Pravidla českého pravopisu

cCáchy, Cách ž. pomn.; cášský
 Cáchy, Cách ž. pomn.; cášský, mn. -šští
 Cačihrad viz Instanbul
 Cacus viz Kakus
 Cádiz [kadys], -u m.; cádizský
 Caelius [cé-], -lia m.
 Caere [cé-], -ra i neskl. s.; dn. Cerveteri
 Caesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 Caeser [céz-], -ra m.
 Calabria viz Kalábrie
 Calais [kale i kalé]neskl. s.; calaiský
 Calgary [kelgeri i kelgeri] neskl. s.; calgarský
 Caligula viz Kaligula
 Cambridge [kembridž], -e ž.; cambridgeský i cambridžský
 Cambridge [kembridž], -e ž.; cambridgeský i cambridžský, mn. -dgeští i -džští
 Camenae viz Kamény
 Campania viz Kampánie
 Canberra [ken-], -y ž.; canberrský
 candát, -a m.
 Cannae viz Kanny
 Cannes [kan] s. neskl.; canneský [kanský], mn. -neští
 Cannes [kan]neskl. s.; capriský i caprijský
 Canterbury [kentrberi] s. neskl.; canterburský
 capat, 1. j. capu i capám; rozk. capej
 Capitolium viz Kapitol
 capriccio [kapričo], -ccia s.
 Capua [ká-], -uy ž.; capujský
 car, -a m.; carevna ž.
 cár, -u m.
 Caracalla viz Karakalla
 Caracas [k-kas], -u m.; caracaský
 Cardanův [kar-] vzorec
 carevič, -e m.
 carioca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky i karioka, -ky ž.
 carizmus, -izmu i carismus [-zm-], -ismu m.
 Carrara [k-], -y ž.; carrarský i kararský
 Carrara [ka-] ž.; carrarský i kararský
 Carrhae viz Karrhy
 carský
 Carthago viz Kartágo
 Casablanca [k-ka], -cy i -ky ž.; casablanský
 Casablanca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky ž., 3., 6. -ce, 4. -cu [-ku] i -ku, 7. -cou [-kou] i -kou; casablanský, mn. -ští
 Cassius viz Kassius
 Catilina viz Katilina
 Cato viz Kato
 Catullus viz Katullus
 causa [kauza] i kauza, -y ž.
 causerie [kózrí] ž., jedn. 3., 4., 6. -rii, 7. -rií atd. i neskl. ž.
 cavatina [ka-tý-] i kavatina [-tý-] ž.
 cavyky, -ů m. pomn.
 Cayenne [kajen] neskl. s.; cayennský
 Podobné:
aAkvinkum, -ka i Acquincum [akvinkum], -ca i -ka s.
 Askanios, lat. Ascanius [-ká-], -nia m.
 Atticus [-ku-], -ca i -ka i Attikus, -ka m.
bBalzac [-ak], -ca [-ka] i -ka m.
 Banská Bystrica, B-é B-e ž.; banskobystrický
 Banská Bystrica, -e ž., 3., 6. -i, 4. -i i -u, 7. -í i -ou; banskobystrický, mn. -čtí
 Banská Štiavnica, B-é Š-e ž.; banskoštiavnický
 bel canto [ka-] s. (ital.)
 Boccaccio [bokačo], -ccia [-ča] m.
 Britannikus, -ka i Britannicus [-ku-], -ca i -ka m.
cČadca, -e ž., 3., 6., -i, 4. -u, 7. -ou; čadecký, mn. -čtí
 Čadca, -e ž.; čadecký
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 Chicago [čikágo i šikágo] s.; chicagský, mn. -gští
 Chicago [šikágo i čikágo], -a m.; chicagský
 cikcak i cik cak (klikatě)
 cirka přísl. (kolem, asi; zkr. cca i ca)
 Curacao [kiraso], -caa s.; curacaoský
 Cuzco [kusko], -ca i -ka s.
dda capo [da kápo] (ital.)
 Danica [-ňi-], -ci ž.
 Danica, -ci ž.
 Descartes [dekart], -cartesa [-karta] i -carta [-karta] m.
 doktor honoris causa [honóris kauzá] (zkr. dr. h. c.) (lat.)
 Domica, -e ž.; domický
 Doncaster [-kestr], -u m.; doncasterský
 dvacaterý
ffestival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
 Flaccus [-ku-], -cca [-ka] i -kka i Flakkus, -kka m.
gGermanikus, -ka i Germanicus [-ku-], -ca i -ka m.
