Pravidla českého pravopisu

oozalit, -u m.
 ozářit, rozk. oz
 ozařovač, -e m.
 ozařovat
 ozbrojit
 ozdoba, -y ž.
 ozdobný
 ozdravět, 3. mn. ozdravějí i ozdraví; podst. jm. ozdravění (stát se zdravým)
 ozdravit, 3. mn. ozdraví; podst. jm. ozdravení (učinit zdravým)
 ozdravovna, -y ž.
 ozev, -zvu m.
 ozim, -u m.
 ozimý (např. ječmen)
 ozkoušet, 3. mn. ozkoušejí i ozkouší
 oznámení s.
 oznámit, rozk. oznam, oznamme; příč. oznámen
 oznobenina ž.
 ozobí s.
 ozon [-on i -ón], -u m.
 ozonizace [-ny-] ž.
 ozonizátor [-ny-], -u m.
 ozonosféra ž.
 ozonový [-on- i -ón-]
 ozřejmět, 3. mn. ozřejmějí i ozřejmí; příč. ozřejměl; podst. jm. ozřejmění (stát se zřejmým)
 ozřejmit, 3. mn. ozřejmí; příč. ozřejmil; podst. jm. ozřejmení (učinit zřejmým)
 ozubení s.
 ozubí s.
 ozva, -y ž., mn. 2. ozev
 ozvat se, 1. j. ozvu se; rozk. ozvi se, ozvěte se i ozvete se; podst. jm. ozvání
 ozvěna ž.
 ozvučit
 ozývat se, podst. jm. ozývání
 Podobné:
aacetylcelulóza, -y ž.
 agnozie [-no- i -nó-] ž.
 ambiciózní
 ambrózie ž.
 animozita [-ny-] ž.
 antepozice ž.
 antikoroz [-ty-]
 antropozoikum, -ka s.
 apoteóza, -y ž.
 apozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 apoziopeze [-pe- i -pé-] ž.
 arterioskleróza, -y ž.
 artróza, -y ž.
 ateroskleróza, -y ž.
 avitaminóza, -y ž.
bBadajoz [-cho-], -u m.; badajozský
 bájit, rozk. baj
 bakterióza, -y ž.
 bát se, 3. mn. bojí se; rozk. (ne)boj se; příč. bál se
 bdít, 1. j. bdím, 3. mn. bdí; rozk. bdi; příč. bděl
 bělit, 3. mn. bělí; rozk. běl; příč. bělil
 bílit, rozk. bil i bíli
 biocenóza, -y ž.
 bít, 1. j. biji i biju, 3 mn. bijí i bijou; rozk. bij; příč. bil, bit
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 blít, 1. j. bliji i bliju, 3. mn. blijí i blijou; rozk. blij; příč. blil; podst. jm. blití
 blížit se, rozk. bliž se
 bloudit, rozk. (ne)bluď i (ne)bloudi; podst. jm. bloudění
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 bouřit (se), rozk. buř (se) i bouři (se)
 bránit, rozk. braň
 brát, 1. j. beru, 2. j. bereš, ..., 3. mn. berou; rozk. ber; příč. bral, brán; podst. jm. braní
 brousit, rozk. brus; příč. broušen; podst. jm. broušení
 brzdit, rozk. brzdi i brzď; příč. brzděn; podst. jm. brzdění
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 buldozer, -u m.
 bydlet i bydlit, 3. mn. bydlejí i bydlí; rozk. bydli, bydlete; příč. bydlel i bydlil; podst. jm. bydlení
 bystrozraký; Bystrozraký m. (pohádková postava)
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
ccapat, 1. j. capu i capám; rozk. capej
 causerie [kózrí] ž., jedn. 3., 4., 6. -rii, 7. -rií atd. i neskl. ž.
 celnice ž.; Celnice Rozvadov
 celozrnný
 celulóza, -y ž.
