Pravidla českého pravopisu

ssmáčet, 3. mn. smáčejí i smáčí (slzami, do tekutiny apod.); jiné je zmáčet (důkladně promáčet)
 smačkat (dohromady, trochu); viz i zmačkat
 smáčknout, příč. smáčkl; viz i zmáčknout
 smalt, -u m.
 smaltér, -a m.
 smaragd, -u m.
 smát se, 1. j. směji se i směju se, 3. mn. smějí se i smějou se; rozk. směj se; příč. smál se; podst. jm. smání
 smazat, 1. j. smažu, 3. mn. smažou; rozk. smaž (mazáním setřít); jiné je zmazat (umazat)
 smažící (kdo nebo co smaží)
 smažicí (např. pánev)
 smažit
 smáznout, příč. smázl i smáznul
 sm, -e m. i ž.
 smečovat
 smeknout, příč. smekl
 smělost, -i ž.
 smělý; směle
 směna ž. (např. peněz); jiné je změna ž. (proměna, zaměnění)
 směnárna, -y ž.
 směnečný i směneční
 směnit (např. peníze); jiné je změnit (proměnit)
 směnka ž.
 směnnost, -i ž.
 směnný
 směr, -u m.
 směrník, -u m.
 směrný
 směrodatný
 směs, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -smi
 směsice ž.
 směska ž.
 směšný
 směšovat
 smést, 1. j. smetu; rozk. smeť; příč. smetl, smeten
 směstnat
 smět, 3. mn. smějí i smí; rozk. směj; příč. směl
 smetana ž.
 smetanka ž. (rostlina)
 smetat (např. smetí); jiné je zmetat (o dobytku)
 smetí s.
 smetiště, -iště s., mn. 2. -išť
 smetištní
 smích, -u m.
 smíchat, podst. jm. smíchání
 smilný
 smilovat se
 smilstvo s.
 smír, -u m.
 smírčí
 smirek, -rku m.
 smířit (se), rozk. smiř (se)
 smířlivý
 smírný
 smiřovat (se)
 smíšek, -ška m.
 smíšenina ž.
 smísit, rozk. smis; příč. smíšen, o těstě smísen
 smítko s.
 smlčet, 3. mn. smlčí
 smlouva, -y ž., mn. 2. smluv
 smlsat (něco); jiné je zmlsat (někoho)
 smlsnout, příč. smlsl i smlsnul
 smluvit
 smluvní
 smočit (slzami, do tekutiny apod.); jiné je zmočit (důkladně promočit)
 smog, -u m.
 smokink, -ku i smoking, -gu m.
 smokvoň, -ně ž.
 smola i smůla, -y ž.
 smolař, -e m.
 smolinec, -nce m.
 smolit
 smolný
 smontovat; viz i zmontovat
 smotat (svinout); jiné je zmotat (poplést, zmást)
 smrákat se, podst. jm. smrákání
 smrčí s.
 smrdět, 3. mn. smrdí
 smrk, -u m.
 smrkat
 smrskat se (srážet se); jiné je zmrskat (zbičovat)
 smrsknout se, příč. smrskl se i smrsknul se
 smršť, -tě ž.
 smrštit se, příč. smrštěn
 smršťovat se
 smrt, -i ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tím, 6. -tích, 7. -tmi
 smrtelný
 smrtící (kdo nebo co usmrcuje)
 smrticí (např. nástroj)
 smrtka ž.; Smrtka (pohádková bytost)
 sm, -e m.
 smuchlat (dohromady); jiné je zmuchlat (pomuchlat)
 smůla i smola, -y ž.
 smutek, -tku m.
 smyčcový
 smyčec, -čce m.
 smýčit, rozk. sm
 smyčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 smyk, -u m.
 smýkadlo s.
 Podobné:
aabsentizmus [-ty-], -izmu i absentismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolutizmus [-ty-], -izmu i absolutismus [-tyzm-], -ismu m.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 aforizmus, -izmu i aforismus [-zm-], -ismu m.
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 ahistorizmus, -izmu i ahistorismus [-zm-], -ismu m.
 albinizmus [-ny-], -izmu i albinismus [-nyzm-], -ismu m.
 alibizmus, -izmu i alibismus [-zm-], -ismu m.
 alkoholizmus, -izmu i alkoholismus [-zm-], -ismu m.
 alogizmus, -izmu i alogismus [-zm-], -ismu m.
 alpinizmus [-ny-], -izmu i alpinismus [-nyzm-], -ismu m.
 altruizmus, -izmu i altruismus [-zm-], -ismu m.
 amatérizmus, -izmu i amatérismus [-zm-], -ismu m.
 amerikanizmus [-ny-], -izmu i amerikanismus [-nyzm-], -ismu m.
 amoralizmus, -izmu i amoralismus [-zm-], -ismu m.
 anabolizmus, -izmu i anabolismus [-zm-], -ismu m.
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 analfabetizmus [-ty-], -izmu i analfabetismus [-tyzm-], -ismu m.
 anarchizmus, -izmu i anarchismus [-zm-], -ismu m.
 anglicizmus, -izmu i anglicismus [-zm-], -ismu m.
 antagonizmus [-ny-], -izmu i antagonismus [-nyzm-], -ismu m.
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 archaizmus, -izmu i archaismus [-zm-], -ismu m.
 astigmatizmus [-ty-ty-], -izmu i astigmatismus [-ty-tyzm-], -ismu m.
 atavizmus, -izmu i atavismus [-zm-], -ismu m.
