Pravidla českého pravopisu

dde facto [dé faktó] (lat.)
 de iure [dé júre] (lat.)
rRio de Janeiro [žanej-], R. de J-a i Ria de Janeiro s.; riodejaneirský
 Rio de Janeiro [žanejro], Rio de Janeira i Ria de Janeiro s.; riodejaneirský
sSantiago de Chile [-ty- či-], S-a de Ch. s.; santiagský
 Santiago de Cuba [-ty ku-], s.a de C. s.; santiagský
ddealer [dýl-], -a m.
 dealer [dýl-], -a m.
 debakl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 debata ž.
 debatér, -a m.
 debilita ž.
 debilní
 debl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (ve sportu)
 deblista, -y m.
 Debrecín, -a m.; debrecínský
 Debrecín, -a m.; debrecínský
 debrecínka ž.
 debut [-by i -but], -tu m.
 debutant [-by- i -bu-], -a m.
 debutovat [-by- i -bu-]
 decentní
 decentralizace ž.
 decentralizační
 deci- (zn. d) ve složeninách, např. decigram, decilitr atd.
 decibel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (zn. dB)
 decigram, -u m.
 decilitr, -u m.
 decimálka ž.
 decimální
 decimetr, -u m.
 decimovat
 Děčín, -a m.; děčínský
 Děčínský sněžník, D-ého S-u i S-a m.
 děcko, -cka s., mn. 2. -cek, 3. -ckům i -ckám, 6. -ckách, 7. -cky (ale dětský, dětství)
 decrescendo [-kreše-] (ital.)
 děd, -a m.; děd Vševěd (pohádková postava)
 dědic, -e m.; dědička ž.
 dědický
 dědičnost, -i ž.
 dědičný
 dědictví s.
 dedikace [-dy-] ž.
 dědina ž.
 dedukce ž.
 dedukční
 deduktivní [-ty- i -tý-]
 defekt, -u m.
 defektní
 defektologický
 defektologie ž.
 defektoskopie ž.
 defenestrace ž.
 defenziva [-zi- i -zí-], -y ž.
 defenzivní [-zi- i -zí-]
 defenzor, -a m.
 deficit, -u m.
 defilé s. neskl.
 defilovat
 definice [-ny-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 definiční [-ny-]
 definitiva [-nyty- i -nytý-], -y ž.
 definitivní [-nyty- i -nytý-]
 definovat
 deflace ž.
 Defoe [dyfou], -foea [-foua] m.
 deformace ž.
 deformita ž.
 defraudace ž.
 degenerace ž.
 degenerační
 degenerativní [-ty- i -tý-]
 degradace ž.
 degustace ž.
 dehet, dehtu m.
 dehtový
 dehumanizace [-ny-] ž.
 dehydratace ž.
 dehydratovaný
 dehydrogenace ž.
 dehydrovat
 deiktický [-ty-]
 deizmus, -izmu i deismus [-zm-], -ismu m.
 dějepis, -u m.
 dějinný; dějinně
 dějiny, -jin ž. pomn.
 dějiště, -iště s., mn. 2. -išť
 dějství s.
 deka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 děkabrista, -y m.
 dekáda ž.
 dekadence ž.
 dekadenční
 dekadent, -a m.
 dekadentní
 dekadický [-dy-]
 dekagram, -u m. (zn. dag)
 dekameron, -u m.; Dekameron (titul díla)
 děkan, -a m.
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 dekarbonizace [-ny-] ž.
 dekarbonizační [-ny-]
 deklamace ž.
 deklamátor, -a m.
 deklamovat
 deklarace ž.; Martinská deklarace
 Podobné:
aAbdéry, -dér ž. pomn.; Abdéřané, abdérský
 Aberdeen [ebrdýn], -u m.; aberdeenský
 acetaldehyd, -u m.
 adekvátní
 Adéla, -y ž.
 Adelaida [-aj-], -y ž.
 Adelaide [edelid], -du m.; adelaidský
 adept, -a m.
 akademický
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akademik, -a m.; akademička ž. (zkr. akad.)
 akordeon, -u m.
 aldehyd, -u m.
 Alexandr i Alexandros i Alexander, -dra m.
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 Almadén, -u m.; almadénský
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 Amadeus, -ea m.
