus [-zm-], -ismu m.
 česko-ruský (např. slovník)
 Československo, -a s.; Česká a Slovenská Federativní Republika (dř.)
 československý; Československá republika, Československo (dř.)
 církevněslovanský (např. jazyk)
 číslo s. (zkr. č. i čís.); číslo jednací (zkr. č. j. i čj.); číslo popisné (zkr. č. p. i čp.)
 číslovač, -e m.
 číslovačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 číslovat
 číslovka ž.
 citoslovce s.
 čtyř- ve složeninách (častější než čtyr-)
ddeci- (zn. d) ve složeninách, např. decigram, decilitr atd.
 deka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 devíza, -y ž. (heslo)
 dislokace [dy-] ž.
 dórský (např. sloup)
 doslova přísl.
 doslovný
 draslo s.
 draslový
 dvoj- i dvou- ve složeninách
eEmauzský klášter (v Praze Na Slovanech)
ggiga- (zn. G) ve složeninách, např. gigahertz atd.
hhekto- (zn. h) ve složeninách, např. hektolitr atd.
 hláskosloví s.
 hotel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; hotel Slovan; hotel Zlatá husa, hotel U Modré hvězdy
jJaslovské Bohunice, J-ých B-ic ž. pomn.
 jeskyně ž., mn. 2. -yň i -yní; jeskyně Domica, Sloupské jeskyně
 Jónové i Ionové [ijó-] m. mn.; jónský i ionský sloh
kkilo- (zn. k) ve složeninách, např. kilogram, kilometr atd.
 korintský sloup
 kvazi- ve složeninách, např. kvazistacionární, kvazičástice
llexika ž. (slovní zásoba)
 lexikon, -ka s. (slovní zásoba)
 lexikon, -konu m. (slovník)
 lži- ve složeninách, např. lžiumění, lživlastenecký
mmáslo s.
 mega- (zn. M) ve složeninách, např. megawatt
 mikro- (zn. ¶) ve složeninách, např. mikroampér
 mili- (zn. m) ve složeninách, např. miliampér
 mistr, -a m.; mistr Jan Hus, m. Jan Hus; Mistr vyšebrodského oltáře, tzv. Mistr vyšebrodský i Vyšebrodský mistr; Mistr Jirásek; v oslovení: vážený Mistře
 Moravské Slovensko, M-ho S-a s.
 moto i motto s. (heslo, průpověď)
 motto i moto s. (heslo, průpověď)
nna slovo (vzatý)
 nano- (zn. n) ve složeninách, např. nanoampér atd.
 naslouchátko s.
 názvosloví s.
 názvoslovný
 ne-; slova s předponou ne-, kterých se užívá také kladně, viz také pod příslušným slovem kladným
 Neslovan, -a m.
 nevýslovný
 nitrosloučenina [ny-] ž.
oobsloužit, rozk. obsluž
 očíslovat
 Oslo s.; osloský i oselský
 Oslo, -a s.; osloský i oselský
 oslovit
pPobřeží slonoviny, s.; Republika Pobřeží slonoviny
 posloupnost, -i ž.
 povříslo s.
 Praslované, -ů m. mn.
 praslovanský
 praslovanština ž.
 Přemyslovci, -vců m. mn.
 příslovce s.
 příslovečný
 přísloví s.
 proslov, -u m.
 průmyslový; Střední průmyslová škola stavební v (Praze 1)
 prvočíslo s.
rrádoby- ve složeninách, např. rádobyvtipný, rádobyumění apod.
sse zájmeno zvratné a částice u zvratných sloves, 2. sebe, 3. sobě i si, 4. sebe i se, 6. sobě, 7. sebou (např. vzít s sebou, rozumí se samo sebou apod.)
 sebe- ve složeninách; ve spojení s 2. stupněm příd. jm. a přísl., např. sebevětší, sebelepší, sebevíce, sebelépe
 setový (např. číslo)
 severo- ve složeninách jako severovýchodní, severozápadní, severojižní; severočeský, severomoravský; Severočech,
 sir, -a m.; Sire (oslovení panovníka)
 sjezd, -u m.; Slovanský sjezd (1848)
 škola, -y ž.; mateřská škola, základní škola, střední škola, vysoká škola atd.; Základní škola Senohraby apod., Střední průmyslová škola stavební Praha 1, Dušní 17; Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích
 skreslovat; jiné je zkreslovat
 sousloví s.
 staroslověnský
 staroslověnština ž.
 střední; Střední průmyslová škola stavební v (Praze); Střední Amerika, Střední Asie, Střední východ
ttera- (zn. T) ve složeninách, např. terahertz
 tříslo s.
 tříslový
 troj- i tří- ve složeninách
 tvarosloví s.
uuhlonosný (např. sloj)
 uměleckoprůmyslový; Uměleckoprůmyslové muzeum (v Praze)
 Úmyslovice, -ic ž. pomn.; úmyslovický
 Úpravy, doplňky příkladů obecných jmen a vlastních názvů u stávajících heslových slov
 úsloví s.
Naposledy hledáno:

scít, sló, vteč, zatnutí, bydžo, lejé, zdirad, kurzov, sympatie, oboje

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.