Pravidla českého pravopisu

zzbabělý
 zbádat, podst. jm. zbádání
 zbádatelný i zbadatelný
 zbagatelizovat
 zbankrotovat
 zbarokizovat
 zbarvit, podst. jm. zbarvení
 zbásnit
 zbásňovat
 zbavit (se)
 zbázlivět, 3. mn. zbázlivějí i zbázliví
 zbědovaný
 zběh, -a m. (dezertér); jiné je sběh, -u m. (např. lidu)
 zběhat (např. celé město, křížem krážem proběhat)
 zběhlost, -i ž.
 zběhlý (zkušený; který dezertoval); jiné je sběhlý (dolů nebo dohromady)
 zběhnout se, příč. zběhlo se (přihodit se); jiné je sběhnout se (dohromady)
 zběhnout, příč. zběhl (dezertovat); jiné je sběhnout (dolů)
 zbělat
 zbělet, 3. mn. zbělejí i zbělí; příč. zbělel (stát se bílým)
 zbeletrizovat
 zbělit, 3. mn. zbělí; příč. zbělil (něco)
 zběsilý
 zběžný
 zbičovat
 zbídačelý
 zbídačit
 zbíhat se (o události); jiné je sbíhat se (dohromady)
 zbíhat, podst. jm. zbíhání (dezertovat); jiné je sbíhat (dolů)
 Zbiroh, -u i -a m.; zbirožský
 Zbiroh, -u i -a m.; zbirožský, mn. -žští
 zbít, 1. j. zbiji i zbiju, 3. mn. zbijí i zbijou; rozk. zbij; příč. zbil, zbit (nabít někomu); jiné je sbít (přitlouci k sobě)
 zblácený
 zbláznit (se), příč. zblázněn
 zblbnout, příč. zblbl i zblbnul; podst. jm. zblbnutí
 zblednout, příč. zbledl
 zblízka i z blízka (z blízké vzdálenosti)
 zblo (ani zbla)
 zbloudit, rozk. zbluď i zbloudi; podst. jm. zbloudění
 zbobtnat i zbotnat
 zbohatlický
 zbohatlík, -a m.; zbohatlice ž.
 zbohatnout, příč. zbohatl
 zbojácnět, 3. mn. zbojácnějí i zbojácní
 zbojnický
 zbojnictví s.
 zbojník, -a m.
 zbořenina ž.
 zbořit
 zbortit, příč. zborcen
 zbotnat i zbobtnat
 zboulovat
 zbourat
 zboxovat
 zboží s.
 zbožíznalec, -lce m.
 zbožíznalecký
 zbožíznalství s.
 zbožně-peněžní (např. vztahy)
 zbožní (např. výroba)
 zbožňovat
 zbožný (nábožný)
 zbožový (např. listina)
 zbožštit
 zbraň, -ně ž.
 zbraňovat
 Zbraslav, -i i -ě ž.; zbraslavský
 zbrázdit, příč. zbrázděn
 zbrklý
 zbrocený
 zbroj, -e ž.
 zbrojař, -e m.
 zbrojíř, -e m.
 zbrojit
 zbrojní
 zbrojnoš, -e m.
 zbrousit, rozk. zbrus; příč. zbroušen (broušením odstranit nebo nabrousit; přeneseně též křížem krážem projít); viz i sbrousit
 zbrouzdat
 zbrunátnět, 3. mn. zbrunátnějí i zbrunátní
 zbrusu přísl.
 zbrzdit
 zbudovat
 zbůhdarma přísl.
 zbujnět, 3. mn. zbujnějí i zbujní
 zburcovat
 zbylý
 Zbyněk, -ňka m.
 Zbyněk, -ňka m.; Zbyňka, -y ž.
 zbyrokratizovat [-ty-]
 Zbyšek, -ška m.
 Zbyšek, -ška m.; Zbyška, -y ž.
 Zbyslav, -a m.; Zbyslava, -y ž.
 Zbýšov, -a m.; zbýšovský
 zbystra přísl.
 zbystřit
 zbýt, 1. j. zbudu i zbydu; rozk. zbuď; příč. zbyl; podst. jm. zbytí (zůstat)
 zbytečný
 zbytek, -tku m.
