Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
cčí zájm., 2. m. a s. čího, ž. čí atd.
 číkoli, číkoliv zájm.
 čísi zájm.
 co zájm., 2. čeho, 3. čemu, 4. co, 6. o čem, 7. čím
 cokoli, cokoliv zájm.
 copak zájm. i přísl.
 cosi, cos zájm.
 cože zájm. i citosl.
j zájm., 2. mě i mne, 3. mně i mi, 4. mě i mne, 6. mně, 7. mnou
 jaký zájm.
 jakýkoli, jakýkoliv zájm.
 jakýpak zájm.
 jakýsi zájm.
 jeho zájm. přivlastňovací neskl. k on, ono
 její zájm. přivlastňovací k ona, 2. jejího, jejímu atd., mn. 2., 6. jejích, 3. jejím, 7. jejími
 jejich zájm. přivlastňovací neskl. k oni, ony, ona
 jenž zájm., m., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž, 4. živ. jehož, jejž, neživ. jejž, 6. (o) němž, 7. jímž, (s) nímž; jež ž., 2., 3., 6. a 7. jíž, níž, 4. již, (pro) niž; jež s., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž; 4. jež, (na) něž,
kkajman, -a m.; kajmaní
 Kajmanské ostrovy
 každý zájm.
 kdekdo, kdeco, kdekterý, kdejaký zájm.
 kdo zájm., 2. a 4. koho, 6. o kom, 7. kým
 kdokoli, kdokoliv zájm.
 kdopak zájm.
 kdosi, kdos zájm.
 který zájm.
 kterýkoli, kterýkoliv zájm.
 kterýpak zájm.
 kterýsi zájm.
 kterýžto zájm.
llecco, leccos, leckdo, leckterý zájm.
 ledaco, ledacos, ledakdo, ledakdos, ledajaký, ledakterý zájm.
 ledasco, ledaskdo zájm.
mmáloco, málokdo, málokterý zájm.
 Mannheim [-hajm], -u m.; mannheimský
 můj zájm., m., 2. mého, 3. mému, 4. živ. mého, neživ. můj, 6. mém, 7. mým; má i moje ž., 2. mé i mojí, 3. mé i mojí, 4. mou i moji, 6. mé i mojí, 7. mou i mojí; mé i moje s., 2. mého, 3. mému, 4. mé i moje, 6. mém, 7. mým; mn. m. živ. 1. moji i mí,
 my zájm., 2., 4., 6. nás, 3. nám, 7. námi
nnájem, nájmu m.
 najmě (zejména)
 najmout, 1. j. najmu; příč. najal i najmul, najat i najmut; podst. jm. najmutí
 náš zájm. m., 7. naším; naše ž., 2., 3., 6., 7. naší, 4. naši; naše s., 7. naším; mn. m. živ. naši, m. neživ., ž. i s. naše; 2., 6. našich, 3. našim, 7. našimi
 něčí zájm.
 něco zájm.
 nějaký zájm.
 někdo zájm.
 některý zájm.
 nesvůj zájm., mn. m. živ. nesví, m. neživ. nesvé, ž. nesvé, s. nesvá
 nic zájm.
 ničí zájm.
 nikdo zájm.
oon zájm., m., 2. živ. i neživ. ho, jej, jeho, (bez) něho, něj, 3. mu, jemu, (k) němu, 4. živ. ho, jej, jeho, (na) něho, něj, neživ. ho, jej, (na) něj, 6. (o) něm, 7. jím, (s) ním; mn. 1. živ. oni, neživ. ony, 2. jich, (bez) nich atd.; ona ž., 2., 3.,
ppotajmu přísl.
 pranic zájm. i přísl.
 pronajmout, 1. j. pronajmu; příč. pronajal i pronajmul, pronajat i pronajmut; podst. jm. pronajmutí
ssám m., sama ž., samo s. zájm.; mn. m. živ. sami, m. neživ. samy, ž. samy, s. sama
 samý m., samá ž., samé s. zájm.
