Pravidla českého pravopisu

ssmeč, -e m. i ž.
 smečovat
 smeknout, příč. smekl
 smělost, -i ž.
 smělý; směle
 směna ž. (např. peněz); jiné je změna ž. (proměna, zaměnění)
 směnárna, -y ž.
 směnečný i směneční
 směnit (např. peníze); jiné je změnit (proměnit)
 směnka ž.
 směnnost, -i ž.
 směnný
 směr, -u m.
 směrník, -u m.
 směrný
 směrodatný
 směs, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -smi
 směsice ž.
 směska ž.
 směšný
 směšovat
 smést, 1. j. smetu; rozk. smeť; příč. smetl, smeten
 směstnat
 smět, 3. mn. smějí i smí; rozk. směj; příč. směl
 smetana ž.
 smetanka ž. (rostlina)
 smetat (např. smetí); jiné je zmetat (o dobytku)
 sme s.
 smetiště, -iště s., mn. 2. -išť
 smetištní
 Podobné:
bbýt, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
jjednosměrný
 jota ž. (písmeno)
 jsem, jsi, je i jest, jsme, jste, jsou; ty jsi nesl, ty jsi má naděje i tys nesl, tys má naděje; ty ses učil, ty sis pamatoval
kkašpar, -a m. (směšný člověk)
 kosmetický [-ty-]
 kosmetika [-ty-] ž.
 kvartet, -u m.; Smetanův kvartet Z mého života; Smyčcový kvartet Es-dur, Harfový kvartet (hudební skladby)
nnábřeží s.; Smetanovo nábřeží, nábřeží Kapitána Jaroše, nábřeží 17. (Sedmnáctého) listopadu
 nesmělý
oobousměrný
 osmělit se
 osme
psmenný
 smeno, -a i -e s.
 Portsmouth [-smes], -u m.; portsmouthský
 posměch, -u m.
 posměšek, -šku m.
 posměšný
 posměváček, -čka m.
 posměvačný
 pousmát se, 1. j. pousměji se i pousměju se, 3. mn. pousmějí se i pousmějou se; rozk. pousměj se; příč. pousmál se; podst. jm. pousmání
 protisměr, -u m.
rrozesmát, 1. j. rozesměji i rozesměju, 3. mn. rozesmějí i rozesmějou; rozk. rozesměj; příč. rozesmál, rozesmát
ssardonický [-ny-] (např. úsměv)
 sesmeknout, příč. sesmekl
 smát se, 1. j. směji se i směju se, 3. mn. smějí se i smějou se; rozk. směj se; příč. smál se; podst. jm. smání
 stejnosměrný
ttrojsměnný i třísměnný
uusmát se, 1. j. usměji se i usměju se, 3. mn. usmějí se i usmějou se; rozk. usměj se; příč. usmál se; podst. jm. usmání
 usměrnit
 usměrňovač, -e m.
 usměrňovat
 úsměšek, -šku m.
 úsměv, -u m.
 usměvavý
 úsměvný
vvesměs přísl.
 vícesměnný
 vysmát se, 1. j. vysměji se i vysměju se, 3. mn. vysmějí se i vysmějou se; rozk. vysměj se; příč. vysmál se; podst. jm. vysmání
 výsměch, -u m.
 vysmeknout, příč. vysmekl
 výsměšný
 vysměvačný
 vysmívavý i vysměvavý
zzasmát se, 1. j. zasměji se i zasměju se, 3. mn. zasmějí se i zasmějou se; rozk. zasměj se
 zesměšnit
 zesměšňovat
 změna ž. (proměna, zaměnění); jiné je směna ž. (např. peněz)
 změnit (proměnit); jiné je směnit (např. peníze)
 zmetat (o dobytku); jiné je smetat (např. smetí)
Naposledy hledáno:

sme, napravit, nkc, se, xko, pos, bua, mza, esv, rzo

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.