Pravidla českého pravopisu

tten zájm., m., 2. toho, 3. tomu, 6. tom, 7. tím; ta ž., 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou; to s., 2. toho, 3. tomu atd., mn. m. živ. ti, m. neživ. ty, ž. ty, s. ta, 2., 6. těch, 3. těm, 7. těmi
ttuba, -y ž.
 tuberkulin [-li- i -lí-], -u m.
 tuberkulinový [-li- i -lí-]
 tuberkulóza, -y ž.
 tuberkulózní
 tuberóza, -y ž.
 Tübingen [tý-], -u m. i neskl. s.; tübingenský
 tubus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 tucet, -ctu m.
 tučňák, -a m.; tučňáčí
 tučnět, 3. mn. tučnějí i tuční
 tuctový
 tudíž spojka
 tuha ž.
 tuhle přísl.
 tuhnout, příč. tuhl
 tuhý, 2. st. tužší
 ťuhýk, -a m.
 túje ž.
 tuk, -u m.
 tukan, -a m.
 ťukat
 ťuknout, příč. ťukl i ťuknul
 Tula, -y ž.; tulský
 tulácký
 tulák, -a m.; tulačka ž.
 tuleň, -ně m.; tulení
 tulipán, -u m.
 tulit (se)
 tumba, -y ž.
 tumor, -u m.
 ň, -ně i ž.
 tuna ž. (zn. t)
 tuňák, -a m.; tuňáčí
 tundra ž.
 tunel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 tunika [-ny-] ž.
 Tunis [-ny-], -u m.; tuniský
 Tunisko [-ny-], -a s.; Tuniská republika; Tunisan m.; tuniský
 tunokilometr, -u m.
 tupit, 3. mn. tupí (činit něco tupým; hanit)
 tupoúhlý
 tur, -a m.; tuří
 túra ž.
 turban, -u m.
 turbína ž.
 turbínový
 turboalternátor, -u m.
 turbodynamo s.
 turbogenerátor, -u m.
 turbokompresor [-sor], -u m.
 turbovrtulový
 turbulence ž.
 turbulentní
 Turecko, -a s.; Turecká republika; Turek m.; turecký
 turečtina ž.
 turf, -u m.
 Turiec, -rce m.; turiecký
 Turín, -a m.; turínský
 tuřín, -u m.
 turista, -y m.
 turistický [-ty-]
 turistika [-ty-] ž.
 turizmus, -izmu i turismus [-zm-], -ismu m.
 Turkmenistán [-ny-] -u m.; Turkmenská rtepublika; Turkmen m.; turkmenský
 turmalín, -u m.
 turnaj, -e m.
 turné s. neskl.
 turniket [-ny-], -u m.
 Turnov, -a m.; turnovský
 turnus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 tuš, -e m. (fanfára)
 tuš, -e ž. (barva)
 tušit, podst. jm. tušení
 Tuskové viz Etrurie
 Tuskulum i Tusculum [-ku-], -la s.
 Tuvalu neskl. s.; tuvalský
 tužba, -y ž.
 tuze přísl.
 tužící (kdo nebo co tuží)
 tužicí (např. prostředek)
 tužidlo s.
 tužit (se)
 tužka ž.
 Podobné:
aabiturient, -a m.
 abstraktum, -ta s.
 Acheron, -onu i -ontu m.
 ad infinitum [-ný-] (lat.)
 advokatura [-tu- i -tú-] ž.
 agens, -ntu m. i s. neskl.
 agentura [-tu- i -tú-] ž.
 agrikultura [-tu- i -tú-] ž.
 aktualita ž.
 aktualizace ž.
 aktualizační
 aktualizovat
 aktuální
 akupunktura [-tu- i -tú-] ž.
 amplituda [-tu- i -tú-] ž.
 Anatólie, -e ž. (v Turecku); anatolský
 angloamerický (např. literatura)
 anion [-nyjo-], -iontu i aniont [-nyjo-], -u m.
 antuka ž.
 aparatura [-tu- i -tú-] ž.
 apertura [-tu- i -tú-] ž.
 apretura [-tu- i -tú-] ž.
 arboretum [-re- i -ré-], -ta s.
 architektura [-tu- i -tú-] ž.
 armatura [-tu- i -tú-] ž.
 aroma [-ro- i -ró-] s. neskl. i -atu