 Guadalcanal [gva-ka-], -u m.; guadalcanálský
hhandicap [hendykep] i hendikep [-dy-], -u m.
 handicapovat [hendykep-] i hendikepovat [-dy-]
 hendikep [-dy-] i handicap [hendykep], -u m.
 hendikepovat [-dy-] i handicapovat [hendykep-]
 honoris causa [-nó- kauzá] (zkr. h. c.) (lat.)
iIstanbul, -u m. (Cařihrad); istanbulský
jjeskyně ž., mn. 2. -yň i -yní; jeskyně Domica, Sloupské jeskyně
kKakus, -ka i Cacus [kak-], -ca i -ka m.
 Kalábrie, lat. Calabria [kalá-], -ie ž.; kalábrijský
 Kaligula i Caligula [ka-], -ly m.
 Kamény, -én, lat. Camenae [ka-né], -en ž. mn.
 Kampánie, lat. Campania [ka-á-], -ie ž.; kampánský
 Kanny, lat. Cannae [kané], -ann ž. pomn.; kanenský i kannský
 Kapitol, -lu i Kapitolium, lat. Capitolium [ka-], -lia s.; kapitolský
 Karakalla i Caracalla [ka-ka-], -lly m.; Karakallovy i Caracallovy lázně
 karioka, -ky i carioca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky ž.
 Karrhy, lat. Carrhae [ka-é], -arrh ž. pomn.
 Kartágo i Carthago [kartágó], -ga s. i Kartagina, -ny ž.; Kartáginci, kartágský i kartaginský
 Kassius i Cassius [k-], -ssia m.
 Katilina i Catilina [katylí-], -ny m.
 Kato i Cato [kató], -ona m.
 Katullus i Catullus [k-], -lla m.
 kauza i causa [kauza], -y ž.
 kavatina [-tý-] i cavatina [ka-tý-] ž.
 kokakola, -y ž.; nápoj zn. Coca-Cola
 krejcar, -u m.
 Kremnica, -e ž.; kremnický
 krocan, -a m.; krocaní
 Kysuca, -e ž.; kysucký
lLancaster [lenkestr], -u m.; lancasterský
 lipicán, -a m.
 Locarno [-ka-], -a s.; locarnský
 Lucanus [-ká-] i Lukánus, -na m.
mMacao [-k-], -caa s.; macajský
 macarát, -a m.
 Mallorca [-lorka i -ljorka], -cy [-ky] i -ky ž.; mallorský, mn. -rští
 Mallorca [-lorka i ljorka], -cy i -ky ž.; mallorský
 Marica, -ce ž., 3., 6. -i, 4. -i i -u, 7. -í i -ou (řeka)
 Marica, -ci ž., 3., 6. -e i -i, 4. -u, 7. -ou (osobní jm.)
 Marica, -e ž.; marický
 Markus, -ka i Marcus [-ku-], -ca i -ka m.
 mccarthizmus [mek-karty-], -izmu i mccarthismus [mek-kartyzm-], -ismu m.
 Monte Carlo [ka-], m. C-a s.; montecarlovský
 Mozart [mozart i mócart], -ta m.
nNewcastle [ňúkásl], -lui m.; newcastleský
 Nikaia, -aie i Nicaea [-céa], -ey i -eje ž.; nikajský i nicejský koncil
 Nizza [nyca] viz Nice
 Norikum, -ka i Noricum [-ku-], -ca i -ka s.
oolympijský; olympijské hry; XXV. (Dvacáté páté) olympijské hry
ppalcát, -u m.
 paňáca, -i m.
 pascal [-ka-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y (zn. Pa)
 pascal [-ka-], -u m.; programovací jazyk Pascal
 Petrarca [-ka], -cy [-ky] i -ky m.
 Pitcairnovy ostrovy [-kern-]
 pizza [-ca], -y ž.
 pizzicato [-ciká-]
 plácat, podst. jm. plácání
 Povážská Bystrica, P-é B-e ž.; považskobystrický
rRevúca, -e ž.; revúcký
 Rokycany, -an m. pomn.; rokycanský
sSalamanca [-ka], -cy i -ky ž.; salamanský
 Salamanca [-ka], -cy [-ky] i -ky ž.; salamanský
 San Francisco [-ko], -ca [-ka] i -ka s.; sanfranciský, mn. -ští
 San Francisco [-ko], s. F-ca i F-ka s.; sanfranciský
 Saské Švýcarsko, S-ého Š-a s.
 Scaevola [-cé-], -ly m.
 scanner [skener] i skener, -u m.
 scanner [skener] i skener, -u m.
Naposledy hledáno:

ca, roge, soukromn, penné, kalmetizace, záchranář, zpomenutí, bezbrannos, myr, mosambik

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.