Pravidla českého pravopisu

ssvádět, 3. mn. svádějí i svádí
 svah, -u m.
 sval, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 sválet, 3. mn. sválejí i sválí; příč. sválen (např. kameny ze svahu); jiné je zválet (poválet)
 svalit, příč. svalen (shora dolů)
 svalstvo s.
 svar, -u m. (spojení kovových součástí)
 svár, -u m. (spor)
 svářeč, -e m.
 svářečka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 svářečský, mn. -čští
 svářet, 3. mn. svářejí i sváří; podst. jm. sváření
 svářit se, rozk. (ne)svař se (hádat se)
 svařit, podst. jm. svaření
 svárlivý
 svařování s.
 svát, 3. j. svěje, 3. mn. svějí i svějou; rozk. svěj; příč. svál, svát (svanout); jiné je zvát (někoho)
 Svatá Helena, S-é H-y ž.; svatohelenský
 Svatá Lucie, S-é L-e ž.; svatolucijský
 svatba, -y ž., mn. 2. -teb [-de-]
 svatebčan, -a m.
 sváteční
 svátek, -tku m.
 svatodušní
 svatojanský i svatojánský
 svatojiřský
 svatokupectví s.
 Svatopluk, -a m.
 Svatoslav, -a m.; Svatoslava, -y ž.
 svatost, -i ž.; Jeho Svatost (titul papeže)
 svátost, -i ž.; sedmero svátostí
 svatováclavský; Píseň svatováclavská, Svatováclavský chorál; země koruny svatováclavské
 svatovítský; Svatovítský dóm nebo Svatovítský chrám (v Praze) (viz § 67)
 Svatý Kryštof a Nevis, S-ého K-a a N-e m.; Federace Svatý Kryštof a Nevis
 Svatý Tomáš a Princův ostrov, S-ého T-e a P-a o-a m.; Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov
 Svatý Vincenc a Grenadiny [-dy-], S-ého V-e a G-in m.-ž.pomn.
 svatý; kostel sv. Anny apod.; Svatá země (Palestina); Svatý Vít (chrám sv. Víta v Praze); Svatá hora (poutní místo); Svatý hrob; Svatý otec (papež); (svátek) Všech svatých
 svatyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 svaz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Svaz ochránců přírody
 svázat, 1. j. svážu, 3. mn. svážou; rozk. svaž; podst. jm. svázání
 svazek, -zku m.
 svážet, 3. mn. svážejí i sváží
 Svazijsko, -a s.; Svazijské království; Svazijec m.; svazijský
 svážka ž.
 svážný (např. pahrbek)
 svažovat se
 svébytný
 svěcení s.
 svědčit, rozk. svědč i svědči, svědčte i svědčete
 svědecký
 svědectví s.
 svědek, -dka m.; svědkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 svedený
 svědit i svědět, podst. jm. svědění
 svědomí s.
 svědomitý
 svéhlavý
 Sven, -a m.
 svépomoc, -i ž.
 svéprávný
 svěrač, -e m.
 svěrací (např. kazajka)
 svěrák, -u m.
 svéráz, -u m.
 svérázný
 Sverdlovsk, -u i -a m.; sverdlovský
 sveřepý
 svěřit (se)
 svěrka ž.
 svěsit, rozk. svěs; příč. svěšen
 svěšovat
 svést, 1. j. svedu; rozk. sveď; příč. svedl, sveden; podst. jm. svedení (dolů, dohromady, ke zlému apod.); jiné je zvést (zkazit)
 Svět, -a m.
 svět, -a m.; Nový svět (Amerika)
 světácký
 světáctví s.
 světák, -a m.; světačka ž.
 světec, -tce m.; světice ž.
 světelný
 světit, příč. svěcen
 Světlana, -y ž.
 světle červený i světlečervený, světle modrý i světlemodrý apod.
 světlice ž.
 světlík, -u m.
 světlo s.
 světločervený, světlomodrý apod.
 světlomet, -u m.
 světlotisk, -u m.
 světlovlasý
 světluška ž.
 světnice ž.
 světoběžník, -a m.; světoběžnice ž.
 světoobčan, -a m.
 světovládný
 světový; Světová zdravotnická organizace; Světový pohár ve sjezdovém lyžování
 světoznámý; světoznámě
 svetr, -u m.
 světský, mn. -tští
 svévole ž.
 svévolný
 Podobné:
aadoptovat (osvojit)
 ahasver, -a m. (věčný poutník); vl. jm. Ahasver
 ahasverský i ahasverovský
 alej, -e ž.; alej Svobody
 aliance ž.; Svatá aliance
bBarma, -y ž.; Barmský svaz; Barmánec m.; barmský
 bazilika ž.; bazilika sv. Jiří
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
cchrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 Čínská zeď, Velká čínská zeď (hist. stavba); čínská zeď (izolování od ostatního světa)
ddivadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dóm, -u m.; Svatovítský dóm (v Praze na Hradě)
 donchuán, -a m. (svůdce); vl. jm. Don Juan [don chuan], Dona Juana
 dosvědčit, rozk. dosvědč i dosvědči, dosvědčte i dosvědčete
 dosvědčovat
 druhý; druhá světová válka; druhé císařství (hist.) (viz § 88)
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 Dyjskosvratecký úval
gGrenadiny [-dý-] viz Svatý Vincenc
hhádes, -du m. (podsvětí); Hádes, -da m. (bůh podsvětí)
 Holštýnsko viz Šlesvicko-Holštýnsko
 Hora Svatého Šebestiána, H-y s. Š ž.; šebestiánohorský
 hromosvod, -u m.
iinternet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
jJugoslávie, -e ž.; Svazová republika Jugoslávie; jugoslávský
kkaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 kazisvět, -a m.
 kino s.; kino Svět
 koruna ž.; svatováclavská koruna (korunovační klenot); země Koruny české (české země i České země)
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 krédo s. (přesvědčení); Krédo (část mše)
 kříž, -e m.; Červený kříž; kaple sv. Kříže; Zlatý kříž (obchodní centrum Prahy)
lLas Vegas neskl. s.; lasvegaský
 legenda ž.; Legenda o svatém Prokopu (název veršované skladby)
 lux, -u m., mn. 1., 4., 7. -xy (jednotka osvětlení; zn. lx)
mmistrovství s.; mistrovství světa, mistrovství Evropy; Mistrovství světa v odbíjené žen 1990
nnárodněosvobozenecký (např. boj)
 Narození Páně (svátek)
 nasvědčovat
 navýsost i na výsost (svrchovaně)
 nesvár, -u m.
 nesvůj zájm., mn. m. živ. nesví, m. neživ. nesvé, ž. nesvé, s. nesvá
 Nevis viz Svatý Kryštov
 nitrosvalový
 nový; Nový rok (svátek 1. ledna); Nový svět (Amerika); Nový zákon (část bible); Nový Zéland; Nová Guinea [gví-]
oobstát, 1. j. obstojím; rozk. obstůj; příč. obstál (osvědčit se)
 odborový (např. svaz)
 Osvald, -a m.
 osvěcovat (k osvítit)
 osvědčení s.
 osvědčit, rozk. osvědč i osvědči, osvědčte i osvědčete; podst. jm. osvědčení
 osvědčovat (k osvědčit)
 osvěta ž.
 Osvětim, -i i -ě ž.; osvětimský
 Osvětim, -i i -ě ž.; osvětimský
 osvětlit
 osvětlovat
 osvětový
 osvěžit (se)
 osvícenost, -i ž.
 osvícenský
 osvícenství s.
 osvícený
 osvit, -u m.
 osvítit, rozk. osviť; příč. osvícen
 osvobodit, příč. osvobozen
 osvobozenecký (např. hnutí)
 osvobození s.
 osvobozenský
 otec, otce m., jedn. 5. otče, mn. 1. otcové; Otcové (církevní), Svatý otec (papež)
ppersvaze ž.
 persvazivní [-zi- i -zí-]
 písmo s.; Písmo (svaté)
 podsvětí s.
 podsvinče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 pohár, -u m.; Pohár mistrů evropských zemí (např. v odbíjené), Světový pohár ve sjezdovém lyžování (soutěže)
 posvátný
 posvětit, rozk. posvěť; příč. posvěcen
 posvícení s.
 posvícenský
 posvítit, rozk. posviť; příč. posvíceno
 přesvědčit, rozk. přesvědč i přesvědči, přesvědčte i přesvědčete; příč. přesvědčen
 Princův ostrov viz Svatý Tomáš
 přisvědčit, rozk. přisvědč i přisvědči, přisvědčte i přisvědčete
 přisvědčovat
 přísvit, -u m.
 prosvítat, podst. jm. prosvítání
 prosvítit, rozk. prosviť; příč. prosvícen
 prosvitnout, příč. prosvitl
 prosvitovat
 průkazný (přesvědčivý)
 průsvitný
 první; První máj, 1. máj (Svátek práce)
rřeka Svatého Vavřince
 rok, -u (ale do roka) m., mn. obyč. léta, let, ale též roky, roků; Nový rok (svátek 1. ledna); Rok české hudby (akce)
 rozsvěcovat
 rozsvítit, rozk. rozsviť; příč. rozsvícen
 rybník, -a m.; Horusický rybník; rybník Svět
sseřezat i sřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
Naposledy hledáno:

sv, ytk, zhoubce, plej, poddaný, proštípnou, fry, neantagonistick, sícíst, ba

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.