 čepýřit (se), rozk. (ne)čepýři (se) i (ne)čepyř (se)
 černozem, -ě ž.
 černozemní
 česat, 1. j. češu i česám, 3. mn. češou i česají; rozk. češ i česej
 chápat, 1. j. chápu; rozk. chápej
 chňapat, 1. j. chňapám i chňapu; rozk. chňapej
 chodit, podst. jm. chození
 chození s. (k chodit)
 chránit, rozk. chraň
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
 chromozom [-om i -óm], -u m.
 chřoupat i chřupat, 1. j. chřoupu, chřupu i chřoupám, chřupám; rozk. chřoupej i chřupej
 chroupat, 1. j. chroupu i chroupám; rozk. chroupej
 chtít, 1. j. chci, 3. mn. chtějí i chtí; rozk. chtěj; příč. chtěl; podst. jm. chtění
 chválit, rozk. chval
 chvalozpěv, -u m.
 chvět (se), 1. j. chvěji (se) i chvěju (se), 3. mn. chvějí (se) i chvějou (se); rozk. chvěj (se); příč. chvěl (se); podst. jm. chvění
 chýlit (se), rozk. (ne)chyl (se)
 cídit, rozk. ciď; příč. cíděn
 cirhóza i ciróza, -y ž.
 ciróza i cirhóza, -y ž.
 číst, 1. j. čtu, 3. mn. čtou; rozk. čti, čtěte; příč. četl, četla i čtla, čten; podst. jm. čtení
 čistit, rozk. čisti i čisť; příč. čištěn i čistěn
 cítit, rozk. ciť; příč. cítěn; podst. jm. cítění
 civět, 3. mn. civí i civějí; rozk. (ne)civ i (ne)civěj
 cizozemec, -mce m.; cizozemka ž.
 cizozemský
 clít, 1. j. clím, 3. mn. clí; rozk. cli; příč. clil, clen; podst. jm. clení
 čmoudit, rozk. čmuď i čmoudi; podst. jm. čmoudění
 čnět i čnít, 1. j. čním, 3. mn. ční i čnějí; rozk. čni, čněte; příč. čněl
 čoudit, rozk. čuď i čoudi; podst. jm. čoudění i čouzení
 cpát, 1. j. cpu; rozk. cpi, cpěte i cpete; příč. cpal; podst. jm. cpaní
 čpět, 3. mn. čpí; rozk. čpi, čpěte; příč. čpěl; podst. jm. čpění
 ctít, 3. mn. ctí; rozk. cti, ctěte; příč. ctil, ctěn
 čtyřrozměrný
 cupat, 1. j. cupu i cupám; rozk. cupej
ddát, 1. j. dám, 3. mn. dají; rozk. dej; příč. dal, dán; podst. jm. dání
 dávit, rozk. dav
 dekompozice ž.
 depozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 depozitář, -e m.
 depozitní
 depozitum, -ta s.
 děsit, rozk. děs; příč. děšen
 dextróza, -y ž.
 diagnóza [dy-], -y ž.
 diapozitiv [dy-ty- i dy-tý-], -u m.
 dispozice [dy-] ž.
 dispoziční [dy-]
 dít se, 3. j. děje se, 3. mn. dějí se; rozk. děj se; příč. dělo se i dálo se; podst. jm. dění
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dlabat, 1. j. dlabu i dlabám; rozk. dlab i dlabej; podst. jm. dlabání
 dlít, 1. j. dlím, 3. mn. dlejí i dlí; rozk. (ne)dli; příč. dlel
 dloubat, 1. j. dloubu i dloubám; rozk. dloubej
 dmout, 1. j. dmu; rozk. dmi, dměte; příč. dmul, dmut; podst. jm. dmutí
 ďobat, 1. j. ďobu i ďobám; rozk. ďobej
Naposledy hledáno:

oz, boga, , anglikánský, taúr, abs, vyrobit, oživot, serge, egocentrismus

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.