Pravidla českého pravopisu

j zájm., 2. i mne, 3. mně i mi, 4. i mne, 6. mně, 7. mnou
mmůj zájm., m., 2. mého, 3. mému, 4. živ. mého, neživ. můj, 6. mém, 7. mým; má i moje ž., 2. mé i mojí, 3. mé i mojí, 4. mou i moji, 6. mé i mojí, 7. mou i mojí; mé i moje s., 2. mého, 3. mému, 4. mé i moje, 6. mém, 7. mým; mn. m. živ. 1. moji i mí,
mmeandr, -u m.
 mečbol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 mecenáš, -e m.
 mecenášský, mn. -šští
 ch, -u m.
 mechanický [-ny-]
 mechanik [-ny-], -a m.; mechanička ž.
 mechanika [-ny-] ž.
 mechanizace [-ny-] ž.
 mechanizační [-ny-]
 mechanizátor [-ny-], -a m.
 mechanizmus [-ny-], -izmu i mechanismus [-nyzm-], -ismu m.
 mechanizovat [-ny-]
 chýř, -e m.
 mečík, -u m.
 ď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi
 med, -u m.
 medaile ž., mn. 2. -lí; Medaile Jana Amose Komenského, stříbrná medaile Masarykovy univerzity
 medailér, -a m.
 medailista, -y m.; medailistka ž.
 medailon [-on i -ón], -u m.
 medailonek [-on- i -ón-], -nku m.
 medailonkový [-on- i -ón-]
 medailonový [-on- i -ón-]
 Medard, -a m.
 Medea, -ey i -eje i Médeia, -eie ž.
 děnec, -nce m.
 děnka ž.
 děný
 mediální [-dy-]
 medián [-dy-], -u m.
 dicí (např. lázeň)
 medicína [-dy-] ž.
 medicinbal [-dy-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 medik [-dy-], -a m.; medička ž.
 medikament [-dy-], -u m.
 medikamentózní [-dy-]
 dikovec, -vce m.
 Medina [-dy-], -y ž.; medinský
 diryjec, -jce i dirytec, -tce m.
 meditace [-dy-] ž.
 meditační [-dy-]
 meditativní [-dy-ty- i -dy-tý-]
 meditovat [-dy-]
 médium [-dy-], -dia s., mn. 2. -dií, 7. -dii
 ďnatý
 ďný
 meduňka ž.
 Medusa [-úz-] i Medúza, -y ž.
 medúza, -y ž.; Medusa [-úz-] i Medúza (v mytologii)
 medvěd, -a m.; Malý medvěd (souhvězdí); medvědí
 medvídě, -ěte s., mn. 1., 4. -ďata
 medvídek, -dka m.
 Medzilaborce, -rců m. pomn.; medzilaborecký
 Mefisto, -ta i Mefistofeles, -la m.
 mega- (zn. M) ve složeninách, např. megawatt
 megafon, -u m.
 megahertz [-herc], -u m. (zn. MHz)
 Megaira, lat. Megaera [-gé-], -ry ž.
 megalomanie [-many- i -mány-] ž.
 Megary, řec. Megara, -gar ž. pomn.
 megawatt [-vat], -u m. (zn. MW)
 mejkap i make-up [mejkap], -u m.
 kce, 2. st. kčeji
 kčit
 Mekka, -kky ž., 3., 6. Mekce; mekský i mecký, mn. mekští i mečtí
 Mekka, -kky ž.; mekský i mecký
 kkost, -i ž.
 kkota ž.
 kký, 2. st. kčí
 kkýš, -e m.
 Meklenbursko, -a s.; Meklenburčan m.; meklenburský
 knout, příč. kl
 Mekong, -u m.; mekongský
 koučký, mn. -čcí
 melafyr, -u m.
 Melampus, -pa i -poda m.
 melancholický
 melancholie ž.
 melancholik, -a m.
 Melanésie [-zi-] ž.; Melanésan, -a m.; melanéský, mn. -néští
 Melanésie [-zi-], -e ž.; Melanésan m.; melanéský
 Melánie [-ny-] i Melanie [-ny-], -e ž.
 melanž, -e ž.
 melasa, -y ž.
 Melbourne [-bern], -nu m. i neskl. s.; melbournský
 Melbourne [-bern], -u m. i neskl. s.; melbournský, mn. -nští
 lčina ž.
 Melichar, -a m.
 meliorace ž.
 meliorovat
 melírovaný
 melisa, -y ž.
 melivo s.
 lký, 2. st. lčí i lčejší
 lník, -a i -u m.; lnický
 lník, -a i -u m.; lnický, mn. -čtí
 lnit
 melodický [-dy-]
 melodie [-dy-] ž., mn. 2. -dií
 Podobné:
aAgamemnon, -ona m.
 aglomerace ž.
 aglomerát, -u m.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných uní; Janáčkova akademie múzických uní; též Akademie (viz § 65)
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 alfanumerický
