Pravidla českého pravopisu

vvrabčák, -a m.
 vrabec, -bce m.; vrabčí
 vracet, 3. mn. vracejí i vrací; příč. vracen
 vřadit, příč. vřaděn i vřazen
 vřaďovat i vřazovat
 vrah, -a m.; vražedkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 vrak, -u m.
 vrána ž., jedn. 7. vránou, mn. 2. vran, 3. vránám i vranám, 6. vránách i vranách, 7. vránami i vranami; vra
 Vra nad Vltavou, V-ého nad V. s.; (vltavsko)vranský i (vltavo)vranský
 vraník, -a m.
 vranka ž.
 Vranov, -a m.; vranovský
 vra (černý)
 vrápenec, -nce m.
 vrása, -y ž.
 vrásčitý
 vráska ž.
 vráskovitý
 vrásnění s.
 vraštit, rozk. vrašti i vrašť; podst. jm. vraštění
 vrata, vrat s. pomn.
 vratce, 2. st. vratčeji
 vratiplachta ž.
 vratiprst, -u m.
 Vratislav, -a m.; Vratislava, -y ž.
 Vratislav, -i i -ě ž. (Wroclaw); vratislavský
 vrátit, rozk. vrať; příč. vrácen
 vrátka s. pomn., 2. -tek, 3. -tkům i -tkám, 6. -tkách, 7. -tky i -tkami
 vratký, 2. st. vratší
 Vrátná dolina
 vrátnice ž.
 vrátník, -u m.
 vratný (např. obal)
 vrátný, -ého m.; vrátná, -é ž.
 vřava, -y ž.
 Vráž, -e ž.; vrážský
 vražda ž., mn. 2. vražd
 vražednický
 vražedník, -a m.; vražednice ž.
 vražedný
 vrážet, 3. mn. vrážejí i vráží; příč. vrážen
 vrazit, rozk. vraz; příč. vražen
 Podobné:
dDyjskosvratecký úval
hhavran, -a m.; havraní
 hercynské vrásnění
kkolovrátkář, -e m.
lvra ž.; Kyjevskopečerská vra
nnavracet, 3. mn. navracejí i navrací; příč. navracen
 vrat, -u m.
 navrátit (se), rozk. navrať (se); příč. navrácen
 vratný
 nenavratitelný
 nenávratný
 neodvratitelný
 neodvratný
 nevratný (např. obal)
 nevraživý
 nevyvratitelný
 nezvratitelný
 nezvratný
oodvracet, 3. mn. odvracejí i odvrací; příč. odvracen
 odvrátit, rozk. odvrať; příč. odvrácen
ppodvracet, 3. mn. podvracejí i podvrací; příč. podvracen
 podvrátit, rozk. podvrať; příč. podvrácen
 přehrada ž.; Vranovská přehrada apod.
 převrat, -u m.
 převrátit, rozk. převrať; příč. převrácen
 přívrat, -u m.
rrozvraceč, -e m.
 rozvracet, 3. mn. rozvracejí i rozvrací; příč. rozvracen
 rozvrátit, rozk. rozvrať; příč. rozvrácen
sse zájmeno zvratné a částice u zvratných sloves, 2. sebe, 3. sobě i si, 4. sebe i se, 6. sobě, 7. sebou (např. vzít s sebou, rozumí se samo sebou apod.)
 sebevrah, -a m.; sebevražedkyně, ž., mn. 2. -yň i -yní, i sebevražednice ž.
 slunovrat, -u m.
 souvrať, -tě ž. (okraj pole)
 souvrat, -u m. (obrat)
 svrab, -u m.
 svrasknout, příč. svraskl
 svraštělý
 svraštět (se), 3. mn. svraštějí (se) i svraští (se)
 svraštit (se), rozk. svrašti (se) i svrašť (se); podst. jm. svraštění
 svrašťovat (se)
 Svratka, -y ž.; svratecký
uúvrať, -tě ž.
 úvra s.
vvrhnout, příč. vrhl, vržen; podst. jm. vržení (házet); ve významu zvracet příč. vrhnul; podst. jm. vrhnutí
 vyvracet, 3. mn. vyvracejí i vyvrací; příč. vyvracen
 vyvrásněný
 vrat, -u m.
 vyvrátit, rozk. vyvrať; příč. vyvrácen
 vyvraždit
 vyvrhnout, příč. vyvrhl, vyvržen; podst. jm. vyvržení (vyhodit); ve významu zvrátit pokrm příč. vyvrhnul, vyvrhnut; podst. jm. vyvrhnutí
wWroclaw viz Vratislav
zvrať, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 vratný
 zpřevracet, 3. mn. zpřevracejí i zpřevrací; příč. zpřevracen
 zpřevrátit, 3. mn. zpřevrátí; příč. zpřevrácen
 zvracet, 3. mn. zvracejí i zvrací; podst. jm. zvracení
 zvrásnit
 zvrásňovat
 zvrat, -u m.
 zvrátit, rozk. zvrať; příč. zvrácen
 zvratný
Naposledy hledáno:

dvojhvězda, vra, vláčet, sourozenec, chrastět, zaklinaď, antidoping, zvýr, moravský, čtvrtina

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.