 ateizmus, -izmu i ateismus [-zm-], -ismu m.
 austroslavizmus, -izmu i austroslavismus [-zm-], -ismu m.
 automobilizmus, -izmu i automobilismus [-zm-], -ismu m.
 avanturizmus, -izmu i avanturismus [-zm-], -ismu m.
bbehaviorizmus [bihejvi-], -izmu i behaviorismus [bihejviorizm-], -ismu m.
 bilingvizmus, -izmu i bilingvismus [-zm-], -ismu m.
 bohemizmus, -izmu i bohemismus [-zm-], -ismu m.
 bonapartizmus [-ty-], -izmu i bonapartismus [-tyzm-], -ismu m.
 botulizmus, -izmu i botulismus [-zm-], -ismu m.
 Brailleovo [brajovo] písmo
 buddhizmus, -izmu i buddhismus [-zm-], -ismu m.
 byrokratizmus [-ty-], -izmu i byrokratismus [-tyzm-], -ismu m.
 byronizmus [bajrny- i bajrony-], -izmu i byronismus [bajrnyzm- i bajronyzm-], -ismu m.
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
 byzantinizmus [-tyny-], -izmu i byzantinismus [-tynyzm-], -ismu m.
ccarizmus, -izmu i carismus [-zm-], -ismu m.
 čechoslovakizmus, -izmu i čechoslovakismus [-zm-], -ismu m.
 centralizmus, -izmu i centralismus [-zm-], -ismu m.
 centrizmus, -izmu i centrismus [-zm-], -ismu m.
 cesmína ž.
 chiliazmus, -zmu i chiliasmus [-zm-], -smu m.
 cicero s. (písmo)
 cikán, -a m.; Cikán (v etnickém smyslu)
 civilizmus, -izmu i civilismus [-zm-], -ismu m.
 cynizmus [-ny-], -izmu i cynismus [-nyzm-], -ismu m.
ddadaizmus, -izmu i dadaismus [-zm-], -ismu m.
 daltonizmus [-ny-], -izmu i daltonismus [-nyzm-], -ismu m.
 darwinizmus [-ny-], -izmu i darwinismus [-nyzm-], -ismu m.
 deizmus, -izmu i deismus [-zm-], -ismu m.
 despotizmus [-ty-], -izmu i despotismus [-tyzm-], -ismu m.
 determinizmus [-ny-], -izmu i determinismus [-nyzm-], -ismu m.
 dogmatizmus [-ty-], -izmu i dogmatismus [-tyzm-], -ismu m.
 dualizmus, -izmu i dualismus [-zm-], -ismu m.
 Dukelský průsmyk
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
 dvojsmyslný
eegocentrizmus, -izmu i egocentrismus [-zm-], -ismu m.
 egoizmus, -izmu i egoismus [-zm-], -ismu m.
 eklekticizmus [-ty-], -izmu i eklekticismus [-ty-zm-], -ismu m.
 elektroosmóza [-ro-os-], -y ž.
 empirizmus, -izmu i empirismus [-zm-], -ismu m.
 entuziazmus, -zmu i entuziasmus [-zm-], -smu m.
 eufemizmus, -izmu i eufemismus [-zm-], -ismu m.
 existencializmus [egzi-], -izmu i existencialismus [egzi-zm-], -ismu m.
 expresionizmus [-ny-], -izmu i expresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 extremizmus, -izmu i extremismus [-zm-], -ismu m.
ffanatizmus [-ty-], -izmu i fanatismus [-tyzm-], -ismu m.
 fašizmus, -izmu i fašismus [-zm-], -ismu m.
 fatalizmus, -izmu i fatalismus [-zm-], -ismu m.
 fauvizmus [fó-], -izmu i fauvismus [fó-zm-], -ismu m.
 federalizmus, -izmu i federalismus [-zm-], -ismu m.
 fenomenalizmus, -izmu i fenomenalismus [-zm-], -ismu m.
 feudalizmus, -izmu i feudalismus [-zm-], -ismu m.
 formalizmus, -izmu i formalismus [-zm-], -ismu m.
 futurizmus, -izmu i futurismus [-zm-], -ismu m.
ggeotropizmus, -izmu i geotropismus [-zm-], -ismu m.
hhédonizmus [-ny-], -izmu i hédonismus [-nyzm-], -ismu m.
 helénizmus [-ny-], -izmu i helénismus [-nyzm-], -ismu m.
 heliotropizmus, -izmu i heliotropismus [-zm-], -ismu m.
 heroizmus, -izmu i heroismus [-zm-], -ismu m.
 historickomaterialistický [-ty-] (k historický materialismus)
 historizmus, -izmu i historismus [-zm-], -ismu m.
 Homér i Homéros, -ra m.; homérský smích; homérovský styl
 humanizmus [-ny-], -izmu i humanismus [-nyzm-], -ismu m.
 hyenizmus [-ny-], -izmu i hyenismus [-nyzm-], -ismu m.
iidealizmus, -izmu i idealismus [-zm-], -ismu m.
 imperializmus, -izmu i imperialismus [-zm-], -ismu m.
 impresionizmus [-ny-], -izmu i impresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 individualizmus [-dy-], -izmu i individualismus [-dy-zm-], -ismu m.
jJablunkovský průsmyk
 jasmín, -u m.
 jednosměrný
 jota ž. (písmeno)
 jsem, jsi, je i jest, jsme, jste, jsou; ty jsi nesl, ty jsi má naděje i tys nesl, tys má naděje; ty ses učil, ty sis pamatoval
Naposledy hledáno:

sm, přešívat, šírázský, eretria, transkripční, žák, účtárna, zvlídnět, vyžírat, lososí

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.