 artéská studna
 Artur, -a m.
 Artuš, -e m.
 aspirantura [-tu- i -tú-] ž.
 astma, -atu s.
 Asturie [-tú-], -e ž.; Asturské knížectví; Astuřan m.; asturský [-tu-]
 autoturistika [-ty-] ž.
 avantura [-tu- i -tú-] i avantýra ž.
 avanturista, -y m.
 avanturizmus, -izmu i avanturismus [-zm-], -ismu m.
bbajt, -u i byte [bajt], -tu m. (zn. B)
 barbiturát, -u m.
 barbiturový
 Batumi neskl. s.; batumský
 bažek, -žku m.
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpočtu i bez počtu (velmi mnoho)
 bezpočtukrát
 botulin [-li- i -lí-], -u m.
 botulizmus, -izmu i botulismus [-zm-], -ismu m.
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 Brutus [-rú], -ta m.
 byte [bajt], -tu i bajt, -u m. (zn. B)
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 Catullus viz Katullus
 Čcheng-tu neskl. s.; čchengtuský
 Celsiův [-zi-] stupeň (zn. šC)
 cestující m. i ž. i příd. jm.
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 Chartúm, -u m.; chartúmský
 Chetité [-ty-], - m. mn.; chetitský, mn. -tští
 číst, 1. j. čtu, 3. mn. čtou; rozk. čti, čtěte; příč. četl, četla i čtla, čten; podst. jm. čtení
 čtyřstup, -u m.
 čufty, čuft ž. mn. i - m. mn.
ddatum, -ta s.
 debl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (ve sportu)
 debut [-by i -but], -tu m.
 dehet, dehtu m.
 dekameron, -u m.; Dekameron (titul díla)
 denaturovaný
 depozitum, -ta s.
 dezideratum [-rá-], -ta s.
 diabetes [dy-], -tu m.
 diktatura [dy-tu- i dy-tú-] ž.
 dilema [dy-], -atu s.
 dioráma [dy-], -y ž. i -ámatu i -amatu s.
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 docentura [-tu- i -tú-] ž.
 dočíst, 1. j. dočtu; rozk. dočti, dočtěte; příč. dočetl, dočetla i dočtla, dočten; podst. jm. dočtení
 dogma, -atu s.
 dohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 doktor, -a m.; doktorka ž. (zkr. vědecko-akademického titulu Dr., neoficiálně dr.)
 dolina ž.; Demänovská dolina; Velká Studená dolina
 domést, 1. j. dometu; rozk. domeť; příč. dometl, dometen
 doplést, 1. j. dopletu; rozk. dopleť; příč. dopletl, dopleten
 dorůst, 1. j. dorostu; rozk. dorosť; příč. dorostl
 dostát, 1. j. dostojím; rozk. dosj; příč. dostál
 dostupný
 dotud spojka
 drama, -atu s.
 dramaturg, -a m.; dramaturgyně, mn. 2. -yň i -yní, i dramaturžka ž.
 dramaturgický
 dramaturgie ž.
 drobet, -btu m.
 dur s. neskl.; stupnice C dur
eeminence ž.; Jeho (Vaše) Eminence, Eminence (titul)
 enjambement [anžambmá], -mentu [-mánu] m. i neskl. s.
 entuziastický [-ty-]
 entuziazmus, -zmu i entuziasmus [-zm-], -smu m.
 Etrurie, -ie ž.; Etruskové i Tuskové (lat. Tusci(, etruský
 etuda [-tý-] ž.
 Eufrat, -tu m.; eufratský
 eukalypt i eukalyptus, -tu m.
Naposledy hledáno:

, goli, dojít, zkombinovat, lon, vytratit, nepřítomný, gl, radiotelekomunikace, lomit

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.