 alimentační
 alimenty, -ů m. pomn.
 Alžír, -u m. (sto); Alžírsko s.; Alžířan, -a m.; alžírský
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 améba, -y ž.
 améboidní
 amen [a- i á-] s. neskl.
 americium [-ri- i -rí-], -cia s.
 Americká Samoa, A-ké S-oy ž.; Samojec m.; samojský
 Amerika ž.; Američan, -a m.; americký, mn. -čtí
 Amerika, -y ž.; Američan m.; americký
 amerikanizace [-ny-] ž.
 amerikanizmus [-ny-], -izmu i amerikanismus [-nyzm-], -ismu m.
 ametyst, -u m.
 amoleta i omeleta ž.
 ampérmetr, -u m.
 Anaximenes, -na m.
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 angloamerický (např. literatura)
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Archimedův zákon
 Argos, -su i -gu m. (sto); argoský i argejský
 argument, -u m.
 aritmetický [-ty-]
 aritmetika [-ty-] ž.
 Arménie [-ny-] ž.; Armén, -a m.; arménský
 Arménie [-ny-], -e ž.; Arménská republika; Armén m.; arménský
 asymetrický
 asymetrie ž.
 audiometrie [-dy-] ž.
 automechanik [-ny-], -a m.
 axonometrický
 axonometrie ž.
 azbestocement, -u m.
bbabylon [-on i -ón], -u m. (zmatek); Babylon (starověké asijské sto)
 Bahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 banka ž.; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 banka; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 barometr, -u m.
 Bartoloj, -e m.
 bartolojská noc
 barvonka ž.
 bešamel, -u m.
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, šťanská beseda, Ulecká beseda (spolky)
 besemerovat [-se-]
 Bessemerova ocel
 betlém, -a i -u m. (jesličky); Betlém, -a m. (sto)
 Betlémská kaple, Betlémské nástí (v Praze)
 bezejmennost, -i ž.
 bezejmenný
 bezplemenný
 bezvědomý; bezvědo
 bezvýjimečnost, -i ž.
 bezvýjimečný
 bezzemek, -mka m.
 biedermeier [bídrmajer], -u m.
 bimetal, -u m.
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 Brasilia [-zí-], -ie ž. (sto); brasilijský
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 břemeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo břemeno (hora)
 bří (kniž.) s., viz břemeno
 bumerang, -gu m.
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cCamenae viz Kamény
 časořič, -e m.
 časořičský, mn. -čští
 časorný
 čechoamerický
 Čechy, Čech ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (ze); Čech, -a m.; český, mn. čeští
 cement, -u m.
 cementárna, -y ž.
 cementit [-ty-], -u m.
 centimetr [-ty-], -u m. (zn. cm)
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české ze i České ze (ze Koruny české), České království i Království české, Ze česká (jako hist. státní celek);
 chameleon [-on i -ón], -a m.
 chameleonský [-on- i -ón-]
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chiméra ž.
 chimérický
 chmel, -e i -u m.
 chmelař, -e m.
 chronometr, -u m.
 chumel, -mlu m., mn. 1., 4., 7. -mly
 chybět, 3. mn. chybějí i chybí; příč. chyběl; podst. jm. chybění (nebýt přítomen)
 cílevědomý; cílevědo
 císařství s.; císařství mexické (dř.); druhé císařství (ve Francii) (viz § 88)
 city [si-] neskl. ž. i s. (sto); City (v Londýně)
 cizozemec, -mce m.; cizozemka ž.
 Clemens viz Klemens
 čmelák, -a m.; čmeláčí
 čmelík, -a m.
 Columella viz Kolumella
Naposledy hledáno:

, etět, vnitř, eniny, tklivý, téc, schnout, spolupráce, šumný, mék

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.