 se zájmeno zvratné a částice u zvratných sloves, 2. sebe, 3. sobě i si, 4. sebe i se, 6. sobě, 7. sebou (např. vzít s sebou, rozumí se samo sebou apod.)
 svůj zájm., m., 2. svého, 3. svému, 4. živ. svého, neživ. svůj, 6. svém, 7. svým; svá i svoje ž., 2. své i svojí, 3. své i svojí, 4. svou i svoji, 6. své i svojí, 7. svou i svojí; své i svoje s., 2. svého, 3. svému, 4. své i svoje, 6. svém, 7. svým
tTajmyr, -u m.; tajmyrský
 takový zájm.
 tamten m., tamta ž., tamto s. zájm.; mn. m. živ. tamti, m. neživ. tamty, ž. tamty, s. tamta
 ten zájm., m., 2. toho, 3. tomu, 6. tom, 7. tím; ta ž., 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou; to s., 2. toho, 3. tomu atd., mn. m. živ. ti, m. neživ. ty, ž. ty, s. ta, 2., 6. těch, 3. těm, 7. těmi
 tenhle m., tahle ž., tohle s. zájm.; mn. m. živ. tihle, m. neživ. tyhle, ž. tyhle, s. tahle
 tento m., tato ž., toto s., zájm.; mn. m. živ. tito, m. neživ. tyto, ž. tyto, s. tato
 tentýž i týž zájm., m., 2. téhož, 3. témuž, 4. živ. téhož, neživ. tentýž i týž, 6. témž(e) i tomtéž, 7. týmž i tímtéž; táž i tatáž ž., 2., 3., 6. téže, 4. touž i tutéž, 7. touž i toutéž; totéž s., 2. téhož, 3. témuž, 4. totéž, 6. témž(e) i tomtéž,
 tvůj zájm., m., 2. tvého, 3. tvému, 4. živ. tvého, neživ. tvůj, 6. tvém, 7. tvým; tvá i tvoje ž., 2. tvé i tvojí, 3. tvé i tvojí, 4. tvou i tvoji, 6. tvé i tvojí, 7. tvou i tvojí; tvé i tvoje s., 2. tvého, 3. tvému, 4. tvé i tvoje, 6. tvém, 7. tvým
 ty zájm., 2. tebe (tebe se to netýká, od tebe) i tě (nebojím se tě, to se tě netýká), 3. tobě i ti, 4. tebe i tě, 6. tobě, 7. tebou; v dopisech bývá Ty, Tebe, Tobě, Ti atd.
vváš zájm. m., 7. vaším; vaše ž., 2., 3., 6., 7. vaší, 4. vaši; vaše s., 7. vaším; mn. m. živ. vaši, m. neživ., ž. i s. vaše; 2., 6. vašich, 3. vašim, 7. vašimi; v dopisech bývá Váš, Vaše atd.; Vaše Magnificence, Excelence apod.
 všecek m., všecka ž., všecko s., zájm.; mn. m. živ. všicci, m. neživ. všecky, ž. všecky, s. všecka
 všechen zájm., m., 2. všeho, 3. všemu atd.; všechna ž., 2., 3., 6., 7. vší, 4. všechnu (ale nade vši pochybnost); všechno s., 2. všeho atd.; mn. m. živ. všichni, m. neživ. všechny, ž. všechny, s. všechna, 2., 6. všech, 3. všem, 7. všemi
 všelico, všelicos zájm.
 vy zájm., 2., 4., 6. vás, 3. vám, 7. vámi; v dopisech bývá Vy, Vás, Vám atd. (viz § 98)
zžádný zájm.
 zájem, zájmu m.
 zájmenný
 zajmout, 1. j. zajmu; příč. zajal, zajat; podst. jm. zajetí
 zájmový
Naposledy hledáno:

ajm, divošský, pravidelný, vzdušnice, žst, zalíčit, sesedn, ílo, ukryju, kybernetika

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.