Pravidla českého pravopisu

vviz (k vidět)
aAcquincum viz Akvinkum
 Aisopos viz Ezop
 Aithiopia viz Etiopie
 Aktion viz Actium
 Aquileia viz Akvileia
 Asklepios viz Aeskulap
 Attika viz Atika
bBlatenské jezero viz Balaton
 břímě (kniž.) s., viz břemeno
cCačihrad viz Instanbul
 Cacus viz Kakus
 Calabria viz Kalábrie
 Caligula viz Kaligula
 Camenae viz Kamény
 Campania viz Kampánie
 Cannae viz Kanny
 Capitolium viz Kapitol
 Caracalla viz Karakalla
 Carrhae viz Karrhy
 Carthago viz Kartágo
 Cassius viz Kassius
 Catilina viz Katilina
 Cato viz Kato
 Catullus viz Katullus
 Cerber, Cerberus viz Kerber, Kerberos
 Cicikar viz Čchi-čchi-cha-er
 Claudius viz Klaudius
 Clemens viz Klemens
 Colosseum viz Koloseum
 Columella viz Kolumella
 Constantinus viz Konstantin
 Coriolanus viz Koriolán
 Cottbus [k-] viz Chotěbuz
 Čunking viz Čchung-čching
 Curtius viz Kurtius
 Cybele viz Kybele
 Cyprus viz Kypros
 Cyrus viz Kyros
dDia, Diovi, Diem, Diův viz Zeus
 Djakarta [dža-] viz Jakarta
 dosíci, 1. j. dosáhnu, viz dosáhnout
 dozvědět se viz dovědět se
 dozvídat se viz dovídat se
 Durrës [-ras] viz Drač
eEneida viz Aeneida
 Eolové viz Aiolové
 Eskalup viz Aeskalup
fFoinikie viz Fénicie
 Futuna viz Wallisovy ostrovy
gGniezno viz Hnězdno
 Görlitz [gerlic] viz Zhořelec
 Grenadiny [-dý-] viz Svatý Vincenc
hHabeš viz Etiopie
 Hellas viz Helada
 Hethité viz Chetité
 Histria viz Istrie
 Holštýnsko viz Šlesvicko-Holštýnsko
iIanus viz Janus
 Iason viz Jason
 inženýr, -a m.; inženýrka ž. (zkr. Ing., ing., viz § 58)
 Ionové viz Jónové
 Iugurtha viz Jugurta
 Iulia viz Julie
 Iulianus viz Julián
 Iulius viz Julius
 Iuno viz Junona
 Iuppiter viz Jupiter
 Iustinianus viz Justinián
 Iuvenalis viz Juvenál
kKerkýra viz Korkýra
 Kirgizie viz Kyrgyzstán
 Krésus viz Kroisos
 Krungthep viz Bangkok
lLeto viz Latona
mMalvíny viz Falklandy
 Místek viz Frýdek- Místek
 Mount Everest [maunt ivrist i everest] viz Ču-mu-lang-ma
nnažít i nažnout, viz nažnout
 ne-; slova s předponou ne-, kterých se užívá také kladně, viz také pod příslušným slovem kladným
 není viz nebýt
 Nevis viz Svatý Kryštov
 New Mexiko [ňú-ko] viz Nové Mexiko
 Nizza [nyca] viz Nice
oOctavia viz Oktávie
 Octavianus viz Oktavián
 odnít i odejmout, viz odejmout
 odtít i odetnout, viz odetnout
 ožít i ožnout, viz ožnout
pPallas Athéna viz Athéna
 Peiraieus viz Pireus
 Pětikostelí viz Pécs
 Phaedra viz Faidra
 Phoebus viz Foibos
 plémě s., viz plemeno
 podtít i podetnout, viz podetnout
 požít i požnout, viz požnout
 Princův ostrov viz Svatý Tomáš
 protít i protnout, viz protnout
qQuintilianus viz Kvintilián
 Quintus viz Kvintus
vvizáž, -e ž.
 vize ž.
 Vizigóti, -ů m. mn.
 vizionář, -e m.
 vizita ž.
 vizitka ž.
 Vizovice, -ic ž. pomn., 3. -ím i -ům, 6. -ích, 7. -emi; vizovický, mn. -čtí
 Vizovice, -ic ž.; pomn.; vizovický
 vizuální
 vízum, -za s.
 Podobné:
aadjektivizace [-ty-] ž.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 aktivizovat [-ty-]
 akvizice ž., mn. 2. -ic i -icí
 akviziční
 aprovizace ž.
 aprovizační
 atavizmus, -izmu i atavismus [-zm-], -ismu m.
 audiovizuální [-dy-]
 austroslavizmus, -izmu i austroslavismus [-zm-], -ismu m.
 avízo s.
 avizovat
bbělohorský; bělohorská bitva (viz § 68)
 bilingvizmus, -izmu i bilingvismus [-zm-], -ismu m.
 bitva, -y ž., mn. 2. bitev; bitva na Bílé hoře (bělohorská bitva), bitva u Domažlic (viz § 68)
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
cchrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 císařství s.; císařství mexické (dř.); druhé císařství (ve Francii) (viz § 88)
ddevíza, -y ž. (heslo)
 deviza, -y ž. (v peněžnictví)
 devizový
 divize [dy-] ž.
 divizna [di-], -y ž.
 diviz [dy-]
 dohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 druhý; druhá světová válka; druhé císařství (hist.) (viz § 88)
eedikt [-dy-], -u m.; edikt nantský (viz § 68)
ffauvizmus [fó-], -izmu i fauvismus [fó-zm-], -ismu m.
hhvizd, -u m.
 hvízdat, podst. jm. hvízdání
 hvízdnout, příč. hvízdl i hvízdnul
 hvízdot i hvizdot, -u m.
iimprovizace ž.
 improvizační
 improvizátor, -a m.
 improvizovat
 inkvizice ž.
 inkviziční
 inkvizitor, -a m.
kKnovíz, -u i -e m. i ž.; knovízský
 knovízská kultura
 kolektivizace [-ty-] ž.
 konstruktivizmus [-ty-], -izmu i konstruktivismus [-ty-zm-],
 konzervativizmus [-ty-], -izmu i konzervativismus [-ty-zm-], -ismu m.
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
 kviz i kvíz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
mmarkrabství s.; Markrabství moravské (viz § 88)
 ministerstvo [-ny-] s.; Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 ministerstvo: Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 Morava, -y ž.; moravský; Markrabství moravské (viz § 88); Moravské pole; Moravská brána, Moravský kras; Moravská Třebová
nnativizmus [-ty-], -izmu i nativismus [-ty-zm-], -ismu m.
 negativizmus [-ty-], -izmu i negativismus [-ty-zm-], -ismu m.
 novopozitivizmus [-ty-], -izmu i novopozitivismus [-ty-zm-], -ismu m.
oobjektivizmus [-ty-], -izmu i objektivismus [-ty-zm-], -ismu m.
 objektivizovat [-ty-]
ppánbůh, pánaboha m.; Pán Bůh, Pána Boha m. (viz § 76)
 panslavizmus, -izmu i panslavismus [-zm-], -ismu m.
 Postupim, -i i -ě ž.; postupimská konference; Postupimská dohoda (viz § 68)
 pozitivizmus [-ty-], -izmu i pozitivismus [-ty-zm-], -ismu m.
 primitivizmus [-ty-], -izmu i primitivismus [-ty-zm-], -ismu m.
 provize ž.
 proviz
 provizorium [-zo- i -zó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 provizorní
qQuirinalis viz Kvirinál
 Quirité viz Kvirité
rrámě s., viz rameno
 Regensburg viz Řezno
 rekvizice ž., mn. 2. -ic i -icí
 rekvizita ž.
 relativizace [-ty-] ž.
 relativizmus [-ty-], -izmu i relativismus [-ty-zm-], -ismu m.
 revize ž.
 revizionista [-ny-], -y m.
 revizionistický [-nysty-]
 revizionizmus [-ny-], -izmu i revizionismus [-nyzm-], -ismu m.
 reviz
 revizor, -a m.
 roztít i rozetnout, viz rozetnout
ss, se předložka se 7. p.; s 2. a 4. p. (viz § 30 a 31)
 sbrousit, rozk. sbrus; příč. sbroušen (trochu z povrchu); viz i zbrousit
 scestovalý; viz i zcestovalý
 scestovat; viz i zcestovat
 schumlat; viz i zchumlat
 schvátit, rozk. (ne)schvať; příč. schvácen; viz i zchvátit
 schytat; viz i zchytat
 sémě i símě s., viz semeno
 sešklebit; viz i zešklebit
 sestylizovat; viz i zestylizovat
 sídliště, -iště s., mn. 2. -išť; Sídliště A. Staška, Sídliště Míru; sídliště Spořilov (viz § 82)
 símě i sémě s., viz semeno
 skompletovat; viz i zkompletovat
 skontaktovat; viz i zkontaktovat
 skrápět, 3. mn. skrápějí i skrápí (trochu, např. slzami); viz i zkrápět
 skropit (trochu, např. slzami); viz i zkropit
 Skylla viz Scylla
 sladit (k ladit), příč. sladěn; viz i zladit
 smačkat (dohromady, trochu); viz i zmačkat
 smáčknout, příč. smáčkl; viz i zmáčknout
Naposledy hledáno:

viz, třicetiletý, nevysti, ulizat, znehodnoť, uspokoj, edmi, enunciace, napřimovat, balkánský

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.