Pravidla českého pravopisu

eecce homo [ekce homó] (lat.)
 echo s.
 Echo, -chy i neskl. ž.
 Podobné:
aabeceda ž.
 Acharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 Actium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afghánec i Afgánec, -nce m.; afghánský i afgánský
 agrotechnický [-ny-]
 agrotechnika [-ny-] ž.
 Albánie [-ny-] ž.; Albánec, -nce m.; albánský
 Albánie [-ny-], -e ž.; Albánec m.; albánský
 Albrecht, -a m.
 Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 Americká Samoa, A-ké S-oy ž.; Samojec m.; samojský
 Anatólie, -e ž. (v Turecku); anatolský
 Andorra, -y ž.; Andorrské knížectví; Andořan m.; andorrský
 angina pectoris [-gí- pek-] ž.
 arcidiecéze [-dy-] ž.
 Argentina [-tý- i -ty-] ž.; Argentinec, -nce m.; argentinský
 Argentina [-tý- i -ty-], -y ž.; Argentinská republika; Argentinec m.; argentinský
 Árijec, -jce m. (Indoíránec)
 árijec, -jce m.; árijka ž.
 Asie [áz-] ž.; Asijec, -jce m.; asijský
 Asie [áz-], -e ž.; Asijec m.; asijský
 Asturie [-tú-], -e ž.; Asturské knížectví; Astuřan m.; asturský [-tu-]
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 Austrálie ž.; Australan, -a i Australec, -lce m.; australský
 Austrálie, -e ž.; Australan i Australec m.; australský
 automechanik [-ny-], -a m.
 Ázerbájdžán, -u m.; Ázerbájdžánec, -nce m.; ázerbájdžánský
 Ázerbájdžán, -u m.; Ázerbájdžánská republika; Ázerbájdžánec m.; ázerbájdžánský
 aztécký, mn. -čtí
bBabylon, -u m. (v Čechách); babylonský
 Bahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 Bahrajn, -u m.; Bahrajnský stát; Bahrajňan i Bahrajnec m.; bahrajnský
 Barma, -y ž.; Barmský svaz; Barmánec m.; barmský
 Baucida i Baucis, řec. Byukis, -idy ž.
 Bechyně, -ě ž.; bechyňský
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 beduín, -a m. (kočovný pastevec)
 bělogvardějec, -jce m.
 Benátky nad Jizerou, B-tek nad j. ž. pomn.; benátec
 Benátky, -tek ž. pomn.; benátský, mn. -tští (v Itálii); Benátky nad Jizerou; benátecký, mn. -tečtí
 Benin [-ny-], -u m.; Beninská republika; Beninec i Beniňan m.; beninský
 bérec, -rce m.
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecbeseda (spolky)
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 běžec, -žce m.; běžkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 bezectnost, -i ž.
 bezectný
 běženec, -nce m.; běženka ž.
 Bhútán, -u m.; Bhútánské království; Bhútáňan i Bhútánec m.; bhútánský
 bičíkovec, -vce m.
 Bihár, -u m.; Bihárec m.; bihárský
 biotechnologie ž.
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 Bolívie ž.; Bolivijec, -jce m.; bolivijský
 Bolívie, -e ž.; Bolivijská republika; Bolivijec m.; bolivijský
 boltec, -tce m.
 borec, -rce m.
 Botswana, -y ž.; Botswanská republika; Botswaňan i Botswanec m.; botswanský
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
 branec, -nce m.
 branec
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 bratranec, -nce m.
 Brazílie ž.; Brazilec, -lce m.; brazilský
 Brazílie, -e ž.; Brazilská federativní republika; Brazilec m.; brazilský
 eclav, -i i -ě ž., 3., 6. -i, 7. -í; břeclavský
 eclav, -i i -ě ž.; břeclavský
 Bretaň i Bretagne [-taň], -ně i -gne [-ně] ž.; Bretonec, -nce i Bretaněc, -ňce m.; bretaňský i bretagneský [-aň-] i bretonský, mn. -taňští i -tagneští i -tonští
 Bretaň, -ně i Bretagne [-taň], -gne ž.; Bretaněc i Bretonec m.; bretaňský i bretagneský i bretonský
 Brunej, -e ž.; Brunejec m.; brunejský
 býkovec, -vce m.
 býložravec, -vce m.
 Byzanc, -e ž.; Byzantinec [-ty-] m.; byzantský
 Byzanc, -e ž.; Byzantinec [-ty-], -nce m.; byzantský, mn. -tští; byzantská říše
cČadca, -e ž., 3., 6., -i, 4. -u, 7. -ou; čadecký, mn. -čtí
 Čadca, -e ž.; čadec
 Cardanův [kar-] vzorec
 časopisec
 cech, -u m.
 čechoamerický
 čechofil, -a m., mn. 4., 7. -y
 čechoslovakizmus, -izmu i čechoslovakismus [-zm-], -ismu m.
 Čechov, -a m., 3., 6. Čechovovi; Čechovův
 cechovní
 Čechy, Čech ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (země); Čech, -a m.; český, mn. čeští
 Čechy, Čech ž. pomn.; Čech m.; český
 Cecil, -a m.; Cecílie i Cecilie, -e ž.
 Cecílie i Cecilie ž.
 čepec, -pce m.
 Černá Hora, Č-é H-y ž.; Černohorec m.; černohorský
 Česká republika, Č-é r-y ž.; Čech m.; český
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chechtat se
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chemickotechnologický (k chemická technologie)
Naposledy hledáno:

ec, ostrava, zemědělkyně, sbírat, klávesnice, brno, ohmick, děňa, lstít, pojídání

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.