 Zbytiny, -in ž. pomn.; zbytinský
 zbytkový
 Podobné:
aazbest, -u m.
 azbestocement, -u m.
 azbuka ž.
bbaseball [bejzbol], -u m.
 bezbariérový
 bezbariérový
 bezbrannost, -i ž.
 bezbranný; bezbranně
ddžezbend i jazzband [džezbe-], -u m.
hhrozba, -y ž.
jjazzband [džezbe-] i džezbend, -u m.
 jizba, -y ž., mn. 2. -zeb
mmotorest, -u m.; motorest Selská jizba
nnaprázdno i na prázdno (zbytečně, nadarmo)
 nazbyt přísl.
 nerozbitný
 nezbádatelný i nezbadatelný
 nezbedný
 nezbytí s.
 nezbytný
oodzbrojit
 ozbrojit
ppancéř i pancíř, -e m. (část zbroje)
 poboční (např. zbraň)
 povzbudit, příč. povzbuzen; podst. jm. povzbuzení
 povzbuzovat
 pozbýt, 1. j. pozbudu i pozbydu; rozk. pozbuď; příč. pozbyl, pozbyt
rřezba, -y ž.
 řezbář, -e m.
 rozběh, -u m.
 rozběhnout (se), příč. rozběhl (se)
 rozbíhat (se), podst. jm. rozbíhání
 rozbíjet, 3. mn. rozbíjejí i rozbíjí
 rozbírat i rozebírat, podst. jm. rozbírání i rozebírání
 rozbít, 1. j. rozbiji i rozbiju, 3. mn. rozbijí i rozbijou; rozk. rozbij; příč. rozbil, rozbit
 rozbolet (se), 3. mn. rozbolí (se) i rozbolejí (se)
 rozbor, -u m.
 rozbořit
 rozbouřit, rozk. rozbouři i rozb
 rozbrázdit, příč. rozbrázděn
 rozbrazďovat
 rozbřesknout se, příč. rozbřesklo se
 rozbujet (se), 3. mn. rozbují (se) i rozbujejí (se) (bujně se rozrůst)
 rozbuška ž.
 rozebírat i rozbírat, podst. jm. rozebírání i rozbírání
sSalisbury [sólzberi] neskl. s.; salisburský
 sazba, -y ž.
 sazbový
 sběh, -u m. (např. lidu); jiné je zběh, -a m. (dezertér)
 sběhlý (dolů nebo dohromady); jiné je zběhlý (zkušený; který dezertoval)
 sběhnout se, příč. sběhl se (dohromady); jiné je zběhnout se (přihodit se)
 sběhnout, příč. sběhl (dolů); jiné je zběhnout (dezertovat)
 sbíhat se, podst. jm. sbíhání (dohromady); jiné je zbíhat se (o události)
 sbíhat, podst. jm. sbíhání (dolů); jiné je zbíhat (dezertovat)
 sbít, 1. j. sbiji i sbiju, 3. mn. sbijí i sbijou; rozk. sbij; příč. sbil, sbit (přitlouci k sobě); jiné je zbít (nabít někomu)
 sbrousit, rozk. sbrus; příč. sbroušen (trochu z povrchu); viz i zbrousit
 seřezat i sřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 smrskat se (srážet se); jiné je zmrskat (zbičovat)
 sřezat i seřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 stepat, 1. j. stepu i stepám; rozk. stepej (stlouci naplocho nebo v celek); jiné je ztepat (kniž. zbít, zkritizovat)
 střižní (např. zboží)
uUzbekistán, -u m.; Uzbecká republika; Uzbek m.; uzbecký
vvazba, -y ž.
 vazbový
 vyklestit (zbavit větví)
 vyplít, 1. j. vypleji i vypleju, 3. mn. vyplejí i vyplejou; rozk. vyplej; příč. vyplel, vyplet (zbavit plevele)
 zbroj, -e ž.
 vyzbrojit
 vzbouřenec, -nce m.
 vzbouřit (se), rozk. vzbouři (se) i vzbuř (se)
 vzbouzet, 3. mn. vzbouzejí i vzbouzí
 vzbudit, příč. vzbuzen; podst. jm. vzbuzení
zzatknout, příč. zatkl i zatknul, zatčen (zbaven svobody), zatknut (zabodnut do země)
 zbytnět, 3. mn. zbytnějí i zbytní
 zbytný
 zbývat, podst. jm. zbývání
 zmrskat (zbičovat); jiné je smrskat se (srážet se)
 zpětnovazební (k zpětná vazba)
 zřezat, 1. j. zřežu; rozk. zřež (hovor. zbít); jiné je sřezat i seřezat (svrchu uřezat)
 ztepat, 1. j. ztepu i ztepám; rozk. ztepej (kniž. zbít, zkritizovat); jiné je stepat (stlouci naplocho nebo v celek)
Naposledy hledáno:

zb, květ, totiž, vykrystaliz, zdravotnick, kartografie, zpárová, předokenn, avízová, kontrolovat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.