 anděl, -a m., jedn. 5. -i, mn. 1. -é, 4., 7. -y; Anděl Páně (modlitba)
 Anděla, -y ž.
 andezit, -u m.
 Ándhrapradéš, -e m.; ándhrapradéšský
 antidemokratický [-ty-ty-]
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Ardeny, Arden ž. pomn.; ardenský
 Ardeny, Arden ž. pomn.; ardenský
 Aristeides, lat. Aristides, -da m.
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 asyndetický [-ty-]
 asyndeton, -ta s.
bBaden-Baden [bá-bá-], B.-B-u m.; badenbadenský
 densko-Württembersko [vir-], B-a-W-a i B-o-W-a s.; bádensko-württemberský
 Bangladéš, -e m.; Bangladéšan, -a m.; bangladéšský, mn. -šští
 Bangladéš, -e m.; Bangladéšská lidová republika; Bangladéšan m.; bangladéšský
 Bardejov [-ďe-], -a m.; bardejovský
 barvicí (např. prostředek)
 bdění s.
 bdít, 1. j. bdím, 3. mn. bdí; rozk. bdi; příč. bděl
 bedekr, -a i -u m.
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 bělicí (např. prostředek)
 bělogvardějec, -jce m.
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 bezděky přísl. (bezděčně)
 Bezděz, -u i -e m., 3. -u i -i, 6. -u i -i i -e; bezdězský, mn. -zští
 Bezděz, -u i -e m.; bezdězský
 bezjaderný
 bidet, -u m.
 biedermeier [bídrmajer], -u m.
 bleděmodrý i bledě modrý
 bloudit, rozk. (ne)bluď i (ne)bloudi; podst. jm. bloudění
 bode, bodejž část.
 bombardér, -u m.
 bona fide [-ná fidé] (lat.)
 Bordeaux [-do i -dó] neskl. s.; bordeauxský
 Bordeaux [-do i -dó] s. neskl.; bordeauxský [-doský i -dóský], mn. -xští
 bovden, -u m.
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
 brázdit, příč. brázděn
 Brazílie, -e ž.; Brazilská federativní republika; Brazilec m.; brazilský
 brzdit, rozk. brzdi i brzď; příč. brzděn; podst. jm. brzdění
 bůhvíkde, bůhvíkdy atd. i bůhví kde, bůhví kdy atd.
 buržoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cČadca, -e ž., 3., 6., -i, 4. -u, 7. -ou; čadecký, mn. -čtí
 Čadca, -e ž.; čadecký
 čadit, podst. jm. čadění i čazení
 čaroděj, -e m.; čarodějka ž.
 čarodějnický
 čarodějník, -a m.; čarodějnice ž.
 čeleď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi
 celodenní; celodenně
 celotýdenní
 České Budějovice, Č-ých B-ic ž. pomn.; (česko)budějovický
 Československo, -a s.; Česká a Slovenská Federativní Republika (dř.)
 Chaldea, -ey i -eje i Chaldeia, -eie ž.; Chaldejci i Chaldejové, chaldejský
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chodec, -dce m.; chodkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 chybit, 3. mn. chybí; příč. chybil; podst. jm. chybení (udělat chybu)
 cídit, rozk. ciď; příč. cíděn
 čilský ledek
 činorodý; činorodě
 čiřicí (např. prostředek)
 citadela, -y ž.
 člověk, -a m., jedn. 3., 6. -ku, 5. -če, mn. lidé
 čmoudit, rozk. čmuď i čmoudi; podst. jm. čmoudění
 čmudit, podst. jm. čmudění
 čoudit, rozk. čuď i čoudi; podst. jm. čoudění i čouzení
 čtrnáctideník, -u m.
 čtrnáctidenní; čtrnáctidenně
 čtyřdenní
 čtyřicetidenní
 cyrilometodějský
ddát, 1. j. dám, 3. mn. dají; rozk. dej; příč. dal, dán; podst. jm. dání
 daviscupový [dej-ka-]
 Davisův [dej-] pohár; Davis cup [dej- kap]
 deklarační
 deklarativní [-ty- i -tý-]
 deklarovat
Naposledy hledáno:

de, chis, vysan, repi, přejed, lezco, pouzdro, posíct, enacizace, galejní

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.